Топ пет грешки при извършване на оценка на риска

Източник: www.sxc.hu
http://www.sxc.hu

Оценката на риска е изключително важна стъпка в работата по защита на работещите, както и защитата на самата фирма, тъй като чрез нея проверявате и доколко организацията съответства на нормативните изисквания. Тя помага да се фокусирате на рисковете, които наистина са съществени на работното място – рисковете, които потенциално могат да причинят увреждания или заболявания.

В много случаи ясни правила могат лесно да контролират риска, например незабавното почистване на разливи, за да се предотврати подхлъзването и падането или затваряне на чекмеджетата, премахване на препятствия по пътищата за придвижване, за да се елиминира риска от спъване. В много случаи има прости, нескъпи и ефективни мерки, с които може да се подсигури безопасността на работещите.

По същество оценката на риска е един задълбочен преглед на работните места и условията на труд, за да се открие какво може да причини вреда на хората. В резултат на прегледа преценявате къде трябва да се предприемат още мерки, за да се предотврати нараняване или увреждане на здравето или вече има предприети достатъчно мерки.

Всяко заболяване или злополука може да повлияе сериозно върху  бизнеса – например чрез изплащане на голямо обезщетение, спиране работата на машини и оборудване, загуба на продукция и т.н. Така или иначе, оценката на риска е задължение на всеки работодател и е добре да има ефект от нея, затова не трябва да забравяме и контролирането на установените рискове.

Петте най-често срещани грешки при оценка на риска са:

1.Възприемането на оценката на риска като документ на хартия.

Необходимостта от документиране на оценката на риска, така че да може да бъде преглеждана и от други хора, е само част от задачата.  Важно е оценката на риска да бъде част от цялостното планиране в предприятието, за да се осигури, че тя ще бъде проактивна, т.е. ще ни помага да предприемаме превантивни мерки по отношение на всеки  процес, а няма да бъде „реактивна“ – като добавка след като вече сме направили промяната.

Тук ми се ще да отбележа колко е важно участието на експертите по безопасност и здраве при планирането на промени, например инсталиране на нова машина. Експертът по безопасност и здраве е този, който може да се запознае с документацията и  предварително да оцени дали тази машина ще бъде източник на вибрации и/или шум и съответно още при монтажа и фундамента да се предвидят съответни мерки за намаляване на риска (например добавяне на антивибрационна подложка). Преминал ли е монтажа, стигнало ли се е до пускане в експлоатация, каквото и да установим, ще трябва да търсим реактивни мерки, тъй като няма начин всичко да се разбие и да се направи отначало.

2. Оценката на риска не е конкретизирана за вашето работно място.

При много работни места, в частност офисите, има опасности, които са подобни. От друга страна обаче има много места, които са доста различни. Особено важно е оценката на риска да е свързана не само с дейностите на предприятието, но и с конкретиката на работните места – разположение, практики и др.

Оценка на риска, която може директно да се приложи в друг подобен производствен цех, е твърде обща. Добре структурираната оценка, която е специфична за вашето работно място ще бъде по-кратка, по-лесно разбираема от хората и с по-голямо практическо значение.

3. Лицето, което извършва оценката на риска не е достатъчно компетентно.

Оценителите на риска трябва да бъдат в състояние да идентифицират всяка опасност на работното място, да знаят кое може да се счита за приемливо, какви мерки са възможни и подходящи за конкретната дейност. Ако оценителите на риска не са напълно запознати с вашите дейности, то те могат да препоръчат погрешни мерки.

4. Не включвате работещите в процеса по оценка на риска.

Една от най-важните части на процеса по оценяване на риска, е включването на колегите. На първо място, работещите могат да бъдат отличен източник на информация при идентифициране на опасностите и определяне на мерките. Тяхното участие е важно и при прилагането на мерките, тъй като могат да потвърдат (или не), че тези мерки са подходящи и работещи.

5. Възприемате оценката на риска като еднократен процес, който повтаряте на няколко години.

Постояннно могат да се случат различни промени в едно предприятие – нови работни практики, ново оборудване, нови хора. Документирането на опасностите и рисковете е само началото на оценката на риска. Успехът на оценката идва от това как се управляват и контролират идентифицираните рискове.

 

Подобни статии:

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.