БЕЗПЛАТНО обучение по ЗБУТ
19.04.2018, Пловдив

11 свободни места

Програмата е актуализирана с нови теми, като отново темите ще бъдат на базово ниво и систематизираме в строен вид основни изисквания.

Обучението се осигурява организационно и финансово само от екипа на Otgovori.Info!

ИЗТЕГЛИ ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

В безплатните ни обучения удостоверения не се издават!

Ако желаете да получите удостоверение, можете да се включите в обучението по ЗБУТ за средно ниво на 20.04.2018 г. в Пловдив

Дата на провеждане:19.04.2018 г.
Място на провеждане:гр. Пловдив, хотел Интелкооп, ул.“Константин Нунков“ 13 А, зала B1
Продължителност:10.00 – 15.30 ч. (6 учебни часа)
Лектори:д-р инж. Деяна Илиева; д-р София Евстатиева, дм
Програма
  1. Основни понятия в безопасност и здраве при работа.
  2. Функции, задължения, административна и наказателна отговорност на ОБЗР и ръководители. Примери от практиката.
  3. Осигуряване на лични предпазни средства – задължения на работодателя.
  4. Разследване на трудови злополуки.
  5. Инструктажи във фирмата.
  6. Основни дейности и документация по ЗБУТ, които подлежат на проверка от Инспекция по труда.

ИЗТЕГЛИ ПОДРОБНА ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО

Ограничение в броя участници от фирмаМаксимум 2 участника за фирми, които НЕ СА абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА.

Без ограничение в броя участници за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА.

УдостоверениеНашата цел е да осигурим знания.

В безплатните ни обучения удостоверения не се издават!

Ако желаете да получите удостоверение, можете да се включите в обучението по ЗБУТ за средно ниво на 20.04.2018 г. в Пловдив

ПОДАЙ ЗАЯВКА

Фирма:

Лице за контакт:

Телефон за връзка:

Електронна поща (e-mail):

Впишете три имена и длъжност на участниците в обучението (до двама за фирми, които не са абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА):
Ако имате платен абонамент за ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА и желаете да включите повече хора, моля свържете се с нас на имейл: d.ilieva@otgovori.info или тел. 0889 319 568.


Участник 1: Длъжност:
Участник 2: Длъжност:

Заявките се обработват в рамките на деня. След като получим заявката, ще Ви уведомим.