Безплатно обучение „Основи на ЗБУТ“ – 23.01.2019 г., София

И през 2019-а година продължаваме с нашите безплатни обучения, предназначени за хора без или с малък опит в областта на здравословни и безопасни условия на труд. Първото ни обучение е на 23 януари в град София.

Продължаваме с нови теми, като тази година решихме да разгледаме някои физични фактори и заедно с обучаваните да направим една оценка на риска за работа в офис.

ИЗТЕГЛЕТЕ ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

ВАЖНО
Обучението е безплатно!

Удостоверения ще бъдат издадени само на участниците от фирми (или физически лица), които са абонати на онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА.

На други участници няма да се издават удостоверения.

Обучението се осигурява организационно и финансово само от екипа на Otgovori.Info!

Дата на провеждане:23.01.2019 г.
Място на провеждане:гр. София, Хотел Форум, бул. „Цар Борис III“ 41, Хиподрума, София / зала Централ
Продължителност:10.00 – 15.30 ч. (6 учебни часа)
Лектори:д-р инж. Деяна Илиева; д-р София Евстатиева, дм
Програма1. Основни изисквания, свързани с осветлението на работните места.
2. Основни изисквания, свързани с микроклимата.
3. Шумът като фактор на работната среда.
4. Вибрациите като фактор на работната среда.
5. Оценка на риска при работа в офис – теория и практическа работа.
ИЗТЕГЛETE ПОДРОБНА ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО
Ограничение в броя участници от фирмаДопускат се до 2-ма участника от фирма.
УдостоверениеИздава се само на абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА