ВЪТРЕШНОФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНО СЪХРАНЕНИЕ И РАБОТА С ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА

Опасни химични вещества и смеси

На място или дистанционно през Microsoft Teams/ZOOM в реално време

Всички участници получават удостоверения за преминато обучение, съгласно изискванията на Наредба № 13/2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа и Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

Предлагаме изключително гъвкава програма, която се специализира според нуждите на фирмата!

Провеждането на обучение под формата на обучение в екип от инженер-химик и лекар позволява да бъде обхванат широк набор от теми, свързани както с физичните рискове при съхранение, така и с опасностите за здравето.

ПРИМЕРНА ПРОГРАМА

1. Класификация на опасните вещества и смеси. Информационния лист за безопасност като източник на информация.
2. Oпасни химични вещества и смеси, използвани в дейността. Въздействие върху здравето.
3. Възможни инциденти с опасните вещества и смеси, с които се работи – действия за елиминиране или ограничаване на последиците за здравето.
4. Начини, средства и конкретни действия за събиране на разливи.
5. Изисквания за безопасност при работа и съхранение – правила, съвместимост, лични предпазни средства. Често срещани пропуски в организацията за безопасно съхранение на ОХВС.
6. Практическа задача за затвърждаване на знанията.

Продължителност на обучението

Обучението е с продължителност от 3 до 6 учебни часа в съответствие със спецификите на фирмата, видовете опасни химични вещества и смеси и вашите изисквания.

Подайте запитване за обучение


НЯКОИ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

„Дънди Прешъс Металс Челопеч“ ЕАД
„Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД
„Балканфарма Дупница“ АД
„СКФ Берингс България“ ЕАД
„Теси“ ООД
„Хан Аспарух“ АД
„Хан Омуртаг“ АД
„Софийска вода“ АД
„Шенкер“ЕООД
„Елаците-Мед“ АД
„МВМ“ ООД
„Мини Марица Изток“ ЕАД
„Сириус Стар БГ“ ЕООД
„Амер Спортс България“ ЕООД
„Кастамону България“ АД
„Аурубис България“ АД
„Мексон“ ООД
„Лидл България“ ЕООД & Ко.КД
„Геострой“ АД
„Сенсата Технолоджис България“ ЕООД