ВЪТРЕШНОФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ

На място или дистанционно през Microsoft Teams/ZOOM в реално време

ОБУЧАВАЩИ

д-р инж. Деяна Илиева – доктор по ергономия и промишлен дизайн Д-р София Евстатиева, дм – доктор по хигиена

ПРИМЕРНА ПРОГРАМА

Програмата на обучението се съобразява с нуждите и поставените цели във фирмата. Можете да подберете интересуващите Ви теми и тяхната продължителност.

Могат да бъдат избрани един или повече инструменти за ергономична оценка, които да бъдат практикувани от участниците чрез извършване на оценка на реална работна задача, извършвана във фирмата или примерна такава, избрана от нас.

ТЕМИ ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
1. Основни принципи на ергономията (задължителна).
1.1. Неутрална позиция на ставите (биомеханика).
1.2. Размери на тялото (антропометрия). Връзка с пространствените изисквания и изискванията към отворите за достъп.
1.3. Статично и динамично натоварване
30-60 минути
2. Пози.
2.1. Седяща – стол, височина и  площ на работната повърхност. Зони на досегаемост. 30 минути
2.2. Правостояща – височина и  площ на работната повърхност. Зони на досегаемост. 30 минути
2.3. Опасни работни пози и движения (EN 1005-4:2005). Скорост, времетраене, темп на движенията. 30 минути
2.4. Видове захвати и влияние върху натоварването. 15 минути
3. Инструменти за ергономична оценка на позата.
3.1. Общо представяне 15 -30 минути
3.2. REBA – с практика 30 – 60 минути
3.3. RULA – с практика 30 – 60 минути
4. Ръчна работа с тежести (РРТ)
4.1. Как работи гърбът. 15 минути
4.2. Повдигане, носене и поставяне. 30-60 минути
4.3. РРТ с чести и повторими операции. 15 минути
4.4. Бутане, теглене. 15-30 минути
5. Инструменти за ергономична оценка при ръчна работа с тежести.
5.1.Общо представяне 15 -30 минути
5.2. MAC – с практика 15 -30 минути
5.3. ISO 11228-1 Ергономия – Ръчна работа с тежести. Част 1: Вдигане и носене  – с практика 60-90 минути
5.4. KIM метод (метод на ключовите индикатори) – с практика 30-60 минути
6. Дизайн на органи за управление и индикаторни устройства. Грешки на възприятията. 30-60 минути

Подайте запитване за обучение по ергономия

 


НЯКОИ ОТ НАШИТЕ КЛИЕНТИ

„СЕ Борднетце – България“ ЕООД
„Балканфарма Дупница“ АД
„СКФ Берингс България“ ЕАД
„Строително оборудване“ ЕООД
„АК Магнит“ АД
„Либхер Хаусгерете Марица“ ЕООД
„Монтюпе“ ООД