ВЪТРЕШНОФИРМЕНИ
ОБУЧЕНИЯ ПО ЕРГОНОМИЯ

На място или дистанционно през Microsoft Teams в реално време

Ергономията е приложна наука, чиято цел е чрез дизайн на работното място да направи така,
че хората да работят по-ефикасно и здравословно.

Накратко: целта е по-висока производителност при по-здрави работещи.
Обучения по ергономия

РАМКОВА ПРОГРАМА

Програмата на обучението се съобразява с нуждите и поставените цели във фирмата. Можете да подберете интересуващите Ви теми и тяхната продължителност.

Продължителността на темите зависи от:

  • предпочитанията на клиента за задълбоченост на представянето;
  • броя на участниците в групата.

Могат да бъдат избрани един или повече инструменти за ергономична оценка, които да бъдат практикувани от участниците чрез извършване на оценка на реална работна задача, извършвана във фирмата или примерна такава, избрана от нас.

ТЕМИПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
1. Основни принципи на ергономията (задължителна).
1.1. Неутрална позиция на ставите (биомеханика).
1.2. Размери на тялото (антропометрия). Връзка с пространствените изисквания и изискванията към отворите за достъп.
1.3. Статично и динамично натоварване
30-60 минути
2. Пози.
2.1. Седяща – стол, височина и  площ на работната повърхност. Зони на досегаемост.30 минути
2.2. Правостояща – височина и  площ на работната повърхност. Зони на досегаемост.30 минути
2.3. Опасни работни пози и движения (EN 1005-4:2005). Скорост, времетраене, темп на движенията.30 минути
2.4. Видове захвати и влияние върху натоварването.15 минути
3. Инструменти за ергономична оценка на позата.
3.1. Общо представяне15 -30 минути
3.2. REBA – с практика30 – 60 минути
3.3. RULA – с практика30 – 60 минути
4. Ръчна работа с тежести (РРТ)
4.1. Как работи гърбът.15 минути
4.2. Повдигане, носене и поставяне.30-60 минути
4.3. РРТ с чести и повторими операции.15 минути
4.4. Бутане, теглене.15-30 минути
5. Инструменти за ергономична оценка при ръчна работа с тежести.
5.1.Общо представяне15 -30 минути
5.2. MAC – с практика15 -30 минути
5.3. ISO 11228-1 Ергономия – Ръчна работа с тежести. Част 1: Вдигане и носене  – с практика60-90 минути
5.4. KIM метод (метод на ключовите индикатори) – с практика30-60 минути
6. Дизайн на органи за управление и индикаторни устройства. Грешки на възприятията.30-60 минути

Разполагаме със собствена апаратура за провеждане на обучението и можем да го направим в удобно за вас време.

Свържете се с нас за обучение по ергономия