ОБУЧЕНИЕ ПО ЗБУТ

Максимален брой на участниците: 4 (четирима)

Обучението е с продължителност по ваше желание. То включва:

  • Обяснение на основните нормативни изисквания по здраве и безопасност.
  • По желание: Акценти и задълбочена информация по конкретни теми.
  • Съвместен преглед на наличната документация (ЗБУТ, пожарна безопасност, електробезопасност, съоръжения с повишена опасност)
  • Обяснение на забелязани неточности или липси в документацията –  какви са пропуските, какви са изискванията и какво е необходимо да се направи.
  • По желание: секция „Въпроси и отговори“ – дискутираме ваши казуси, намираме решения.
  • По желание: обход по работни места. Коментар относно забелязани пропуски – какви са нормативните изисквания, какво може да се направи.

Удостоверение

Всеки от участниците получава удостоверение за преминато обучение по безопасност и здраве при работа в съответствие с изискванията на Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.

Ценово предложение

Минимална продължителност на индивидуалното обучение: 3 часа

  • Индивидуалното обучение по ЗБУТ за фирми на територията на град София – 200 -250 лв. (в зависимост от броя заявени часове) без ДДС на час (60 минути).
  • Индивидуално обучение по ЗБУТ за фирми на разстояние до 100 км от град София -200 -250 лв. (в зависимост от броя заявени часове) без ДДС на час + пътни разходи.
  • За получаване на оферта за индивидуално обучение при местоположение на по-голямо разстояние от град София, е необходимо да се свържете с нас.

ПОДАЙТЕ ЗАПИТВАНЕ ЗА ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ