ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЗБУТ

Оценка на съответствието с нормативните изисквания по ЗБУТ

 

Да направим практическо обучение заедно. Ето как ще стане:

В рамките на времето, за което сте ни „поръчали“, ще бъдем заедно с вас във фирмата.

По работните места:

Ще направим заедно обход по работните места, ще наблюдаваме заедно с вас дейностите, ще ви дадем страничния експертен поглед.
Вие ще коментирате с нас места, където искате да направите подобрения и ще обсъдим заедно какво и как конкретно е възможно да се направи.
 Ние пък ще коментираме места, които сте свикнали да виждате всеки ден и са се превърнали в „слепи петна“, но ние виждаме възможности за лесно подобрение.
Ние ще обясняваме и отговаряме на Ваши въпроси.

По ЗБУТ документацията:

Ще прегледаме наличната документация (ЗБУТ, пожарна безопасност, електробезопасност, съоръжения с повишена опасност).
Ще Ви похвалим, когато сте се справили отлично и ще разясним, ако има допуснати пропуски.
Ще дискутираме конкретни Ваши въпроси, ще обясняваме и ще стигнем заедно до решение.

Обучението може да бъде насочено към конкретни желани теми, например безопасност на оборудването, опасни вещества, ръчна работа и др.

Удостоверение

Ще получите и удостоверение за преминато обучение по безопасност и здраве при работа като длъжностно лице по чл. 24 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Максимален брой на участниците: 4 (четирима).


Ценово предложение

  • Индивидуалното обучение по ЗБУТ за фирми на територията на град София – 175 лв. без ДДС на астрономически час (60 минути).
  • Индивидуално обучение по ЗБУТ за фирми на разстояние до 100 км от град София – 175 лв. без ДДС на астрономически час + пътни разходи.
  • За получаване на оферта за индивидуално обучение при местоположение на по-голямо разстояние от град София, е необходимо да се свържете с нас.

Колкото време пожелаете, толкова време ще сме при Вас.

ПОКАНЕТЕ НИ ПРИ ВАС