Индивидуално обучение по ЗБУТ

Оценка на съответствието с нормативните изисквания по ЗБУТ

 

Да направим практическо обучение заедно. Ето как ще стане:

В рамките на времето, за което сте ни „поръчали“, ще бъдем заедно с вас във фирмата.

По работните места:

Ще направим заедно обход по работните места, ще наблюдаваме заедно с вас дейностите, ще ви дадем страничния експертен поглед.
Вие ще коментирате с нас места, където искате да направите подобрения и ще обсъдим заедно какво и как конкретно е възможно да се направи.
 Ние пък ще коментираме места, които сте свикнали да виждате всеки ден и са се превърнали в „слепи петна“, но ние виждаме възможности за лесно подобрение.
 Вие ще ни питате, а ние ще отговаряме.

По ЗБУТ документацията:

Ще прегледаме наличната документация (ЗБУТ, пожарна безопасност, електробезопасност, съоръжения с повишена опасност).
Ще Ви похвалим, когато сте се справили отлично и ще разясним, ако има допуснати пропуски.
Ще дискутираме конкретни Ваши въпроси и ще стигнете до решение.

И накрая, за да не се налага да водите записки и да има време за повече комуникация, в срок от 5 работни дни ще получите и доклад с нашите препоръки.

Ще получите и удостоверение за преминато обучение по безопасност и здраве при работа като длъжностно лице по чл. 24 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Колкото време пожелаете, толкова време ще сме при Вас.

ПОКАНЕТЕ НИ ПРИ ВАС