ВЪТРЕШНОФИРМЕНО

ОБУЧЕНИЕ ЗА РЪЧНА РАБОТА С ТЕЖЕСТИ

Обучението изпълнява изискванията на Наредба № 16 от 31.05.1999 г. и допълва знанията на работещите, като ги запознава и с опасностите, свързани с изпълнение на ръчни задачи/ ръчни манипулации, ергономичните принципи за неутрална позиция на тялото, рисковете от мускулно-скелетни смущения и как всеки един може да си помогне за тяхното намаляване.

На място или дистанционно през Microsoft Teams в реално време

Всички участници получават удостоверения за преминато обучение, съгласно изискванията на Наредба № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести и Наредба № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи

Продължителност на обучението

Обучението е с продължителност в съответствие със спецификите и големината на предприятието (конкретният брой учебни часове се определя съвместно с клиента) и може да се проведе с група от 4-5 участника до 25-30 обучаеми.


Водещи на обучението

  • Д-р инж. Деяна Илиева – докторска степен по ергономия
  • Д-р София Евстатиева, дм – докторска степен по хигиена на труда

Примерна програма на обучението

Предлагаме изключително гъвкава програма, която се специализира според нуждите на фирмата! Провеждането на обучение под формата на тийм тийчинг от ергоном и трудов лекар позволява да бъде обхванат широк набор от теми, свързани както с изискванията за ергономичен дизайн на работното място, така и с рисковете за здравето.

Темите, които се разглеждат по време на обучението са свързани с:

  1. Рискови фактори за увреждане мускулно-скелетната система.
  2. Как „работи“ гърба.
  3. Правила за ръчна работа с тежести – повдигане на тежки и среднотежки товари, повдигане на леки товари, бутане и теглене.
  4. Как да превентираме болките.

Подготовка на обучението и място на провеждане

ЗА ЦЕЛИТЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО СПРЯМО ДЕЙНОСТТА НА КЛИЕНТА, ПРЕДИ ПРОВЕЖДАНЕТО МУ ЕКИПЪТ НИ ИЗВЪРШВА ОГЛЕД НА РАБОТНИТЕ МЕСТА.

Мястото на провеждане на вътрешнофирменото обучение „Ръчна работа с тежести“ се определя в съответствие от предпочитанията на клиента:

  • на място при Клиента;
  • в зала, осигурена от нас.

Ние разполагаме със собствена апаратура за провеждане на обучението!

Подайте запитване за обучение