ВЪТРЕШНОФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ ЗА РЪЧНА РАБОТА С ТЕЖЕСТИ

На място или дистанционно през ZOOM/Microsoft Teams в реално време

* Присъствено обучение само за една група се предлага само за гр. София. При повече групи е възможно да се проведе на територията на цялата страна.

Обучението изпълнява изискванията на Наредба № 16 от 31.05.1999 г. и допълва знанията на работещите, като ги запознава и с опасностите, свързани с изпълнение на ръчни задачи/ ръчни манипулации, ергономичните принципи за неутрална позиция на тялото, рисковете от мускулно-скелетни смущения и как всеки един може да си помогне за тяхното намаляване.

Всички участници получават удостоверения за преминато обучение, съгласно изискванията на Наредба № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести и Наредба № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи

ОБУЧАВАЩИ

д-р инж. Деяна Илиева – доктор по ергономия и промишлен дизайн Д-р София Евстатиева, дм – доктор по хигиена

ПРИМЕРНА ПРОГРАМА

  • Какво е ръчна работа с тежести. Нормативна база. Физиологични норми.
  • Как работи гърба. Рискови фактори за увреждане.
  • Правилна техника за ръчна работа с тежести – повдигане, поставяне, преместване, бутане и теглене.
  • Заместване на ръчната работа с тежести с технически приспособления.
  • Как сами да помогнем на нашия гръб – примерни упражнения.

Продължителност на обучението

Обучението е с продължителност в съответствие със спецификите и големината на предприятието (конкретният брой учебни часове се определя съвместно с клиента).

Подайте запитване за обучение