Обучение по безопасност и здраве при работа за напреднали

София, 12-13.02.2019

Всички места за обучението са заети. Следващото ни обучение в София ще бъде на 28-29 март.

Дойде време да започнем и с нашите обучения за напреднали през 2019-а година. За напреднали – защото е предназначено за хора с опит, които искат да получат по-задълбочени знания, както и да навлязат в нови теми.

Ще забележите, че тази година още повече наблягаме на „работилничките“ – уъркшопите, в които да правим нещата заедно и да дискутираме. Ето защо обучението се провежда в малка група.

Разбира се, част от обучението е доброто настроение и много споделен опит. И като казвам споделен опит, поканили сме колега с наистина сериозен опит: инж. Веселина Кирилова – дългогодишен експерт в „Титан Златна Панега Цимент“, а преди това и в Инспекция по труда, благодарение на която ще навлезем в дълбокото в анализа на инциденти и търсенето на коренната причина за тях.

Вторият ни гост-лектор е Албена Паралингова от А3 – ВД, от която колегите в Пловдив миналата година останаха очаровани, защото не просто слушаха, а опитаха на практика техниките за справяне със стреса.

Нейната тема е озаглавена „Как да живеем ергономично (превенция и терапия на стреса)„, но ето как я представя самата тя:

„В рамките на 75 минути ще ви запознаем с най-съвременните концепции относно „полезния“ и „лошия“ стрес, от една страна и най-древната система за лично усъвършенстване, от друга страна, превърнала се през последните десетилетия в работеща практика за превенция и терапия на стреса – философията на йога. Чрез работа с тялото ще докажем най-лесния и най-прагматичния начин за отпускане на ума.“

Тази година има и още една приятна изненада за вас. Под ръководството и с помощта на Марияна Манушева ще опитаме техники за оказване на първа помощ при кръвотечение и шок и всеки лично ще може да изпробва как се работи с автоматичен външен дефибрилатор.

Г-жа Манушева е управител на Училище по първа помощ на FirstAidbg.com, инструктор по първа помощ, първа помощ на бебета и деца и първа помощ на работното място и Инструктор по BLS/AED към Европейския съвет по ресусцитация.

Обучението е предназначено за:

  • длъжностни лица по безопасност и здраве при работа
  • ръководители;
  • представители от Комитетите и Групите по условия на труд;
  • специалисти, работещи в областта на ЗБУТ.

ИЗТЕГЛИ ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

Дата на провеждане:12-13.02.2019 г.
Място на провеждане:гр. София, бул. Кн. Мария Луиза 92, етаж 5
Продължителност:12 февруари: 10.00 – 16.30 ч.
13 февруари: 9.00 – 15.30 ч.
Общо: 14 учебни часа
Лектори:д-р инж. Деяна Илиева
д-р София Евстатиева, дм
Албена Паралингова – А3 – ВД
инж. Веселина Кирилова
Марияна Манушева – Училище по първа помощ на FirstAidbg.com
ПрограмаПърви ден

1. Промени в нормативната база по ЗБУТ.

2. Квоти за хора с увреждания – задължения на работодателя по новия Закон за хората с увреждания.

3. Извънредният инструктаж – начин на употреба.

4. Уъркшоп „Понятия, свързани с идентифицирането на опасностите, оценката на риска и намаляването на риска“.

5. Оценка на риска при работа в ограничени пространства + Уъркшоп.

Втори ден

1. Уъркшоп – теми от първия ден.

2. Уъркшоп „Как да живеем ергономично (превенция и терапия на стреса)”.

3. В търсене на коренната причина – как да направим анализ на причините за инциденти/злополуки.

4. Първа помощ при силно кръвотечение и шок. Уъркшоп „Използване на автоматичен външен дефибрилатор”.

5. Тест.

ИЗТЕГЛИ ПОДРОБНА ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО

СертификатВсеки участник получава сертификат за преминато периодично обучение по здраве и безопасност при работа съгласно Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.
ЦенаРедовна цена: 190 лв. без ДДС (цена с ДДС: 228 лв.)

Цена с отстъпка: 175 лв. без ДДС (цена с ДДС: 210 лв.)

Отстъпка ползват:
– абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА;
– участници в предишни наши платени обучения;
– при двама или повече участници от фирма.

Цената включва: лекции, обучителни материали, кафе паузи, минерална вода, салата и сандвич за обяд, индивидуални консултации с лекторите, сертификат за преминато обучение.

Всички места за обучението са заети. Следващото ни обучение в София ще бъде на 28-29 март.