Обучение по здравоссловни и безопасни условия на труд в Пловдив

Обучение по безопасност и здраве при работа за напреднали

Пловдив, 10-11.05.2018, всички места са заети

Ето че дойде време и за нашето първо обучение за напреднали в топлия Пловдив. Обучението е предназначено за хора с опит, които искат да получат по-задълбочени знания, както и да навлязат в нови теми.

  • Обучението се провежда в малка група до 16 човека.
  • Дискутираме специализирани теми и решаваме казуси.
  • Завършваме с добро настроение и много споделен опит.

Обучението е предназначено за:

  • длъжностни лица по безопасност и здраве при работа
  • ръководители;
  • представители от Комитетите и Групите по условия на труд;
  • специалисти, работещи в областта на ЗБУТ.

Специално за Пловдив имаме двама гост-лектори с нестандартни теми, които си струва да чуете, защото тези теми обхващат важна част от нашата работа, а често са пренебрегвани.

Първият ни гост-лектор е Албена Паралингова от А3 – ВД, която има множество квалификации, но това, с което ни спечели е успешното съчетание на знания в областта на човешките ресурси,  борбата със стреса и… йога. Нейната тема е озаглавена „Как да живеем ергономично (превенция и терапия на стреса)„, но ето как я представя самата тя:

„В рамките на 75 минути ще Ви запознаем с най-съвременните концепции относно „полезния“ и „лошия“ стрес, от една страна и най-древната система за лично усъвършенстване, от друга страна, превърнала се през последните десетилетия в работеща практика за превенция и терапия на стреса – философията на йога. Чрез работа с тялото ще докажем най-лесния и най-прагматичния начин за отпускане на ума.“

Ние вече опитахме и затова го предлагаме и на вас :)

Вторият ни гост-лектор е Галина Симеонова от Пиксис консулт, която е магистър по Психология на управлението и я помолихме да се включи в нашето обучение с една специална тема, която често нашите обучаеми изразяват желание да добавим, а именно – как да комуникираме с шефа, колегите и работещите, така че да ни разберат и съдействат, защото се опитваме да опазим тяхното здраве и живот.

Галина Симеонова ще ни разкрие няколко „Златни правила за успешна комуникация„, които да допълнят техническите знания с умения да постигнем целите си.

ИЗТЕГЛИ ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

Дата на провеждане:10-11.05.2018 г.
Място на провеждане:гр. Пловдив, хотел Интелкооп, ул. „Константин Нунков“ 13А
Продължителност:10 май: 10.00 – 16.30 ч.
11 май: 9.00 – 15.30 ч.
Общо: 14 учебни часа
Лектори:д-р инж. Деяна Илиева; д-р София Евстатиева, дм;
Албена Паралингова – А3 – ВД ; Галина Симеонова – Пиксис консулт
ПрограмаПърви ден

1. Промени в нормативната база по ЗБУТ през 2017-а и 2018-а година.

2. Добри практики за организация и провеждане на периодични инструктажи.

3. Оценка на риска при ръчна работа с тежести – елементи и методики.

4. Добри практики за оценка на риска при експозиция на химични агенти.

5. Разследване на професионално заболяване. Процедура. Роля на службата по трудова медицина. Практика на д-р Евстатиева при известия за професионално заболяване във връзка с мускулно-скелетно увреждане и във връзка с експозиция на химични агенти.

Втори ден

1. Модул „Практическо упражнение по темите от първия ден“.

2. Как да живеем ергономично (превенция и терапия на стреса).

3. Златни правила за успешна комуникация на работното място.

4. Първа долекарска помощ. Най-чести причини за загуба на съзнание (припадане) и какво да правим. Практическо упражнение по извършване на непряк сърдечен масаж.

5. Тест.

ИЗТЕГЛИ ПОДРОБНА ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО

СертификатВсеки участник получава сертификат за преминато периодично обучение по здраве и безопасност при работа съгласно Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.
ЦенаРедовна цена: 190 лв. без ДДС (цена с ДДС: 228 лв.)

Цена с отстъпка: 175 лв. без ДДС (цена с ДДС: 210 лв.)

Отстъпка ползват:
– абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА;
– участници в предишни наши платени обучения;
– при двама или повече участници от фирма.

Цената включва: лекции, обучителни материали, кафе паузи, минерална вода, салата и сандвич за обяд, индивидуални консултации с лекторите, сертификат за преминато обучение.