Обучение по ЗБУТ за напреднали

24-25.04.2018

Виж кога и къде са предстоящите ни обучения

Поради бързото изчерпване на местата за второто ни обучение по ЗБУТ в София за напреднали и много колеги, които проявиха желание да се включат, специално за всички вас, организираме трето обучение на 24-25.04.2018 г.

  • Обучението е предназначено за колеги с опит и знания
  • Обучението се провежда в малка група до 16 човека.
  • Дискутираме специализирани теми и решаваме казуси.
  • Завършваме с добро настроение и много споделен опит.

Тази година обръщаме специално внимание на актуалната тема – предстоящия нов международен стандарт за системи за управление на безопасност и здраве при работа: ISO 45001 Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use.

Финалният драфт вече бе публикуван, а на 15 март очакваме официалната версия. За целта имаме много ценен гост-лектор от SGS България – водещ доставчик на инспекции, верификационни и сертификационни услуги в България.

Обучението е предназначено за:

  • длъжностни лица по безопасност и здраве при работа
  • ръководители;
  • представители от Комитетите и Групите по условия на труд;
  • специалисти, работещи в областта на ЗБУТ.

Дата на провеждане:24-25.04.2018 г.
Място на провеждане:гр. София, бул. Кн. Мария Луиза 92, етаж 5
Продължителност:24 април: 10.00 – 16.30 ч.
25 април: 9.00 – 15.30 ч.
Общо: 14 учебни часа
Лектори:д-р инж. Деяна Илиева; д-р София Евстатиева, дм; д-р Иванка Думанова – SGS България
ПрограмаПърви ден

1. Промени в нормативната база по ЗБУТ през 2017-а и 2018-а година.

2. Добри практики за организация и провеждане на периодични инструктажи.

3. Оценка на риска при ръчна работа с тежести – елементи и методики.

4. Добри практики за оценка на риска при експозиция на химични агенти.

5. Разследване на професионално заболяване. Процедура. Роля на службата по трудова медицина. Практика на д-р Евстатиева при известия за професионално заболяване във връзка с мускулно-скелетно увреждане и във връзка с експозиция на химични агенти.

Втори ден

1. Модул „Практическо упражнение по темите от първия ден“.

2. Въведение в ISO 45001 Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Трябва ли и как да направим преход от OHSAS 18001 към ISO 45001.

3. Ролята на ръководителите в безопасност и здраве при работа – примери от практиката.

4. Първа долекарска помощ. Най-чести причини за загуба на съзнание (припадане) и какво да правим. Практическо упражнение по извършване на непряк сърдечен масаж.

5. Тест.

СертификатВсеки участник получава сертификат за преминато периодично обучение по здраве и безопасност при работа съгласно Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.
ЦенаРедовна цена: 190 лв. без ДДС (цена с ДДС: 228 лв.)

Цена с отстъпка: 175 лв. без ДДС (цена с ДДС: 210 лв.)

Отстъпка ползват:
– абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА;
– участници в предишни наши платени обучения;
– при двама или повече участници от фирма.

Цената включва: лекции, обучителни материали, кафе паузи, минерална вода, салата и сандвич за обяд, индивидуални консултации с лекторите, сертификат за преминато обучение.