Обучение по ЗБУТ за напреднали

24-25.04.2018

всички места са заети

Следващото ни обучение за напреднали ще се проведе в град Пловдив, през втората половина на месец май. Абонирайте се за нашия безплатен бюлетин, за да получите известие веднага при уточняване на конкретните дати за обучението.

Поради бързото изчерпване на местата за второто ни обучение по ЗБУТ в София за напреднали и много колеги, които проявиха желание да се включат, специално за всички вас, организираме трето обучение на 24-25.04.2018 г.

  • Обучението е предназначено за колеги с опит и знания
  • Обучението се провежда в малка група до 16 човека.
  • Дискутираме специализирани теми и решаваме казуси.
  • Завършваме с добро настроение и много споделен опит.

Тази година обръщаме специално внимание на актуалната тема – предстоящия нов международен стандарт за системи за управление на безопасност и здраве при работа: ISO 45001 Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use.

Финалният драфт вече бе публикуван, а на 15 март очакваме официалната версия. За целта имаме много ценен гост-лектор от SGS България – водещ доставчик на инспекции, верификационни и сертификационни услуги в България.

Обучението е предназначено за:

  • длъжностни лица по безопасност и здраве при работа
  • ръководители;
  • представители от Комитетите и Групите по условия на труд;
  • специалисти, работещи в областта на ЗБУТ.

ИЗТЕГЛИ ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

Дата на провеждане:24-25.04.2018 г.
Място на провеждане:гр. София, бул. Кн. Мария Луиза 92, етаж 5
Продължителност:24 април: 10.00 – 16.30 ч.
25 април: 9.00 – 15.30 ч.
Общо: 14 учебни часа
Лектори:д-р инж. Деяна Илиева; д-р София Евстатиева, дм; д-р Иванка Думанова – SGS България
ПрограмаПърви ден

1. Промени в нормативната база по ЗБУТ през 2017-а и 2018-а година.

2. Добри практики за организация и провеждане на периодични инструктажи.

3. Оценка на риска при ръчна работа с тежести – елементи и методики.

4. Добри практики за оценка на риска при експозиция на химични агенти.

5. Разследване на професионално заболяване. Процедура. Роля на службата по трудова медицина. Практика на д-р Евстатиева при известия за професионално заболяване във връзка с мускулно-скелетно увреждане и във връзка с експозиция на химични агенти.

Втори ден

1. Модул „Практическо упражнение по темите от първия ден“.

2. Въведение в ISO 45001 Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Трябва ли и как да направим преход от OHSAS 18001 към ISO 45001.

3. Ролята на ръководителите в безопасност и здраве при работа – примери от практиката.

4. Първа долекарска помощ. Най-чести причини за загуба на съзнание (припадане) и какво да правим. Практическо упражнение по извършване на непряк сърдечен масаж.

5. Тест.

ИЗТЕГЛИ ПОДРОБНА ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО

СертификатВсеки участник получава сертификат за преминато периодично обучение по здраве и безопасност при работа съгласно Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.
ЦенаРедовна цена: 190 лв. без ДДС (цена с ДДС: 228 лв.)

Цена с отстъпка: 175 лв. без ДДС (цена с ДДС: 210 лв.)

Отстъпка ползват:
– абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА;
– участници в предишни наши платени обучения;
– при двама или повече участници от фирма.

Цената включва: лекции, обучителни материали, кафе паузи, минерална вода, салата и сандвич за обяд, индивидуални консултации с лекторите, сертификат за преминато обучение.

ПОДАЙ ЗАЯВКА

Фирма:

Адрес по регистрация:

ЕИК:

Регистрация по ДДС:

МОЛ:

Фирмата има ли платен абонамент за ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА?
НеДа

Лице за контакт:

Телефон за връзка:

Електронна поща (e-mail):

Впишете три имена и длъжност на участниците в обучението:

Участник 1:
Участник 2:

Тук можете да впишете още участници или да изпратите допълнително съобщение:

Заявките се обработват в рамките на деня. След като получим заявката, ще Ви изпратим проформа фактура.