Обучение по безопасност и здраве при работа за напреднали

София, 6-7.11.2018

Вижте кога и къде са предстоящите ни обучения

Ето че дойде време и за нашето есенно обучение за напреднали в София. Обучението е предназначено за хора с опит, които искат да получат по-задълбочени знания, както и да навлязат в нови теми.

  • Обучението се провежда в малка група до 16 човека.
  • Дискутираме специализирани теми и решаваме казуси.
  • Завършваме с добро настроение и много споделен опит.

Обучението е предназначено за:

  • длъжностни лица по безопасност и здраве при работа
  • ръководители;
  • представители от Комитетите и Групите по условия на труд;
  • специалисти, работещи в областта на ЗБУТ.

Тази година обръщаме специално внимание на актуалната тема – предстоящия нов международен стандарт за системи за управление на безопасност и здраве при работа: ISO 45001 Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use. Отново ще имаме гост-лектор – инж. Яна Григорова, водещ одитор в AQ Cert .

Дата на провеждане:6-7.11.2018 г.
Място на провеждане:гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза“ 92, ет. 5
Продължителност:6 ноември: 10.00 – 16.30 ч.
7 ноември : 9.00 – 15.30 ч.
Общо: 14 учебни часа
Лектори:д-р инж. Деяна Илиева; д-р София Евстатиева, дм;
инж. Яна Григорова – AQ Cert
ПрограмаПърви ден

1. Промени в нормативната база по ЗБУТ през 2018-а година.

2. Добри практики за организация и провеждане на периодични инструктажи.

3. Оценка на риска при ръчна работа с тежести – елементи и методики.

4. Добри практики за оценка на риска при експозиция на химични агенти.

5. Разследване на професионално заболяване. Процедура. Роля на службата по трудова медицина. Практика на д-р Евстатиева при известия за професионално заболяване във връзка с мускулно-скелетно увреждане и във връзка с експозиция на химични агенти.

Втори ден

1. Модул „Практическо упражнение по темите от първия ден“.

2. Новият стандарт ISO 45001 Системи за управление на здравето и безопасността при работа.

3. Ролята на ръководителите в безопасност и здраве при работа – примери от практиката.

4. Първа долекарска помощ. Най-чести причини за загуба на съзнание (припадане) и какво да правим. Практическо упражнение по извършване на непряк сърдечен масаж.

5. Тест.

СертификатВсеки участник получава сертификат за преминато периодично обучение по здраве и безопасност при работа съгласно Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.
ЦенаРедовна цена: 190 лв. без ДДС (цена с ДДС: 228 лв.)

Цена с отстъпка: 175 лв. без ДДС (цена с ДДС: 210 лв.)

Отстъпка ползват:
– абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА;
– участници в предишни наши платени обучения;
– при двама или повече участници от фирма.

Цената включва: лекции, обучителни материали, кафе паузи, минерална вода, салата и сандвич за обяд, индивидуални консултации с лекторите, сертификат за преминато обучение.