Онлайн обучение за съхранение на опасни химични вещества и смеси

Онлайн (дистанционното) обучение за съхранение на опасни химични вещества и смеси е предназначено за:

  • отговорните лица за безопасно съхранение на ОХВС
  • лицата, които имат право на достъп
  • длъжностни по безопасност и здраве при работа
  • длъжностни лица с отговорности по опазване на околната среда и др.

Получавате легитимен документ за преминато обучение

Онлайн обучението отговаря на изискванията на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

На завършилите дистанционното обучение по ЗБУТ се издава Удостоверение/Сертификат за преминато обучение за безопасно съхранение на опасни химични вещества и смеси за изпълнение на дейности като отговорно лице  за съхранението, съгласно чл. 4, т. 7 и 10 на наредбата.

В обучението ще намерите и пълна процедура с указания стъпка по стъпка за извършване на оценка на безопасността на съхранението на ОХВС.

Получавате достъп за 30 дни.

Ако документът Ви е необходим възможно най-скоро:

Можете да получите легитимен документ веднага след успешно преминаване на теста.

Ще го получите по куриер за наша сметка.

ПРОГРАМА на дистанционно обучение за съхранение на ОХВС

1. Класификация на опасните химични вещества и смеси
Физични опасности. Опасности за здравето. Опасности за околната среда.

2. Информационен лист за безопасност (ИЛБ).
Задължения за предоставяне на ИЛБ, съдържание, чек-лист за проверка на ИЛБ.

3. Организация на безопасното съхранение на ОХВС.
Изисквания за определяне на отговорно лице, изготвяне и прилагане на инструкции и аварийно планиране.

4. Общи изисквания за безопасно съхранение на ОХВС.
Разяснение и препратки към нормативни актове, свързани с 10-те общи изисквания на Наредбата за извършване на безопасно съхранение.

5. Почистване на разливи.
Видове разливи, стъпки по обезвреждане и почистване, видове адсорбенти – цветово кодиране.

6. Оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси.
Указания и примери стъпка по стъпка за извършване на оценката.


По време на дистанционното обучение за съхранение на опасни химични вещества и смеси имате възможност да се консултирате с инж. хим. Деяна Илиева и д-р София Евстатиева.

Отстъпки при повече участници в онлайн обучението

Брой участници
Цена в лв с ДДС
1-236
3-433
5-930
ПовечеПопитайте ни

ЗАЯВИ ОБУЧЕНИЕ