Онлайн дистанционно обучение по ЗБУТ

Легитимен документ в съответствие с нормативните актове по ЗБУТ
30 дни достъп
Възможност за консултация с водещите на обучението.

Първоначално обучение на КУТ

Дистанционно първоначално обучение на КУТ и ГУТ

Съгласно изискванията на Наредба №4/1998 г.

Съдържа 10-те задължителни теми за първоначално обучение

 Вижте повече

Ежегодно обучение по ЗБУТ

Дистанционно ежегодно обучение по ЗБУТ

Ръководители, органи по БЗР, провеждащи инструктажи, членове на КУТ/ГУТ

Съгласно чл.6, ал. 1, т. 1 и 2 на Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.

 Вижте повече

Дистанционно обучение за съхранение на опасни химични вещества и смеси

Съхранение на опасни химични вещества и смеси

За отговорните лица и лицата, които имат право на достъп

Съгласно чл.4, т. 10 на Наредба за реда и начина за съхранение на ОХВС

Вижте повече