ОТВОРЕНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ЗБУТ

В нашите отворени обучения по ЗБУТ може да се включи след подаване на заявка и наличие на свободни места за обучението. Вижте и нашите фирмени обучения по ЗБУТ.

 

София, 6-7.11.2018 г.

Обучение по безопасност и здраве при работа за напреднали

Вижте повече


Обучения, които вече са проведени през 2018 г.

30.01.2018, София: БЕЗПЛАТНО обучение по ЗБУТ / Вижте повече
→ НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО за всеки, който иска да знае повече.
→ Дава основни познания в областта на ЗБУТ
→ Не се издава удостоверение.
31.01.2018, София: Обучение по ЗБУТ – средно ниво / Вижте повече
→ получавате удостоверение за преминато обучение по Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.
→ 6 учебни часа
→ 50 лв. без ДДС  / за годишни абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА – 50 % отстъпка: 25 лв. без ДДС
30-31.01.2018, София: Първоначално обучение на КУТ и ГУТ / Вижте повече
→ получавате удостоверение по задължителния образец на Наредба 4/1998 г.
→ 12 часа присъствено + 18 часа онлайн обучение + безплатна книга с разработки на 10-те задължителни теми за първоначално обучение
→ 70 лв. без ДДС  / за годишни абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА – 50 % отстъпка: 35 лв. без ДДС
22-23.02.2018, София: Обучение по ЗБУТ за напреднали / Вижте повече
→ в два дни в малка група дискутираме, решаваме казуси и даваме  специализирана информация
→ сертификат за преминато обучение по Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.
→ 228 лв. с ДДС ( цена с отстъпка: 210 лв. с ДДС)
29-30.03.2018, София: Обучение по ЗБУТ за напреднали / Вижте повече
→ в два дни в малка група дискутираме, решаваме казуси и даваме  специализирана информация
→ сертификат за преминато обучение по Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.
19.04.2018, Пловдив: Безплатно обучение по ЗБУТ / Вижте повече
→ НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО за всеки, който иска да знае повече.
→ Дава основни познания в областта на ЗБУТ
→ Не се издава удостоверение.
20.04.2018, Пловдив: Обучение по ЗБУТ – средно ниво / Вижте повече
→ получавате удостоверение за преминато обучение по Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.
→ 6 учебни часа
→ 50 лв. без ДДС  / за годишни абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА – 50 % отстъпка: 25 лв. без ДДС
24-25.04.2018, София: Обучение по ЗБУТ  за напреднали / Вижте повече
→ в два дни в малка група дискутираме, решаваме казуси и даваме  специализирана информация
→ сертификат за преминато обучение по Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.
10-11.05.2018, Пловдив: Обучение по ЗБУТ  за напреднали / Вижте повече
→ в два дни в малка група дискутираме, решаваме казуси и даваме  специализирана информация
→ сертификат за преминато обучение по Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.