ОТВОРЕНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ЗБУТ

В нашите отворени обучения по ЗБУТ може да се включите след подаване на заявка и наличие на свободни места за обучението. Вижте и нашите фирмени обучения по ЗБУТ.

Обучение по ЗБУТ за напреднали – 28-29.03.2019 г., София

Свободни места: 1 

Вижте повече

 

Обучение за опасни химични вещества и смеси – 24.04.2019 г., София

Свободни места: 5

Вижте повече

 

Обучение по ЗБУТ за напреднали – м. май, Пловдив

Отваряне приемането на заявки – в края на март.

 

Обучение по ЗБУТ за напреднали – м. юли, Варна

Отваряне приемането на заявки – в началото на м. юни

 

Обучение по ЗБУТ за напреднали – 6-7 ноември, София

Отваряне приемането на заявки – в началото на м. септември

 

Безплатно обучение по ЗБУТ за начинаещи – есен, София


Обучения, проведени през 2019 г.

12-13.02.2019, София, Обучение по ЗБУТ за напреднали 
23.01.2019, София: БЕЗПЛАТНО обучение по ЗБУТ „Основио на безопасност и здраве при работа“