ОТВОРЕНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ЗБУТ

В нашите отворени обучения по ЗБУТ може да се включите след подаване на заявка и наличие на свободни места за обучението. Вижте и нашите фирмени обучения по ЗБУТ.

София, 12-13.02.2019 г.

Обучение за напреднали

Вижте повече


София, 23.01.2019 г.

Безплатно обучение
„Основи на безопасност и здраве при работа“

Вижте повече


Обучения, проведени през 2018 г.

30.01.2018, София: БЕЗПЛАТНО обучение по ЗБУТ / Вижте повече
31.01.2018, София: Обучение по ЗБУТ – средно ниво / Вижте повече
30-31.01.2018, София: Първоначално обучение на КУТ и ГУТ / Вижте повече
22-23.02.2018, София: Обучение по ЗБУТ за напреднали / Вижте повече
29-30.03.2018, София: Обучение по ЗБУТ за напреднали / Вижте повече
19.04.2018, Пловдив: Безплатно обучение по ЗБУТ / Вижте повече
20.04.2018, Пловдив: Обучение по ЗБУТ – средно ниво / Вижте повече
24-25.04.2018, София: Обучение по ЗБУТ  за напреднали / Вижте повече
10-11.05.2018, Пловдив: Обучение по ЗБУТ  за напреднали / Вижте повече
6-7.11.2018, София: Обучение по ЗБУТ  за напреднали / Вижте повече