ОТВОРЕНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ЗБУТ

Нашите отворени обучения по ЗБУТ са предназначени за представители на различни фирми и организации.

Всеки може да се включи след подаване на заявка и наличие на свободни места за обучението.

30.01.2018, София: БЕЗПЛАТНО обучение по ЗБУТ  (няма свободни места)   
Безплатно обучение по ЗБУТ→ НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО за всеки, който иска да знае повече.
→ Дава основни познания в областта на ЗБУТ
→ Не се издава удостоверение.

Вижте повече

31.01.2018, София: Обучение по ЗБУТ – средно ниво (4 свободни места)
Обучение по ЗБУТ - средно ниво
→ получавате удостоверение за преминато обучение по Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.
→ 6 учебни часа
→ 50 лв. без ДДС  / за годишни абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА – 50 % отстъпка: 25 лв. без ДДС

Вижте повече

30-31.01.2018, София: Първоначално обучение на членове на КУТ и ГУТ
Как се сменя напуснал член на КУТ→ получавате удостоверение по задължителния образец на Наредба 4/1998 г.
→ 12 часа присъствено + 18 часа онлайн обучение + безплатна книга с разработки на 10-те задължителни теми за първоначално обучение
→ 70 лв. без ДДС  / за годишни абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА – 50 % отстъпка: 35 лв. без ДДС

Вижте повече

22-23.02.2018, София: Обучение по ЗБУТ за напреднали (4 свободни места)
Miguel Virkkunen Carvalho Roof Ladder→ в два дни в малка група дискутираме, решаваме казуси и даваме  специализирана информация
→ сертификат за преминато обучение по Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.
→ 228 лв. с ДДС ( цена с отстъпка: 210 лв. с ДДС)

Вижте повече

XX.03.2018, София: Обучение по ЗБУТ  за напреднали
Предстоящо обучение по ЗБУТ през 2018-а година
→ в два дни в малка група дискутираме, решаваме казуси и даваме  специализирана информация
→ сертификат за преминато обучение по Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.
→ 228 лв. с ДДС ( цена с отстъпка: 210 лв. с ДДС)

Очаквайте скоро…

Предстои: Обучение „Безопасност и здраве в строителството“ – м. април
Източник: www.sxc.hu
http://www.sxc.hu

→ За длъжностни лица в строителството и координатори по безопасност и здраве
→ Практически насоки от опитен лектор + първа долекарска помощ
→ Удостоверения по Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. и Наредба 2/2004 г.

Предстои: Обучение по ЗБУТ  в Пловдив – м. май
Предстоящо обучение по ЗБУТ през 2018-а година
→ ……………………………………..
→ ……………………………………..
→ ……………………………………..