Трудоустрояване на бременни и кърмачки

Трудоустрояването на бременни жени, кърмачки или работнички/служителки в напреднал етап на лечение ин-витро е регламентирано в чл. 309 от Кодекса на труда. То може да се изпълни по два начина:

  • чрез приспособяване на работното място
  • чрез преместване на друго работно място

За да бъде трудоустроена бременната/кърмачката е необходимо да има предписание на здравен орган. Това може да бъде както личния лекар (за срок от един месец), така и ЛКК (лекарска консултативна комисия) – за срок до 6 месеца.

Подобно на другите предписания за трудоустрояване и в този случай предписанието е задължително както за работодателя, така и за лицето, за което е издадено.

За периода, през който евентуално мястото се приспособява или се търси подходящо място, бременната/кърмачката се освобождава от задължението да изпълнява неподходящата за състоянието й работа, а работодателят й изплаща обезщетение в размер на получаваното брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ деня на издаването на предписанието (ал. 2).

Ако на новото място работничката трудово възнаграждение, което е по-ниско от трудовото възнаграждение за предишната й работа, има право на парично обезщетение за разликата в трудовите възнаграждения.

Приспособяване на работното място

В този случай имаме предписание за трудоустрояване на същото работно място. Работодателят има задължение да предприеме мерки за временно приспособяване на работното място и/или работното време.

Целта на направените промени е да се премахне риска за безопасността и здравето на бременната или кърмачката.

Дали има някакви специфични рискове трябва да сме предвидили още на етапа на оценката на риска, която сме направили в съответствие с Наредба № РД-07-4 от 15.06. 2015 г. за подобряване на условията на труд на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки.

Преместване на друго работно място

Ако приспособяването на условията на труд е технически и/или обективно неосъществимо или не е оправдано да се изисква поради основателни причини, работодателят предприема необходимите мерки за преместване на работничката или служителката на друга подходяща работа.

Възможно е да има и предписание за преместване на друга работа.

 👉🏻 Вижте примерна Заповед за трудоустрояване на бременна работничка чрез преместване

В приложение № 2 на Наредба № РД-07-4 от 15.06. 2015 г.  са посочени рискови  фактори, при които бременни работнички не могат при никакви обстоятелства да бъдат задължение да изпълняват дейностите, които ги включват.

В Приложение № 3 на същата наредба са описани рисковите фактори за работничките кърмачки.

Задължение за определяне на места за трудоустрояване

Наредбата за трудоустрояване изисква от работодателя ежегодно до края на януари да определи подходящи места за трудоустрояване на бременни работнички или служителки и на работнички или служителки-кърмачки.

Кодексът на труда изисква тези места да се определят съвместно със здравните органи, а наредбата изисква в комисията да участват лекар – представител на Хигиенно-епидемиологичния институт (ХЕИ, което сега е РЗИ – Регионална здравна инспекция) и лекар акушер-гинеколог.

Второто е изпълнимо, например с поискване на съдействие от службата по трудова медицина, но първото е трудно за изпълнение.

Поради тази причина и има нормативен текст, но до момента нямаме сигнали да е търсен такъв състав на комисията от контролните органи.

📖 ОЩЕ ПО ТЕМАТА:

📙 Полезно от ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА Ръководство за определяне на места за трудоустрояване по чл. 315 КТ и на бременни работнички и служителки с образци на документи
🔗 Рискови фактори в работата по време на бременност
🔗 Що е то „книга за майката“

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.