Трудовата злополука се кодира в болничния лист

В болничните листове за временна неработоспособност се попълват данни за „Причина за неработоспособността“ съгласно списък номенклатура, който е приложение на Инструкция № 5 от 20 април 2001 г. на НОИ за работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност (Обн., ДВ, бр. 46 от 15.05.2001 г.; изм. и доп., бр. 95/2004 г., бр. 10, ДВ бр. 99/2006 г.). С този код по още един начин в Национален осигурителен институт постъпва информация, че се е случила трудова злополука.

СПИСЪК НА НОМЕНКЛАТУРА
съгласно изискванията на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността (ДВ, бр. 47 от 2005 г.)
(Загл. изм., ДВ, бр. 95 от 2004 г., изм. доп. ДВ бр. 10/2006 г.)

I. Причини за неработоспособност:
Код
01 Общо заболяване
02 Професионална болест
03 Професионално отравяне
04 Злополука – трудова по чл. 55, ал. 1 КСО
05 Злополука – трудова по чл. 55, ал. 2 КСО
06 Злополука – нетрудова

07 Изследване поради общо заболяване
08 Изследване поради трудова злополука по чл. 55, ал. 1 КСО
09 Изследване поради трудова злополука по чл. 55, ал. 2 КСО
10 Изследване поради професионална болест
11 Бацило(паразито)носителство
12 Карантина
13 Аборт
14 Бременност
15 Майчинство
16 Трудоустрояване – общо заболяване
17 Трудоустрояване – трудова злополука по чл. 55, ал. 1 КСО
18 Трудоустрояване – трудова злополука по чл. 55, ал. 2 КСО
19 Трудоустрояване – професионална болест
20 Трудоустрояване – бременност
21 Санаторно-курортно лечение поради общо заболяване
22 Санаторно-курортно лечение поради трудова злополука по чл. 55, ал. 1 КСО
23 Санаторно-курортно лечение поради трудова злополука по чл. 55, ал. 2 КСО
24 Санаторно-курортно лечение поради професионална болест
25 Придружаване на дете до 3-годишна възраст в болнично заведение
26 Придружаване и гледане на дете до 18-годишна възраст
27 Придружаване и гледане на болен над 18-годишна възраст
II. Режим: (съгласно чл. 15, ал. 1 от Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността)
1. Болничен
2. Домашен – на легло
3. Домашен – стаен
4. Домашен – амбулаторен
5. Санаторно-курортен
6. Свободен – без право да напуска населеното място
7. Свободен – с право да напуска населеното място

Забележка:

„Чл. 55. (1) Трудова злополука е всяко внезапно увреждане на здравето, станало през време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието, когато е причинило неработоспособност.
(2) Трудова е и злополуката, станала с осигурен по време на обичайния път при отиване или при връщане от работното място до:
1. основното място на живеене или до друго допълнително място на живеене с постоянен характер;
2. мястото, където осигуреният обикновено се храни през работния ден;
3. мястото за получаване на възнаграждение.“

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

2 мнения за “Трудовата злополука се кодира в болничния лист”

 1. От един месец съм на работа още без договор но паднах по време на работа и си счупих ръката..какво да направя …

  Отговор
  • Здравейте,
   Можете да подадете сигнал в Инспекция по труда на горещия телефон:

   http://www.gli.government.bg/page.php?c=3&d=17#accidents

   Можете също да подадете сигнал в НОИ, инспектор трудови злополуки.

   В случая, за да бъде призната трудова злополука, първо трябва инспекция по труда да обяви съществуването на трудово правоотношение (чл. 405а от Кодекса на труда).

   Отговор
Подарете си спокойствие със
една година
ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА
Получаваш и 3 безплатни обучения