Трудовата злополука се кодира в болничния лист

В болничните листове за временна неработоспособност се попълват данни за „Причина за неработоспособността“ съгласно списък номенклатура, който е приложение на Инструкция № 5 от 20 април 2001 г. на НОИ за работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност (Обн., ДВ, бр. 46 от 15.05.2001 г.; изм. и доп., бр. 95/2004 г., бр. 10, ДВ бр. 99/2006 г.). С този код по още един начин в Национален осигурителен институт постъпва информация, че се е случила трудова злополука.

СПИСЪК НА НОМЕНКЛАТУРА
съгласно изискванията на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността (ДВ, бр. 47 от 2005 г.)
(Загл. изм., ДВ, бр. 95 от 2004 г., изм. доп. ДВ бр. 10/2006 г.)

I. Причини за неработоспособност:
Код
01 Общо заболяване
02 Професионална болест
03 Професионално отравяне
04 Злополука – трудова по чл. 55, ал. 1 КСО
05 Злополука – трудова по чл. 55, ал. 2 КСО
06 Злополука – нетрудова

07 Изследване поради общо заболяване
08 Изследване поради трудова злополука по чл. 55, ал. 1 КСО
09 Изследване поради трудова злополука по чл. 55, ал. 2 КСО
10 Изследване поради професионална болест
11 Бацило(паразито)носителство
12 Карантина
13 Аборт
14 Бременност
15 Майчинство
16 Трудоустрояване – общо заболяване
17 Трудоустрояване – трудова злополука по чл. 55, ал. 1 КСО
18 Трудоустрояване – трудова злополука по чл. 55, ал. 2 КСО
19 Трудоустрояване – професионална болест
20 Трудоустрояване – бременност
21 Санаторно-курортно лечение поради общо заболяване
22 Санаторно-курортно лечение поради трудова злополука по чл. 55, ал. 1 КСО
23 Санаторно-курортно лечение поради трудова злополука по чл. 55, ал. 2 КСО
24 Санаторно-курортно лечение поради професионална болест
25 Придружаване на дете до 3-годишна възраст в болнично заведение
26 Придружаване и гледане на дете до 18-годишна възраст
27 Придружаване и гледане на болен над 18-годишна възраст
II. Режим: (съгласно чл. 15, ал. 1 от Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността)
1. Болничен
2. Домашен – на легло
3. Домашен – стаен
4. Домашен – амбулаторен
5. Санаторно-курортен
6. Свободен – без право да напуска населеното място
7. Свободен – с право да напуска населеното място

Забележка:

„Чл. 55. (1) Трудова злополука е всяко внезапно увреждане на здравето, станало през време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието, когато е причинило неработоспособност.
(2) Трудова е и злополуката, станала с осигурен по време на обичайния път при отиване или при връщане от работното място до:
1. основното място на живеене или до друго допълнително място на живеене с постоянен характер;
2. мястото, където осигуреният обикновено се храни през работния ден;
3. мястото за получаване на възнаграждение.“

2 мнения за “Трудовата злополука се кодира в болничния лист”

 1. От един месец съм на работа още без договор но паднах по време на работа и си счупих ръката..какво да направя …

  Отговор
  • Здравейте,
   Можете да подадете сигнал в Инспекция по труда на горещия телефон:

   http://www.gli.government.bg/page.php?c=3&d=17#accidents

   Можете също да подадете сигнал в НОИ, инспектор трудови злополуки.

   В случая, за да бъде призната трудова злополука, първо трябва инспекция по труда да обяви съществуването на трудово правоотношение (чл. 405а от Кодекса на труда).

   Отговор

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.