Какво да направя при трудова злополука извън България

Следните правила се прилагат, ако живеете и сте осигурени в страна от Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария и станете жертва на трудова злополука или професионална болест.

Какви да правя при трудова злополука извън страната, в която съм осигурен?

Трябва да изпратите декларация за инцидента на вашата осигурителна институция. Институцията в страната, където е станал инцидентът, също трябва да препрати медицинското удостоверение заедно с цялата информация по случая, която вашата осигурителна институция би могла да поиска.

Имате право на обезщетения в натура, които са необходими по медицински причини по време на пътуването ви извън страната, в която сте осигурени. Също така имате право на специални обезщетения в натура от схемата, покриваща трудови злополуки, предоставяни в страната, където сте се намирали по време на злополуката.

Коя страна отговаря за вашето лечение?

Страната, в която пребивавате, отговоря за предоставянето на всички обезщетения в натура, например лечение и лекарства.

Ако не сте осигурени там, трябва да поискате формуляр DA1 от Националната здравно-осигурителна каса, като посочите подробности за злополуката или болестта. След това трябва да представите формуляра на компетентната институция в страната, където живеете или пребивавате, за да получите обезщетенията там.

Наредба № 14 от 19.04.2007 г. за реда за издаване на документи, необходими за упражняване на здравноосигурителни права съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност

Чл. 21. (Изм. – ДВ, бр. 41 от 2019 г. ) (1) За удостоверяване на право на обезщетения в натура при трудова злополука или професионална болест на лица, които са задължително здравноосигурени по българското законодателство и имат престой или пребиваване в друга държава – членка на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария, НЗОК издава формуляр DA1 „Право на получаване на здравни грижи при осигуряване за трудови злополуки и професионални болести“.

Коя страна изплаща вашите парични обезщетения?

Страната, в която сте осигурени, винаги е тази, която отговаря за изплащането на вашите парични обезщетения във връзка с трудова злополука или професионална болест.

Източник:http://ec.europa.eu

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.