Трудовоправни консултации от Адвокатско дружество „Вуковска, Трифонова и Партньори“

Днес представяме отговор на още един ваш въпрос, свързан с трудовоправни отношения. Не се колебайте да ни попитате или потърсите за помощ в трудовоправни дела. Правните експерти на „Вуковска, Трифонова и Партньори“ са доказали своята компетентност в областта на трудовото право.

Въпрос: Здравейте,
работя като продавач-консултант в един от магазините в МОЛ Сердика.На 1.10.2010г.ми беше връчено предизвестие за прекратяване на трудово-правните отношения по чл.328 т.5 с която не съм съгласна.Естествено работодателят ми също не можа да ми даде сносно обяснение какво точно не изпълнявам както трябва.До момента не съм получавала от нито един управител на магазина забележка за каквото и да е свързано с работата ми -нито в устна,нито в писмена форма.
От 1.07.2010г.съм на безсрочен трудов договор и тук възникват моите въпроси. Не знам какви права имам,нито как да постъпя. Имам ли право на болничен и кога по време на предизвестието или след като изтече? Имам ли право на обезщетение по чл.222…?
И ако се регистрирам в бюрото по труда ще ми бъдат ли изплащани някакви обезщетения за безработица? Всички тези въпроси изхождат от факта,че този чл.328 и тази точка-5,не са никак в полза на работника.
Ще ви бъда безкрайно благодарна за помощта!!!

Отговор: Здравейте, г–жо Димитрова,
След като сте получили предизвестие на 01.10.2010 г. и не посочвате, че в Трудовия Ви договор има по – дълъг срок на предизвестие, значи то изтича на 01.11.2010 г. За съжаление Работникът няма законоустановено средство за защита, с което да се брани срещу незаконно уволнение, като предотврати прекратяването на трудовото правоотношение преди изтичане срока на предизвестие. Това означава, че ако смятате, че сте изпълнявали съвестно задълженията Ви като продавач – консултант и не сте извършвали нарушения на трудовата дисциплина, имате право да предявите пред съда иск за отмяна на уволнението Ви като незаконно. Основанието за прекратяване на трудовия договор по чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ предполага липса на професионални знания, умения и навици, необходими на работника или служителя за ефективно изпълнение на възложената му по трудовия договор работа. То предполага и липса на личностни качества, като недостиг на съобразителност, такт, издръжливост, физическа или психическа устойчивост, бързина, точност, а когато работата е свързана с ръководни функции – неумение безконфликтно да се работи с подчинените, да се разпределят правилно задачите между тях, да се контролира своевременно работата им и пр. Липсата на тези качества трябва да съществува като обективен факт, да отразява едно трайно състояние на работника или служителя, т. е. по един убедителен и категоричен начин да се установи обективната му невъзможност за един сравнително продължителен период той успешно да се справя с възложените задачи. При спор относно законността на уволнението в тежест на работодателя е да докаже тези факти. В акта на работодателя за прекратяване на трудовото Ви правоотношение трябва да е посочено какви точно качества Ви липсват, а не да е възпроизведено единствено законовото основание – „липса на качества за ефективно изпълнение на възложената работа“, без да са конкретизирани качествата на служителя, липсата на които препятства изпълнението на трудовите функции, защото това прави невъзможно извършването на преценка дали са налице условният на чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ. Ако тези елементи на Заповедта липсват, Вие имате възможност за успех. Тук обаче трябва да съобразите също и съдържанието на дължностната Ви характеристика (при сключването на трудовия Договор, заедно с него трябва да Ви е връчен един екземпляр от нея). Ако считате, че по време на изпълнение на трудовите Ви функции не сте се отклонявали от нейните предписания – уволнението Ви е незаконно.
Относно ползването на болнични през време на предизвестието. Това нито удължава срока на предизвестие, нито има за Вас някакви положителни последици. Ако предизвестието беше изготвено по време на ползван от Вас болничен и са Ви уведомили за него, тогава срокът на предизвестие започва да тече в първия Ви работен ден след изтичане срока на отпускът Ви по болест.
За обезщетенията. При прекратяване на трудовото правоотношение на това основание нямате право на обезщетение за оставане без работа. Ако не сте ползвали платен годишен отпуск, имате право на обезщетение, съразмерно на неизползвания от Вас платен отпуск. Ако водите дело за незаконно уволнение и решението е във Ваша полза, имате право на обезщетение за времето, през което сте останали без работа, но за не повече от 6 (шест) месеца.

3 мнения за “Трудовоправни консултации от Адвокатско дружество „Вуковска, Трифонова и Партньори“”

 1. Здравейте,
  вероятно колегите не са се изразили добре и са имали предвид, че няма обезщетение от страна на работодателя.
  Доколкото се запознах с темата, прекратяването на трудовото правоотношение по чл. 328, ал.1, т. 5 КТ не е пречка за получаване на паричното обезщетение за безработица.

 2. Искам да задам следния въпрос:
  Защо „При прекратяване на трудовото правоотношение на това основание нямате право на обезщетение за оставане без работа“ (чл.328 ал.1 т.5 КТ)?
  Не е ли в сила чл.54б КСО?
  Благодаря

 3. Добра синтезирана статия за консултации!

Коментарите са изключени.