Трудовоправни консултации от Адвокатско дружество „Вуковска, Трифонова и Партньори“

Продължаваме да даваме нашите отговори на ваши запитвания, които сме получили чрез формата за контакт или в коментарите към темата, в която обявихме нашита инициатива за безплатни консултации по трудово право.  Ето поредните отговори:

Въпрос: Аз съм инвалид 1-ва група с придружител и с право на работа. Работя по специалността си помощник фармацевт на 8 часов трудов договор. Вече имам 9 г. трудов стаж, но от 2 г. попаднах на работа в голяма и супер некоректна фирма. Всеки месец ревизиите излизат минусови и ни удържат пари от 250лв и повече. По закон би трябвало да ползвам почивки полагащи ми се по време на работа, които е невъзможна да си ползвам, работя с дежурства по 10 часа 4 пъти месечно.Какви права имам за напускане и какво мога да загубя от това?

Отговор: Здравейте,
От зададения въпрос става ясно, че вероятно признаването на степен на инвалидност е станало преди 2005 г., когато все още имаше „групи инвалидност”. След 2005 г. обаче, при действието на новата Медицинска експертиза на работоспособността, се определя процент на намалена работоспособност и евентуално признатата необходимост от придружител. След 17 май 2010 г. е приета най – новата Наредба за медицинската експертиза, която обаче урежда материята на трайно намалената работоспособност по идентичен начин като отменената Наредба. Ето защо, за да е възможна мотивацията на нашия отговор, приемаме, че Вие сте с призната инвалидност повече от 90 %.
Задължението на Работодателя за гарантиране на минималните условия на труд, в това число и 8 – часов работен ден, е приложимо към всички работници и служители, не само към тези с намалена работоспособност. Правото на работника обаче да работи на 8 – часов работен ден не е нарушено, ако в Трудовия Ви Договор е уговорено, че имате ненормирано работно време (или пък на смени) и ако сумарно часовете не надхвърлят 168 работни часа за 1 (един) календарен месец. Ако работното време обаче е удължено, Работодателят трябва да е уведомил предварително Инспекцията по труда и съответно да компенсира с намаляването му през други дни, които да го компенсират.
Наред с това, Експертната лекарска комисия, която е постановила решението си за признаване на намалена работоспособност, е посочила в решението си условията на труд, противопоказани за здравословното Ви състояние. Ако условията на труд противоречат на тези, които са установени в Решението, Вие имате право да искате от Вашия работодател да Ви трудоустрои, като Ви предложи позиция, която е подходяща за Вашето здравословно състояние. При това, за да се избегнат възможни злоупотреби, преценката за съответствието се извършва от ТЕЛК, а не от самия работодател. Едва след като Ви предложи такава позиция и ако Вие откажете да я заемете, той има право на основание чл. 325, т. 9 от КТ да прекрати трудовото Ви правоотношение.
Също така, ако се опасяване от възможността да бъдете уволнена, за да бъде осъществено това, е необходимо да бъде получено предварително Разрешение от Инспекцията по Труда, а така също и мнението на ТЕЛК. В противен случай уволнението би било незаконно и подлежи на отмяна от съда.
Що се отнася до цитираните от Вас „удръжки”, ако в действителност имате съмнение, че не са нанесени вреди в твърдяния от Работодателя Ви размер, Вие имате възможност да ги оспорите и тогава Работодателят Ви е длъжен да предяви иск в съда за тяхното установяване. Процедурата се осъществява в съответствие с разпоредбата на чл. 210 ГПК. Дори и да са основателни претенциите на Работодателя, удръжките трябва да бъдат направени в съответствие с разпоредбите на гражданско – процесуалния кодекс (който предвижда най – висок размер на удръжките, ако получавате възнаграждение над 1 200 лева месечно и нямате деца – тогава се удържат сумите над 600 лева).
Работодателят няма право да Ви лиши от почивките, като гарантирано от закона е ползването на 30 – минутна почивка за хранене.
При напускане от Ваша страна, ако това стане по взаимно съгласие, въз основа на депозирана от Вас молба, която е уважена от Работодателя, не дължите обезщетение. В случай, че прекратяването стане с писмено предизвестие от Ваша страна (съобразно уговорения в Трудовия Ви договор срок), също не дължите обезщетение. В тези случаи обаче няма да имате право на обезщетение за безработица.
Ако отправите предизвестие, като не спазите неговия срок, дължите обезщетение за неспазения му срок.
В случай, че ТЕЛК е направил предписания относно условията на труд, при които следва да бъдете назначена, но работодателят не може да Ви ги осигури, тогава имате право да напуснете без предизвестие, като и няма да дължите обезщетение за неспазено предизвестие.

Въпрос: Здравейте, имам един въпрос към вас. Работих във фирма 2г., излязох болничен за 15 дни и като се върнах ме принудиха да си подам молбата за напускане или дисциплинарно уволнение. Аз съм със нервно заболяване и въпроса ми е какви са ми правата, имат ли право да се отнасят така с работниците си след като за първи път излизам болничен. Благодаря предварително.А и между другото хора които излизат болничен,шефката е казала на всички колежки, че болни хора не и трябват.

Отговор: От изложеното става ясно, че прекратяването на трудовото правоотношение вече е факт и най – вероятно е станало въз основа на депозираната молба от Ваша страна. За съжаление, след като не сте реагирали на място и не сте отказала да депозирате такава молба, не е възможно да бъдете възстановена на предишната длъжност при този работодател. Дори и да се предяви иск пред съда, много е вероятно съдът дори да не го приеме за разглеждане, тъй като основанието за прекратяване на трудовото правоотношение не е „уволнение”, а е „по взаимно съгласие”. Съответно нямате и право на обезщетения в този случай. Ако имате съмнения относно евентуални нарушения на трудовата дисциплина при този работодател, редно би било колегите Ви, които все още работят при този работодател, да се обърнат за съдействие към инспекцията по труда, която е компетентен орган за извършване на проверки за нарушения на трудовата дисциплина.

1 мнение за “Трудовоправни консултации от Адвокатско дружество „Вуковска, Трифонова и Партньори“”

Коментарите са изключени.