ЦИЕС консултира: безопасна поддръжка на съоръжения с повишена опасност

Безопасната поддръжка на оборудването в особена голяма степен засяга поддръжката на съоръженията с повишена опасност. Днес ви представям едно интервю с инженер Михов от органа за технически надзор на съоръжения с повишена опасност на Центъра за изпитване и европейска сертификация, в което получих отговори на въпроси, които ме тормозеха отдавна.

Трябва да споделя още, че от контактите ми с инж. Михов останах с впечатление за човек, който изключително сериозно и компетентно подхожда към всеки зададен към него въпрос и представен проблем. Ето какви въпроси му зададох:

– При контактите ми с колеги от различни фирми, често се оказва, че специалистите по ЗБУТ не знаят, че във фирмата се ползва съоръжение с повишена опасност, за което се изисква технически надзор. Затова и веднага започвам с първия си въпрос – кога се налага технически надзор на СПО. Как да разберем дали имаме такова съоръжение и къде можем да прочетем повече за това?

Инж. Михов: Вярвам, че всички колеги-специалисти по ЗБУТ познават съоръженията и технологичните процеси в техните фирми. Основният нормативен документ, който определя дали една машина, съоръжение или инсталация е съоръжение с повишена опасност (СПО) е Наредба за условията и реда за издаване на лицензии на лица за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията и по-точно Приложение № 1.

Видовете съоръжения с повишена опасност по смисъла на Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) са котли, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за пара и гореща вода, газови съоръжения, тръбопроводи и инсталации за втечнени въглеводородни газове,преносни и разпределителни газопроводи, съоръжения, инсталации и уреди за природен газ, ацетиленови уредби, нефтопроводи и нефтопродуктопроводи, асансьори, повдигателни съоръжения, въжени линии и ски влекове с определени технически характеристики и параметри. За всеки вид СПО има и съответна Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор.

В тази връзка искам да уточня, че на всяко едно съоръжение, класифицирано като СПО, трябва да се извършва технически надзор, но само от „легитимни” лицензирани Органи за технически надзор.

„ЦИЕС” ЕООД винаги е давал и ще продължи да дава безплатни консултации по конкретни казуси за СПО, за което е необходимо все пак да са известни поне основните техническите параметри и характеристики.

– Това е много добра новина за всички посетители на Otgovori.Info. Ето един орган за технически надзор, който не се страхува да дава безплатни консултации, браво! Добре, разбрали сме, че сме ползовател на съоръжение с повишена опасност, какво следва от тук нататък. Достатъчно ли е да сключим договор с фирма за поддръжка. Какви документи трябва да притежаваме?

инж. Михов: Сключеният договор с „легитимна” (лицензирана) фирма за поддържане, ремонтиране и преустройване на конкретно СПО е едно от нормативно и технически необходимите неща. Бих желал да разясня, че всеки един работодател-ползвател на СПО не може да експлоатира съответното съоръжение, ако това СПО не е регистрирано и не му е извършван технически надзор.

– Разбира се, когато има нормативно изискване, веднага идва и въпроса: може ли да си позволим да не го изпълним, какви са санкциите?

Инж. Михов: В Глава шеста”Административно-наказателни Разпоредби” от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) са описани санкциите, които трябва да бъдат наложени.
Според Чл. 55. (1) от ЗТИП сега действащите санкции са до 10 000 лв. за неизпълнение на чл. 46 ал. 2 т.3., който гласи: ”Ползвателят и обслужващият персонал са длъжни да не допускат експлоатация на съоръжения: които не са регистрирани или не са пуснати в експлоатация от органите за технически надзор или не им е извършен първоначален и/или периодичен технически преглед.”.

Но аз смятам, че не това е начина за въздействие. Последните години, имайки възможност да извършвам технически надзор на територията на цялата страна, все по-често виждам фирми и работодатели с правилното разбиране по въпроса, за които не страха от санкцията е важен, а истинската безопасност, здраве и безаварийност .

Като специалист по ЗБУТ, ме вълнува особено един въпрос: фирмата, която осъществява технически надзор задължена ли е да предостави инструкция за безопасност на ползователя на СПО? Ако не разполагаме с такава инструкция, как можем да се сдобием с нея?

Инж. Михов: Според разпоредбите на българското законодателство – чл. 46 от ЗТИП изработването на инструкция за експлоатация, монтаж и безопасност е задължение на работодателя.

А на въпроса как можем да се сдобием с нея, веднага ще отговоря с поздравления и благодарност на авторката Otgovori.Info за изключително полезната и благородна инициатива да разработва безплатно инструкции :)

– Тук се налага да бия малко отбой. За съжаление не се смятам за достатъчно компетентна относно разработването на инструкции за безопасна експлоатация на СПО и затова ще насоча тези, които имат нужда от разработване на подобни към специализираните фирми за технически надзор. Но искам да Ви попитам. инж. Михов, напоследък няколко пъти сме свидетели на съобщения в медиите за повредени асансьори, довели до тежки злополуки. Смятате ли, че опасността от недобра поддръжка на асансьорите се подценява? Как процедира органа за технически надзор, когато констатира нередности в изправността на съоръжението с повишена опасност?

Инж. Михов: Всяка една злополука при експлоатацията на СПО е следствие на техническа неизправност или неправилна експлоатация, а най-тежките аварии и злополуки в цял свят най-често са след неприятната комбинация на двата проблема. Недобрата поддръжка на всяко СПО – било то асансьор, кран, автовишка, котел, газова инсталация или ски-влек например е покана за много сериозни и скорошни неприятности.

При наличието на нередности в СПО може би най-лесното е да се констатират в писмен вид съответните неизправности, нарушения и други несъответствия и да се даде отрицателното заключение за годността на съоръжението. Това нас ни задължават ЗТИП и съответните наредби.
Но освен това винаги винаги съм се старал да помогна с познанията си да се отстрани съответния проблем и да не се повтаря повече.

– Тъй като в Центъра за професионално обучение на ЦИЕС се провежда и обучение на машинисти за работа с различни СПО, бих искала да попитам за периодичността на тези обучения. Еднократно ли се придобива квалификацията (напр. за машинист на котли, машинист на подвижни площадки), след това необходимо ли е поддържащо обучение и от кого може да бъде извършвано то?

Инж. Михов: Бих желал да разгранича тези две нормативно различни обучения придобиване на квалификация и провеждане на периодично обучение от страниците на Вашия сайт:

Предобиването на квалификация (документ за правоспособност) имат право да извършват само фирми, които отговарят на изискванията на Наредби № 1 и № 2 за придобиване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове, подвижни работни площадки (автовишки), парни и водогрейни котли. ЦПО към ЦИЕС притежава съгласувани в ДАМТН (според изискванията на Наредби №1 и № 2) актуални Учебни Планове и Учебни Програми на обучение, квалифицирани преподаватели, отговаря на всички други изисквания и извършва тези обучения.

Придобиването на правоспособност е еднократно действие (аналогично на придобиването на шофьорска книжка напр.). Нарушителите обаче могат да бъдат лишени от придобитата правоспособност за срок от един месец до две години.

Провеждането на първоначално и ежегодно (периодично) обучение е нещо необходимо и задължително за персонала, участващ в експлоатацията на всички видове СПО, независимо дали е необходима същинска правоспособност. Задължение на Ползвателя е да осигури провеждане и документиране на това обучение. То може да бъде проведено от специалисти (притежаващи необходимата компетентност, умения и правоспособност) от конкретната или външна фирма, то е многократно по-кратко и касае по-малък, но актуализиращ и по-конкретен обем от информация и умения.

– Благодаря Ви, инж. Михов, за тази изчерпателна и полезна информация! Приключвам това интервю със сигурност с повече знания.

* * *

Ако искате да попитате още нещо инж. Михов или да осигурите технически надзор и поддръжка на вашето съоръжение с повишена опасност от органа за технически надзор към Центъра за изпитване и европейска сертификация, можете да използвате следните контакти:

инж. В. Михов
„ЦИЕС“ ЕООД
гр. Стара Загора
тел. 042/620 368
факс. 042/602 377
GSM: 0888 088 541
www.ctec-sz.com
ctec@ctec-sz.com

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.