Какво е UFI – новият елемент в етикетите на опасни химикали

От 2021 г. влезе в действие изискване за нов елемент в етикетите на определени продукти — 16-знаков код, известен като уникален идентификатор на формулата (UFI).

Какво представлява UFI?

Уникалният идентификатор на формулата, обозначаван със съкращението UFI, е код, който става задължителен елемент от етикетите на продуктите, съдържащи опасни смеси.

Вносителите и потребителите надолу по веригата, които пускат такива продукти на пазара, ще бъдат задължени да предоставят на токсикологичните центрове специфична информация за продуктите, например относно състава, търговското наименование, цвета, опаковката, категорията на продукта и токсикологична информация.

Предназначението на UFI е да установи еднозначна връзка между предоставената на токсикологичния център информация и продукта, който е пуснат на пазара.

Условието за определяне на UFI е всички продукти, които са етикетирани и нотифицирани с един UFI, да имат еднакъв състав на съдържащите се в тях смеси.

Как ще се използва UFI?

UFI и останалата предоставена информация ще се използва основно от токсикологичните центрове в случаи на спешни повиквания.

Например можете да прочетете UFI на оператор в токсикологичен център директно от етикета на продукта, наред с търговското наименование, с цел прецизно идентифициране на продукта, с който е свързан инцидентът.

Какви са правилата за поставяне на UFI код на етикета?

Примерен етикет с UFI
Примерен етикет на продукт, накойто UFI кодът на продукта е ясно обозначен

Съкращението „UFI“ (което е еднакво на всички езици и азбуки на ЕС и не следва да се превежда) се отпечатва с главни букви и е последвано от двуточие и 16-знаков буквено-цифров код.

Кодът е разделен на четири блока, отделени с малки тирета. Например:

UFI: N1QV-R02N-J00M-WQD5

Не са определени конкретни изисквания по отношение на шрифта или размера на знаците, но е необходимо UFI да е ясно видим и четлив на етикета на продукта.

С оглед на разликите в размера на етикетите и наличието на други информационни елементи, които трябва да фигурират на тях, UFI следва да бъде поставен така, че да е лесно да бъде открит (например в близост до баркода или до пиктограмите за опасност).

В какъв срок UFI трябва да е наличен на етикетите?

За смеси, които все още не са на пазара, задълженията за подаване на хармонизирана информация и въвеждане на UFI в етикета се прилагат от:
• 1 януари 2021 г. (за индивидуална или професионална употреба)
• 1 януари 2024 г. (промишлена употреба)

За съществуващи смеси, вече нотифицирани на национално ниво според валидните в съответната държава членка правила, има преходен период с краен срок 1 януари 2025 г.

Ако обаче такава смес бъде променена, трябва да се спазят задълженията за хармонизирана информация преди пускане на пазара.

Вижте още във видеото:

📖 ОЩЕ МАТЕРИАЛИ В ПОМОЩ ПО ТЕМАТА:

📙 Полезно от ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА Вижте всички изисквания за информационния лист за безопасност
🔗 Потенциални опасности при съхранение на опасни вещества и смеси
🔗 Опасност, химикали! Обяснение на пиктограмите за опасност

👨‍💻 Онлайн обучение за безопасна работа с опасни вещества – лесен и ефективен начин за обучение с интерактивен модул

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.