Указания на ГИТ относно книги за инструктаж

Това е отговор на Главна инспекция по труда на запитване от колега относно начина на документиране на инструктажите и понятието „книга“.

Независимо, че отговорът е от 2014-а година, до момента няма промени в Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. и той е съвсем актуален.

Писмо Изх. № 0104-12878/28.05.2014 г.

Относно: Документиране на инструктаж по безопасност и здраве при работа

Във връзка с постъпило от Вас запитване по електронната поща, заведено с вх. № 0104-12313 от 21.05.2014 г. в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, Ви даваме следния отговор:

В чл. 11, ал. 5 от Наредба РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, ДВ, бр. 102 от 2009 г.), законодателят изисква, проведените по реда на наредбата инструктажи да бъдат документирани в „книги за инструктаж“, посочени в приложение №1 от наредбата.

В тази връзка е необходимо при документирането на инструктажите да се спазва утвърдения в приложението образец, както и изискването за наличие на „книга“, тъй като горецитираната разпоредба има императивен характер.

Считаме за необходимо да Ви посочим, че съгласно разпоредбите на чл. 51 от Закона за нормативните актове задължително тълкуване на нормативен акт дава органът, който е издал акта.

Тълкуването се обнародва или разгласява по реда, по който е обнародван или разгласен тълкувания акт. Предвид това становище по прилагане нан ормативните актове, изразени от органи на изпълнителната власт, които не са издатели на съответния нормативен акт или от работещи в администрацията на тези органи експерти, , нямат задължителна юридическа сила и не обвързват адресатите или други трети лица и органи.

С уважение,
Виолета Добрева
Главен директор на Главна дирекция „Инспектиране на труда“

Още по темата:

 

Полезно от ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА ↓

📙  Ако искате да знаете всичко за организацията и необходимата документация при провеждане на инструктажи, то за това ще Ви помогне нашето пълно ръководство за организация на инструктажите с образци на необходимите фирмени документи.

📑 За правилният начин на документиране сме събрали на едно място над 20 основни правила за документиране, основани на добрите практики, резултати от проверки на инспекция по труда и спазване на нормативните изисквания.

📹 За да не допускате и вие същите грешки, вижте и видеото „8 грешки при организация на инструктажите“

 

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.