3 в 1: Индивидуално обучение, консултации и одит

Оценка на
безопасността на съхранението на ОХВС

Информационна система по безопасност и здраве при работа

Обучения по ЗБУТ

Индивидуални консултации на място

Индивидуално обучение на ОБЗР

Писмени препоръки

Опасни химични вещества и смеси

Оценката на безопасността се извършва съгласно утвърдения формат със Заповед РД-288 от 03.04.2012 г.

ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

 

Нормативна база

Библиотека за експерта по ЗБУТ

Анализ на промени в нормативни актове и уведомяване до 3 дни

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ


Искате нещо по-различно? Попитайте ни, може и да можем да го направим :)