Информационна система по ЗБУТ, която спестява време, нерви и пари

ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

zbit-eu

ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА е информационна система – уникален продукт, създаден и поддържан от експерти по безопасност и здраве при работа.

Информационната система е лесна за използване, без излишно претрупване, с изчистен дизайн и подредба, така че лесно да откривате това, което Ви е необходимо.

СЪДЪРЖАНИЕ

Модул 1:
„Уведомяване за промени в нормативните изисквания по ЗБУТ с експертен анализ по прилагането им“

Получавате до 3 дни от обнародването на промяна в нормативните изисквания по ЗБУТ уведомление по имейл с анализ от експерт в областта на здравословни и безопасни условия на труд.

Анализът съдържа информация за:
какво е новото (има ли наистина нещо ново или просто е сменено името на министерството);
необходимост от предприемане на дейности (актуализиране на документи, изготвяне на нови, въвеждане на нови дейности, информиране на отговорни лице и пр.) и указания за изпълнението им.
сравнителна таблица на старите и нови изисквания, така че да не се налага Вие да минавате през десетки членове и да сравнявате.

Уведомленията и анализите са достъпни и онлайн в информационната система.

Модул 2:
„Нормативна база“

 1. Пълни и актуални текстове на действащото законодателство в областта на здравословни и безопасни условия на труд, електробезопасност, пожарна безопасност и съоръжения с повишена опасност: кодекси, закони, постановления, правилници, наредби, инструкции, норми, заповеди.
 2. Единственото място в интернет, което предлага пълни текстове на Правилниците по безопасността на труда, издадени преди влизане в сила на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, но все още в сила.
 3. Международно право в областта на ЗБУТ: всички ратифицирани от България конвенции на МОТ и конвенции на ООН.
 4. Европейско право в областта на ЗБУТ: регламенти, директиви, рамкови споразумения и др.
 5. Указания на МТСП и други държавни институции относно прилагане на нормативните изисквания по ЗБУТ.
 6. Подбрана съдебна практика, свързана със здравословни и безопасни условия на труд.

Модул 3:
„Библиотека“

 1. Ръководства на български език по прилагане на нормативните актове в областта на ЗБУТ и добри практики.
 2. Mетодики за оценка на риска – по фактори, за ръчна работа с тежести, стрес и др.
 3. Инструкции за безопасна работа, подготвени от експерти в съответствие с нормативните изисквания.
 4. Въпросници и чек-листове за инспектиране при различни видове дейности.
 5. Процедури „стъпка по стъпка“ за прилагане на законовите изисквания по ЗБУТ и образци на фирмени документи, свързани с организацията на дейностите по ЗБУТ, разработени специално за ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА от водещи експерти.
 6. Презентации, подходящи за обучение и информиране на работещите по здраве и безопасност при работа.
 7. Статии и информационни листове, свързани с дейности, рискови фактори, мерки и добри практики в сферата на здравословните и безопасни условия на труд.
 8. Колекция от брошури, които може да използвате при провеждане на инструктажи или за повишаване на информираността на работещите.

ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ

 • Нормативна база
 • Класификация
 • Безопасно съхранение и работа
 • Лични предпазни средства и др.

Абонирането е също толкова лесно, колкото използването на системата. Достатъчни са 3 стъпки:

 1. Изпращате заявка.
 2. Получавате проформа фактура.
 3. Веднага след потвърждаване на плащането получавате потребителско име и парола за достъп и започвате да получавате уведомления при промени в нормативната база по ЗБУТ.

 

Избери своя абонаментен план