Кога се изисква специфични оценка на риска за електромагнитни полета

Голяма част от хората вероятно смятат, че специална оценка за експозиция на електромагнитни полета е необходима в ограничен брой случаи и че изискванията на Наредба № РД-07-5 от 15.11.2016 г. не се отнасят за тях.

Трябва, обаче да се знае, че такава оценка е необходима дори при офисна работа, поради това, че някои устройства могат да бъдат източник на електромагнитни полета и те са посочени в ръководствата за прилагане на наредбата.

Наредбата изисква от работодателя да извърши оценка на риска и при необходимост да предприеме мерки, като за оценяването на риска наредбата прави препратка към три ръководства на Европейския съюз:

В тези ръководства намираме таблицата „Изисквания за специфични оценки на ЕМП по отношение на общи трудови дейности, оборудване и работни места“.

Когато на работното място се срещат само ситуациите, посочени в таблицата, срещу които е отбелязано „Не“ във всички съответни колони, обикновено няма да е необходимо да се извършва специална оценка на ЕМП.

Ако имаме „Да“ е някоя от колоните, то това означава, че е необходима специална оценка за електромагнитни полета. В том 2 има примери за извършване на оценка на риска при различи дейности и един от примерите е за офиси.

За вас сме направили извадка от таблицата само с дейностите и оборудването, за които в някоя колона има „Да“:

Вид оборудване или работно място

Оценка се изисква за

Работници, които не са изложени на специфичен риск * Работници, изложени на специфичен риск (с изкл. на тези с активни импланти)** Работници с активни импланти ***
Безжични комуникации
Телефони, безжични (включително базови станции за цифрови усъвършенствани безжични далекосъобщителни (DECT) телефони) – употреба Не Не Да
Телефони, мобилни — употреба Не Не Да
Безжични комуникационни устройства (напр. Wi-Fi или Bluetooth), включително точки за достъп за локални мрежи (WLAN) — употреба Не Не Да
Безжични комуникационни устройства (напр. Wi-Fi или Bluetooth), включително точки за достъп за локални мрежи (WLAN) — намиращи се на работното място Не Не Не
Офис
Аудио-визуално оборудване, съдържащо радиочестотни предаватели Не Не Да
Антени за базова станция в забранената зона, определена от оператора Да Да Да
Градинска техника (с електрическо захранване) — употреба Не Не Да
Осветителна техника, захранвана на радиочестота или с микровълни Да Да Да
Сигурност
Системи за следене на стокови артикули и RFID (радиочестотна идентификация) Не Не Да
Устройства за изтриване на магнитни ленти или твърди дискове Не Не Да
Металотърсачи Не Не Да
Електрозахранване
Електрическа верига, при която проводниците са близо един до друг и са с номинален ток по-голям от 100 A — включва проводници, комутационна апаратура, трансформатори и др. — експозиция на магнитни полета Да Да Да
Електрически вериги в инсталация с фазов ток по-голям от 100 A за отделната верига — включва проводници, комутационна апаратура, трансформатори и др. — експозиция на магнитни полета Да Да Да
Електрически инсталации с фазов ток по-голям от 100 A — включва проводници, комутационна апаратура, трансформатори и др. — експозиция на магнитни полета Да Да Да
Генератори и аварийни генератори — работи върху тях Не Не Да
Инвертори, включително такива за фотоволтаични системи Не Не Да
Неизолиран въздушен проводник с напрежение по-голямо от 100 kV или въздушен електропровод над 150 kV(1), над работното място — експозиция на електрически полета Да Да Да
Вятърни турбини, работа с тях Не Да Да
Лека промишленост
Процеси на електродъгово заваряване, ръчно (включително МИГ (метален електрод в защитна среда на инертен газ), МАГ (мет. е-д в защ.среда на активен газ), ВИГ (волфрамов е-д в защ.среда на инертен газ), когато се спазват добрите практики и кабелът не се опира до тялото Не Не Да
Зарядни устройства за акумулаторни батерии, промишлени Не Не Да
Зарядни устройства за акумулаторни батерии, големи професионални Не Не Да
Оборудване за повърхностна обработка с коронен разряд Не Не Да
Диелектрично нагряване Да Да Да
Диелектрично заваряване Да Да Да
Оборудване за електростатично боядисване Не Да Да
Пещи със съпротивително нагряване Не Не Да
Пистолети за шприцоване на лепило — употреба Не Не Да
Пистолети за горещ въздух — употреба Не Не Да
Хидравлични рампи Не Не Не
Индукционно нагряване Да Да Да
Системи за индукционно нагряване, автоматизирани, откриване на неизправности и ремонт, включващи непосредствена близост до източник на ЕМП Не Да Да
Оборудване за индукционно запечатване Не Не Да
Индукционно запояване Да Да Да
Машинни инструменти (например пробивни машини на стойка, шлайфмашини, стругове, фрези, триони) Не Не Да
Проверка с магнитни частици (откриване на пукнатини) Да Да Да
Апарати за намагнитване/размагнитване, промишлени (включително устройства за изтриване на магнитни ленти) Да Да Да
Микровълново нагряване и сушене в дървообработващата промишленост (сушене, оформяне, лепене на дървен материал) Да Да Да
Радиочестотни плазмени устройства включително за вакуумно отлагане и разпрашване Да Да Да
Инструменти (електрически ръчни и преносими, напр. пробивни машини, шлифовъчни машини, циркулярни триони и ъглошлайфи) — употреба Не Не Да
Заваръчни системи, автоматизирани, откриване на неизправности, ремонт и обучение, включващи непосредствена близост до източник на ЕМП Не Да Да
Заваряване, електросъпротивително (точково заваряване, заваряване на шевове) Да Да Да
Тежка промишленост
Електролиза, промишлена Да Да Да
Пещи, електродъгово топене Да Да Да
Пещи, индукционно топене (по-малки пещи), обикновено са с по-достъпни полета от по-големите пещи Да Да Да
Строителство
Строителна техника (напр. бетоносмесители, вибратори, кранове и др.) — работа в непосредствена близост Не Не Да
Микровълново сушене, в строителната промишленост Да Да Да
Медицина
Медицинско оборудване, което използва ЕМП за диагностициране или лечение (напр. късовълнова диатермия, транскраниална магнитна стимулация) Да Да Да
Транспорт
Моторни превозни средства и машини — работа в непосредствена близост до пусков електродвигател, алтернатор, запалителни уредби Не Не Да
Радар, ръководене на въздушното движение, военна техника, атмосферни условия и далечни разстояния Да Да Да
Влакове и трамваи с еектрическо задвижване Да Да Да
Разни
Зарядни устройства за акумулаторни батерии, с индуктивна връзка или безконтактна връзка на малко разстояние Не Не Да
Системи и устройства за сигнали на радио- и телевизионното разпръскване (радио и телевизия: ДВ, СВ, КВ, метров обхват, дециметров обхват) Да Да Да
Оборудване, генериращо постоянни магнитни полета > 0,5 mT, независимо дали са генерирани по електричен път или от постоянни магнити (напр. магнитни патронници, плотове и конвейeри, повдигащи магнити, магнитни скоби, указателни табели, значки) Не Не Да
Слушалки, създаващи силни магнитни полета Не Не Да
Индукционно кухненско оборудване, професионално Не Не Да
Неелектрическо оборудване от всякакъв вид с изключение на такова, което съдържа постоянни магнити Не Не Да
Радиоприемници, дуплексни (напр. преносими радиотелефони, радиоприемници за превозни средства) Не Не Да
Предаватели, захранвани с батерия Не Не Да

Ако се затруднявате с изготвянеот на оценката на риска за експозиция на електромагнитни полета, то в ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА ще намерите нашето пълно ръководство за прилагане на наредбата, в което подробно и стъпка по стъпка ще ви преведем през процеса:

Процедура за оценка на риска за експозиция на електромагнитни полета – част 1

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.