Ръководства за добри практики – електромагнитни полета

Директива 2013/35/ЕС на ЕП и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (електромагнитни полета) въвежда гранични стоиности на експозиция, изисквания за оценка на рисковете и изброява мерки за с цел избягване или намаляване на рисковете.

Крайният срок за въвеждане на директивата в националното законодателство е 1 юли 2016 г., което означава, че дотогава трябва да излезе съответната наредба или да бъдат направени допълнения в съществуващи нормативни актове, които да въведат изискванията на директивата.

Тъй като материята е доста сложна, за улесняване на изпълнението й вече са публикувани незадължителни ръководства – едно основно заедно с конкретни примери и едно за малки и средни предприятия.

Пълните ръководства са публикувани в информационната система ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА.

В ръководството за малки и средни предприятия се казва, че в Директивата за електромагнитните полета (ЕМП) са определени минималните изисквания, свързани с излагането на работниците на рискове, дължащи се на електромагнитни полета, но се очаква от малък брой работодатели да се изисква изчисляване или измерване нивата на ЕМП на работните места, защото в повечето случаи естеството на извършваната работа е такова, че рисковете са малки и това може да бъде установено сравнително лесно.

За тази цел в ръководството е представена таблица, в която са изброени много общи трудови дейности, оборудване и работни места, в която е посочена дали е вероятно да се изискват оценки за:
– работници, носещи активни имплантирани медицински изделия (АИМИ);
– други работници, изложени на специфичен риск;
– работници, които не са изложени на специфичен риск.

Работниците с активни импланти са най-застрашени от въздействието на ЕМП. Това са работници със сърдечни стимулатори, дефибрилатори, кохлеарни импланти, импланти за ствола на мозъка, протези за вътрешното ухо, невростимулатори, ретинни кодиращи устройства, имплантирани лекарствени инфузионни помпи.

Други работници, изложени на специфичен риск са:
– работници, носещи пасивни имплантирани медицински изделия, съдържащи метал, напр. изкуствени стави, пирони, пластини, винтове, стентове и др.;
– работници, носещи медицински изделия върху тялото си – външни инфузионни помпи за хормони;
– бременни работнички

В ръководството се посочва, че:

„Въпреки че силните полета могат да представляват определен риск за други групи работници (за онези, които носят пасивни импланти, медицински изделия върху тялото, както и за бременни работнички), това е вероятно само в много ограничен брой ситуации.“

Таблица „Изисквания за специфични оценки на ЕМП по отношение на общи трудови дейности, оборудване и работни места“

Таблицата се основава на използването на оборудване, отговарящо на скорошни стандарти, което се поддържа правилно и се използва целите, предвидени от производителя. Когато работата включва използване на много старо нестандартно оборудване или недобре поддържано оборудване, насоките от таблицата може да не са приложими.

Когато на работното място се срещат само ситуациите, посочени в таблицата, срещу които е отбелязано „Не“ във всички съответни колони, обикновено няма да е необходимо да се извършва специална оценка на ЕМП.

Вид оборудване или работно място

Оценка се изисква за

Работници, които не са изложени на специфичен риск *Работници, изложени на специфичен риск (с изкл. на тези с активни импланти)**Работници с активни импланти ***
Безжични комуникации
Телефони, безжични (включително базови станции за цифрови усъвършенствани безжични далекосъобщителни (DECT) телефони) – употребаНеНеДа
Телефони, безжични (включително базови станции за цифрови усъвършенствани безжични далекосъобщителни (DECT) телефони) – намиращи се на работното мястоНеНеНе
Телефони, мобилни — употребаНеНеДа
Телефони, мобилни — намиращи се на работното мястоНeНеНе
Безжични комуникационни устройства (напр. Wi-Fi или Bluetooth), включително точки за достъп за локални мрежи (WLAN) — употребаНеНеДа
Безжични комуникационни устройства (напр. Wi-Fi или Bluetooth), включително точки за достъп за локални мрежи (WLAN) — намиращи се на работното мястоНеНеНе
Офис
Аудио-визуално оборудване (напр. телевизори, възпроизвеждащи устройства за DVD)НеНеНе
Аудио-визуално оборудване, съдържащо радиочестотни предавателиНеНеДа
Комуникационно оборудване и мрежи, жичниНеНеНе
Компютърно и ИТ оборудванеНеНеНе
Вентилаторни отоплителни уреди, електрическиНеНеНе
Вентилатори, електрическиНеНеНе
Офис оборудване (напр. фотокопирни машини, машини за унищожаване на документи чрез нарязване, електрически шивачки за телбод)НеНеНе
Стационарни телефони и факсмашиниНеНеНе
Алармени системиНеНеНе
Антени за базова станция в забранената зона, определена от оператораДаДаДа
Антени за базова станция извън забранената зона, определена от оператораНеНеНе
Градинска техника (с електрическо захранване) — употребаНеНеДа
Градинска техника (електрическа) — намираща се на работното мястоНеНеНе
Отоплителни уреди (електрически) за отопление на помещенияНеНеНе
Домакински и професионални електроуреди, например хладилник, пералня, сушилня, съдомиялна машина, печка, тостер, микровълнова печка, ютия, при условие че те не съдържат предавателно оборудване като такова за локални мрежи, Bluetooth или мобилни телефониНеНеНе
Осветителна техника, напр. осветление за помещения и настолни лампиНеНеНе
Осветителна техника, захранвана на радиочестота или с микровълниДаДаДа
Общодостъпни работни места, които отговарят на базовите нива, посочени в Препоръка 1999/519/ЕО на СъветаНеНеНе
Сигурност
Системи за следене на стокови артикули и RFID (радиочестотна идентификация)НеНеДа
Устройства за изтриване на магнитни ленти или твърди дисковеНеНеДа
МеталотърсачиНеНеДа
Електрозахранване
Електрическа верига, при която проводниците са близо един до друг и са с номинален ток 100 A или по-малък — включва проводници, комутационна апаратура, трансформатори и др. — експозиция на магнитни полетаНеНеНе
Електрическа верига, при която проводниците са близо един до друг и са с номинален ток по-голям от 100 A — включва проводници, комутационна апаратура, трансформатори и др. — експозиция на магнитни полетаДаДаДа
Електрически вериги в инсталация с фазов ток 100 A или по-малък за отделната верига — включва проводници, комутационна апаратура, трансформатори и др. — експозиция на магнитни полетаНеНеНе
Електрически вериги в инсталация с фазов ток по-голям от 100 A за отделната верига — включва проводници, комутационна апаратура, трансформатори и др. — експозиция на магнитни полетаДаДаДа
Електрически инсталации с фазов ток по-голям от 100 A — включва проводници, комутационна апаратура, трансформатори и др. — експозиция на магнитни полетаДаДаДа
Електрически инсталации с фазов ток 100 A или по- малък — включва проводници, комутационна апаратура, трансформатори и др. — експозиция на магнитни полетаНеНеНе
Генератори и аварийни генератори — работи върху тяхНеНеДа
Инвертори, включително такива за фотоволтаични системиНеНеДа
Неизолиран въздушен проводник с напрежение до 100 kV или въздушен електропровод до 150 kV, над работното място — експозиция на електрически полетаНеНеНе
Неизолиран въздушен проводник с напрежение по-голямо от 100 kV или въздушен електропровод над 150 kV(1), над работното място — експозиция на електрически полетаДаДаДа
Неизолирани въздушни проводници с всякакво напрежение — експозиция на електрически полетаНеНеНе
Подземна или изолирана кабелна верига с всякакво напрежение — експозиция на електрически полетаНеНеНе
Вятърни турбини, работа с тяхНеДаДа
Лека промишленост
Процеси на електродъгово заваряване, ръчно (включително МИГ (метален електрод в защитна среда на инертен газ), МАГ (мет. е-д в защ.среда на активен газ), ВИГ (волфрамов е-д в защ.среда на инертен газ), когато се спазват добрите практики и кабелът не се опира до тялотоНеНеДа
Зарядни устройства за акумулаторни батерии, промишлениНеНеДа
Зарядни устройства за акумулаторни батерии, големи професионалниНеНеДа
Оборудване за нанасяне на покрития и боиНеНеНе
Контролно оборудване, несъдържащо радиопредавателиНеНеНе
Оборудване за повърхностна обработка с коронен разрядНеНеДа
Диелектрично нагряванеДаДаДа
Диелектрично заваряванеДаДаДа
Оборудване за електростатично боядисванеНеДаДа
Пещи със съпротивително нагряванеНеНеДа
Пистолети за шприцоване на лепило (преносими) — намиращи се на работното мястоНеНеНе
Пистолети за шприцоване на лепило — употребаНеНеДа
Пистолети за горещ въздух (преносими) — намиращи се на работното мястоНеНеНе
Пистолети за горещ въздух — употребаНеНеДа
Хидравлични рампиНеНеНе
Индукционно нагряванеДаДаДа
Системи за индукционно нагряване, автоматизирани, откриване на неизправности и ремонт, включващи непосредствена близост до източник на ЕМПНеДаДа
Оборудване за индукционно запечатванеНеНеДа
Индукционно запояванеДаДаДа
Машинни инструменти (например пробивни машини на стойка, шлайфмашини, стругове, фрези, триони)НеНеДа
Проверка с магнитни частици (откриване на пукнатини)ДаДаДа
Апарати за намагнитване/размагнитване, промишлени (включително устройства за изтриване на магнитни ленти)ДаДаДа
Измервателни уреди и апаратура, които не съдържат радиопредавателиНеНеНе
Микровълново нагряване и сушене в дървообработващата промишленост (сушене, оформяне, лепене на дървен материал)ДаДаДа
Радиочестотни плазмени устройства включително за вакуумно отлагане и разпрашванеДаДаДа
Инструменти (електрически ръчни и преносими, напр. пробивни машини, шлифовъчни машини, циркулярни триони и ъглошлайфи) — употребаНеНеДа
Инструменти (електрически ръчни и преносими) — намиращи се на работното мястоНеНеНе
Заваръчни системи, автоматизирани, откриване на неизправности, ремонт и обучение, включващи непосредствена близост до източник на ЕМПНеДаДа
Заваряване, електросъпротивително (точково заваряване, заваряване на шевове)ДаДаДа
Тежка промишленост
Електролиза, промишленаДаДаДа
Пещи, електродъгово топенеДаДаДа
Пещи, индукционно топене (по-малки пещи), обикновено са с по-достъпни полета от по-големите пещиДаДаДа
Строителство
Строителна техника (напр. бетоносмесители, вибратори, кранове и др.) — работа в непосредствена близостНеНеДа
Микровълново сушене, в строителната промишленостДаДаДа
Медицина
Медицинско оборудване, което не използва ЕМП за диагностициране или лечениеНеНеНе
Медицинско оборудване, което използва ЕМП за диагностициране или лечение (напр. късовълнова диатермия, транскраниална магнитна стимулация)ДаДаДа
Транспорт
Моторни превозни средства и машини — работа в непосредствена близост до пусков електродвигател, алтернатор, запалителни уредбиНеНеДа
Радар, ръководене на въздушното движение, военна техника, атмосферни условия и далечни разстоянияДаДаДа
Влакове и трамваи с еектрическо задвижванеДаДаДа
Разни
Зарядни устройства за акумулаторни батерии, с индуктивна връзка или безконтактна връзка на малко разстояниеНеНеДа
Зарядни устройства за акумулаторни батерии, неиндуктивна връзка, предназначени за битаНеНеНе
Системи и устройства за сигнали на радио- и телевизионното разпръскване (радио и телевизия: ДВ, СВ, КВ, метров обхват, дециметров обхват)ДаДаДа
Оборудване, генериращо постоянни магнитни полета > 0,5 mT, независимо дали са генерирани по електричен път или от постоянни магнити (напр. магнитни патронници, плотове и конвейeри, повдигащи магнити, магнитни скоби, указателни табели, значки)НеНеДа
Оборудване, пуснато на европейския пазар като отговарящо на изискванията на Препоръка 1999/519/ЕО или хармонизираните стандарти за ЕМПНеНеНе
Слушалки, създаващи силни магнитни полетаНеНеДа
Индукционно кухненско оборудване, професионалноНеНеДа
Неелектрическо оборудване от всякакъв вид с изключение на такова, което съдържа постоянни магнитиНеНеДа
Преносимо оборудване (захранвано с батерия), което не съдържа радиочестотни предавателиНеНеНе
Радиоприемници, дуплексни (напр. преносими радиотелефони, радиоприемници за превозни средства)НеНеДа
Предаватели, захранвани с батерияНеНеДа

Забележка: * Оценка се изисква спрямо приложимите стойностите за предприемане на действие (СПД) или граничните стойности на експозиция (ГСЕ).
** Оценка спрямо базовите нива от Препоръката на Съвета (вж. раздел 5.4.1.3 и допълнение Д).
*** Локалната персонална експозиция може да надвишава базовите нива от Препоръката на Съвета — това ще трябва да бъде взето предвид при оценката на риска, която следва да се основава на информация, предоставена от здравния екип, отговорен за имплантиране на медицинското изделие и/или последващите грижи

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.