Моят живот: 12 животоспасяващи правила

Немският институт за социално осигуряване във фирмите за добив на суровини и химическата индустрия (BG RCI) обхваща повече от 30 000 компании с около 1,4 милиона осигурени служители. Наред с осигуряването на рехабилитация и обезщетение в случай на трудова злополука, BG RCI се фокусира върху превенцията в своите членове.

Ангажиран с VISION ZERO, институтът провежда проучване на 303 трудови злополуки с фатален изход, за да определи най-високите рискове.

Резултатът са 12-те LIFESAVERS за служители и 12-те LIFESAVERS за мениджъри, обясняващи кратко и практически какво трябва да се направи, за да се предотвратят тежки аварии.

Да започваме…


ЗНАЙ ФАКТИТЕ – ИЗБЕГНИ ОПАСНОСТТА ЗА ЖИВОТА!

Има ли някакви опасности на моето работно място с висок рисков потенциал?

Фактите:
90 процента от всички фатални злополуки са станали заради само пет вида инциденти.
За двадесет години тези пет вида инциденти са стрували 270 живота.


ПЪРВО ПОМИСЛИ. СЛЕД ТОВА РАБОТИ.
НО БЕЗОПАСНО!

Винаги ли работя съзнателно и първо обмислям какви опасности съществуват за моя собствен живот?

Фактите:
При 75 процента от злополуките с фатален край самите жертви са работили неправилно и са оказали пряко влияние върху аварията.


НЕБРЕЖНОСТТА УБИВА!

Наясно ли съм, че небрежното поведение може да бъде фатално?
Как да класифицирам собственото си поведение и това на моите колеги?

Фактите:
Небрежността е свързана с две от три фатални злополуки. Опасността е била толкова очевидна, че ръководителите и пострадалите са знаели за нея.


РУТИНАТА МОЖЕ ДА БЪДЕ ФАТАЛНА!

От групата опитни служители ли съм? Наясно ли съм, че въпреки опита ми трябва да преценявам рисковете във всяка ситуация? Случва ли се ненужно да се поставям в опасност?

Фактите:
“Опитните ръце” носят най-високия риск за фатална злополука. По-често от всеки трети, претърпял злополука, е от възрастовата група 45-54 години и е с много опит.


СЛЕДВАЙ ПРАВИЛАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ – ОСТАНИ ЖИВ!

Запознат ли съм с правилата за безопасност във фирмата? Спазвам ли ги винаги?

Фактите:
100 човека все още щяха да бъдат живи, ако бяха спазили фирмените правила за безопасност, които са били уточнени и известни по време на работата им.


ЗАЩИТНИ УСТРОЙСТВА. ЛПС.
ЗАЩИТИ ЖИВОТА СИ!

Налични ли са всички защитни устройства и използвам ли ги за собствена безопасност?Винаги ли използвам правилните лични предпазни средства?

Фактите:
Въпреки че необходимите защитни устройства и лични предпазни средства са били налични и здрави, не са били използвани при всяка пета фатална злополука.


АВТОМОБИЛИ. ЗЕМЕКОПНИ МАШИНИ. ПОВДИГАЧИ.
ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТА!

Внимателен ли съм като водач?Концентриран ли съм върху движението?Винаги ли търся зрителен контакт с водача и избягвам ли “слепите петна” като пешеходец?

Фактите:
В една от три фатални трудови злополуки са включени превозни средства (товарачи, самосвали, мотокари, автомобили).


НЕИЗПРАВНОСТИ. ПОЧИСТВАНЕ. ПОДДРЪЖКА.
ВИСОКА ОПАСНОСТ!

При неизправност в оборудване винаги ли спазвам принципа да не действам прибързано и на моя отговорност? В случай на съмнение, информирам ли първо своя ръководител?

Фактите:
По време на отстраняване на неизправности, ремонт и почистване са загинали 60 човека, защото не са спазили процедурите за безопасност и са импровизирали.


ИЗМЕНЕНИТЕ ЗАЩИТНИ УСТРОЙСТВА УБИВАТ!

Сигурен ли съм, че защитните устройства функционират надеждно?Докладвам ли проблеми? Разбирам ли, че изменените защитни устройства заплашват не само мен, но и моите колеги с фатални злополуки?

Фактите:
20 човека са убити по време на работа с машини и оборудване, защото защитните устройства (светлинни бариери, ключове, прегради и др.) са били премахнати или манипулирани.


ПАДАНЕТО ОТ ВИСОЧИНА УБИВА.
НИКОГА НЕ РАБОТИ БЕЗ ЗАЩИТА!

Познавам ли опасността от падането от височина?Винаги ли се защитавам от падане? Осъзнавам ли, че падането дори от малка височина може да бъде фатално?

Фактите:
47 човека са убити при падане от височина. Най-ниската височина е била по-малко от метър. Работата на стълба и покрив може да има фатален изход.


ПАДАНЕ. ПРЕОБРЪЩАНЕ. СРУТВАНЕ.
ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТА!

Сигурен ли съм, че избягвам зони с вероятност от падащи обекти? Спазвам ли правилата за правилно съхранение и стабилно поставяне на материалите? Използвам ли подходящи средства за повдигане?

Фактите:
45 човека са убити от срутили се или паднали обекти. Често не е осигурена стабилност или товари не са обезопасени срещу падане.


ОПАСНОСТ ОТ ЕКСПЛОЗИЯ?
ИЗИСКВАТ СЕ СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ!

Познавам ли опасностите от експлозия на моето работно място? Правя ли така, че всяка работа с опасност от пожар или експлозия се извършва след разрешение и само с подходящи инструменти?

Фактите:
31 човека са убити по време на експлозии и техните последствия.

Чек-листове за самооценка на системата за управление на ЗБР

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Подарете си спокойствие със
една година
ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА
Получаваш и 3 безплатни обучения