От днес влиза в сила Наредба № РД-07/02.02.2012 г.

В бр. 13 на Държавен вестник от 14.02.2012 г. бе обнародвана Наредба № РД-07-1 от 2 февруари 2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност.

Тя въведе новите проценти, по които работодателите с повече от 50 работници и служители трябва да определят работни места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност.

В Наредбата са определни проценти за всяка една от икономическите дейности, за разлика от старата, която обхващаше твърде ограничен набор от такива.

Днес, на 14 май 2012 г. влиза в сила новата Наредба. Въпреки че съгласно изискванията работните места за лица с намалена работоспособност трябва да бъдат определени до края на месец януари за съответната година, този път се налага да го направите за втори път.

Съгласно тълкуванията, публикувани в рубриката „Въпроси и отговори“ на Министерство на труда и социалната политика „В случай, че определените по реда на Наредбата за трудоустрояване към края на януари места не съответстват по брой на новите изисквания, работодателят е длъжен да предприеме необходимите мерки, за да осигури съответствие и по реда на Наредба № РД-07-1 от 2.02.2012 г.“

Вероятно ако има промяна в процента и трябва да определите нов брой работни места, за вас възниква въпроса дали трябва да се изпрати наново уведомление до Националния осигурителен институт с копие на новия списък. Не мога да Ви посоча официално тълкувание, поради което ще изразя само моето лично мнение.

В Наредба за трудоустрояването е посочено, че след изготвяне на списъка, преписи от него се изпращат на териториалното поделение на НОИ  (отменено изискване) и на службата по трудова медицина.

Няма посочено изискване при настъпване на промени, отново да се уведомява НОИ. От тази гледна точка смятам, че не е необходимо отново да се изпраща списъка. Ако все пак искате да се застраховате, няма лошо и отново да го изпратите.

Не трябва да се забравя обаче, че при промяна на определените места за трудоструяване на лица с намалена работоспособност, ще се промени и броят на местата за лица с трайни увреждания, които са половината от първите.

По отношение на тези места вече има изрично изискване в чл. 21, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, където се казва, че „Работодателите са длъжни да уведомят териториалните поделения на Агенцията по заетостта, на чиято територия извършват дейност, при промяна на обстоятелствата“.

Ако се върнем на чл.2, ал. 2 от Закона за интеграция на хората с увреждания пък ще видим, че „Работодателят е длъжен …да обяви свободните работни места от тях в 14-дневен срок от определянето им“.

От 1.01.2019 г. действа нов Закон за хората с увреждания:

След като ви „поставих“ тази задачка, ми остава само понеделнишки да ви пожелая приятна работа и по-леко, защото работната седмица ще е по-дълга :)

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.