Какви са осигуровките и платения отпуск при втори трудов договор

Въпреки че не съм специалист по трудово право, понякога попадам на информация, която може да бъде полезна за много от читателите на Otgovori.Info. В този случай намерих разяснението на МТСП в тяхната рубрика „Въпроси и отговори“ и го публикувам тук най-вече заради отговорa относно платения отпуск (защото това най-често интересува самите работещи).

Въпрос: Назначихме на работа служител по втори трудов договор с работно време от четири часа. Той работи и при друг работодател на пълно работно време. Какъв е размерът на платения годишен отпуск, който има право да ползва при нас. Има ли особености при внасянето на осигурителните вноски по втория трудов договор?

И по двата трудови договора вашият работник има право на пълен размер на платен годишен отпуск (минимумът в Кодекса на труда е 20 работни дни), тъй като работното му време е поне половината от законоустановеното и затова му се признава цял ден трудов стаж. Изхождаме от чл. 23, ал. 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските, който казва, че работник по трудов договор за допълнителен труд при друг работодател има право на платен годишен отпуск и по този договор в размер, пропорционален на трудовия му стаж там. Преди в Наредбата имаше изискване за работодателя по втория трудов договор да разрешава ползването на платен годишен отпуск заедно с отпуска по основния, но съдът отмени тази разпоредба като незаконна.

По втория ви въпрос, на основание чл.4, ал.1, т.6 от Кодекса за социално осигуряване задължително осигурени за всички осигурителни социални рискове са лицата, които работят по втори трудов договор. Във вашия случай се дължат осигурителни вноски за четирите фонда на държавното обществено осигуряване. Осигурителните вноски се изчисляват върху полученото брутно възнаграждение, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход по основната икономическа дейност на съответната професия, която заема лицето по трудовия договор, изчислен пропорционално за отработените от него часове. Месечният осигурителен доход по двете правоотношения не трябва да надхвърля максималния размер на осигурителния доход. В тази връзка при втория работодател, който в случая сте вие, лицето декларира сумата, върху която са му внесени осигурителни вноски за работа по основния трудов договор.

Върху дохода, върху който се внасят осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, се внасят вноски и за здравно осигуряване.

1 thought on “Какви са осигуровките и платения отпуск при втори трудов договор”

  1. Уважаеми читателю, за съжаление не мога да помогна с отговор на въпроси, свързани с осигуровки и специализирано трудово право, поради което и коментарите към тази статия са затворени.

Коментарите са забранени.