Въпроси от нашата електронна поща относно инструктажи

В тази статия ще споделя някои въпроси свързани с инструктажи от колеги, които съм получавала по електронна поща и какво аз съм отговорила на тях. Надявам се отговорите да са полезни и за Вас, а ако можете да допълните нещо, ще помогнете не само на питащите колеги, но и на тези, които тепърва ще се сблъскват с подобни проблеми. Такива ситуации ще обсъждаме и по време на предстоящото ни обучение по безопасност и здраве при работа.

Въпрос:  В нашата фирма, половината служители работим в среда на ниско напрежение (до 1000V). Според последните промени (НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г.), периодичният инструктаж се провежда не по-рядко от една година. Моят въпрос е: Какъв е минималният срок за провеждане на периодичен инструктаж?

Отговор: За определяне периода на периодичния инструктаж е от значение дали дейността, която се изпълнява от конкретния служител е включена в списъка в чл. 15, ал. 1 от Наредба РД-07-2, който изисква провеждане на ежедневен инструктаж, съответно тогава и периодичния инструктаж е на три месеца. Ако дейността не е включена в този списък, тогава максималния период е една година.

Работодателят, разбира се, има право да определи по-къс период, но не може по-дълъг. Тъй като обаче споменавате работата при ниско напрежение, то чл. 31 от Правилника за БЗР по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V отново препраща към Наредба РД-07-2, а останалите членове бяха отменени с промените през 2011 г.


Въпрос: Имам няколко въпроса към Вас, тъй като сме профилирана гимназия и нямаме производство:
– трябва ли да имаме програма и да провеждаме инструктаж на посетителите?
– при провеждане на ремонтни дейности от външна фирма (измазване, смяна на ВиК тръби, боядисване) ние ли трябва да извършваме инструктаж на тези работници; трябва ли да провеждаме извънреден на нашите служители и ученици.

Отговор:
1. Инструктаж се изисква за лица, които посещават производствени звена. Вие нямате такива, така че не е необходимо да се провежда такъв.

2. При провеждане на ремонтни дейности, вие трябва да проведете начален инструктаж на работещите от външната фирма – например да ги запознаете с аварийния план, опасни места, забрани на територията на училището, ваши изисквания към тях свързани с безопасността на учениците.

Извънреден инструктаж при ремонтни дейности не винаги е необходим – дава се право на работодателя да прецени доколко извършваните дейности създават опасности, за които трябва да бъдат предупредени служителите и учениците. Например, ако ще има изкопи на територията на училището или отвори по стълбища и площадки (могат да паднат в тях), ако се извършва ремонт на покрив (може да падне нещо върху тях) е препоръчително да се направи извънреден инструктаж.


Въпрос: Искам да Ви задам въпроси, свързани с ежедневния инструктаж. Групи от наши служители ходят командировки на различни места из страната. Всеки път групите са съставени от различни хора, инженери по образование. Извършват монтажни дейности в наземни и подземни обекти.
Първият ми въпрос е: Необходим ли е ежедневен инструктаж?
Вторият ми въпрос е: Може ли да се провежда ежедневният инструктаж от служителя(инженер по образование), който е определен за шофьор на групата и как да се оформи заповедта за инструктажа?

Отговор: Съгласно Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. при извършване на монтажни дейности се изисква провеждане на ежедневен инструктаж.

Под монтажни дейности, изискващи ежедневен инструктаж се имат предвид описаните видове строителни и монтажни работи в Чл. 2. (1) на НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Инструктажът може да се провежда от служителя, който е определен за шофьор на групата.

Лицата обаче, които провеждат инструктажа, трябва да са преминали ежегодно обучение по споменатата вече наредба.

В заповедта за инструктажите записвате точно това, което сте ми написали: „Ежедневен инструктаж се провежда на работещите, които извършват монтажни дейности в наземни и подземни обекти. Лице, което провежда инструктажа – служителят, който е определен за шофьор на групата.


Въпрос: Преназначаваме работник от длъжността ел.механошлосер от фабриката ни в гр. … на длъжност техник КиП и А във фабриката ни в гр. …. И двете фабрики са в структурата на …, но са различни производствени обекти в различни населени места. Длъжностите са различни. Какъв инструктаж да се проведе на новото работно място на преназначения работник?

Отговор: Моето мнение е, че щом има преназначаване на нова длъжност (а не промяна на работното място при същата длъжност), е необходимо работникът да премине през процедура като новоназначен работник – начален инструктаж и инструктаж на работното място, включително обучение, ако е предвидено такова за новата длъжност.

Редакция 15.06. Допълвам отговора на този въпрос с мнение на инж. Радославов:

Аз смятам, че не е редно да се процедира като при нов работник, ако не е прекратявано трудовото правоотношение. Начален инструктаж (по смисъла на Наредба РД 07-2) се провежда в деня на постъпването на работа.

За промяна на работното място, законодателят е предвидил ИНСТРУКТАЖ НА РАБОТНОТО МЯСТО, с определена продължителност (виж приложение №3 от Наредба РД 07-2)
Вижте какво включва началния инструктаж, съгласно Наредбата.

В заключение: Ако не се прекрратява ТП, не е редно да се следва процедурата като за новоназначен работник, достатъчно е ИНСТРУКТАЖ НА РАБОТНО МЯСТО.
Ако е прекратено ТП, вече е друга гледната точка и работника си е напълно новоназначен с цялата изискваща се процедура.

И да кажа и аз: Съгласна съм с инж. Радославов, че в Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. е казано, че начален инструктаж се прави на новопостъпили. На практика не е третиран въпроса за преназначени.

Моето мнение за необходимостта от начален инструктаж не е основано на конкретно нормативно изискване, а на логиката. Преназначеният отива на съвсем нова площадка, той не познава нейните специфики, опасните места, планът за действие при пожар, организацията на работа, какви са изискванията за безопасност при движение в района и т.н. – все елементи на част 1 от програмата за начален инструктаж.

На практика, той не е запознат и с елементите от част втора на програмата – не знае дали има пожаро- и взривоопасни места, какви се енергийните уредби, с какви опасни химични вещества се работи работи и къде се съхраняват. Не току така наредбата изисква провеждане на начален инструктаж на командировани лица.

Дори за влизането на посетители в производствени звена се изисква някакъв инструктаж.

Ако директно се премине към инструктажа на работното място, който по наредба се провежда на работното място, на практика преназначеният ще влиза всеки ден в производството, без да е запознат с основните правила за безопасност, валидни за ТАЗИ площадка.

За него тази площадка е също толкова нова, както за един новоназначен (новопостъпил). От тази гледна точка считам, че за конкретния казус – преназначаване на нова площадка, е необходимо преминаване и на начален инструктаж на конкретната площадка.


Забележка: Дадените отговори са лично мое мнение и не представляват официално тълкувание. Тълкувания на нормативни актове дава съответния министър на Министерството, издало нормативния акт. Решението какво да направите си е Ваше :)

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

2 мнения за “Въпроси от нашата електронна поща относно инструктажи”

 1. Здравейте! Служител беше назначен на длъжност Шофьор, лек автомобил на допълнителен трудов договор, т.к работеше на основен договор при друг работодател. Направени са му всички необходими инструктажи. Другият работодател прекрати договора и нашия договар трябваше да стане основен. За целта обаче законодателството казва, ча при нас допълнителния договор трябва да бъде прекратен и да се сключи на ново като основен. На допълнителен договор при нас е работил 1 месец. Прекратихме договора и го сключихме пак като няма промяна в длъжността и работното място. Въпроса ми е нужно ли е пак да се извършат инструктажите!
  Благодаря!

  Отговор
  • Здравейте,

   За съжаление наредбата не е предвидила такива ситуации и изисква провеждане на начален инструктаж на новоназначени лица. Т.е. нов трудов договор – нов начален инструктаж.

   Отговор