ВЪТРЕШНОФИРМЕНИ ОБУЧЕНИЯ

ЕРГОНОМИЯ

 

ergonomics

Какво е ергономията?

Думата „ергономия“ произлиза от гръцките думи „ергон“ (работа) и „номос“ (закони). Нейната цел е отимизиране на дейността на човека, но едно най-важно нещо трябва да се отбележи: В ергономията няма ситуация с подобрения, които да увеличават производителността за сметка на условията на труд или обратното. Целта е плюс-плюс: по-удовлетворени и здрави работещи – по-висока производителност.

 

Какво включва ергономията?

 • Ръчна работа с тежести
 • Извършване на ръчни манипулации.
 • Работа с компютър.
 • Превенция на мускулно-скелетните смущения.
 • Работни пози, работни зони и зони на досегаемост.
 • Дизайн на работното място и избор на ръчни инструменти и др.

Обучители

ilieva

Д-р инж. Деяна Илиева

 • Доктор по „Ергономия и промишлен дизайн“
 • Магистър инженер „Безопасност на производствата“
evstatieva

Д-р София Евстатиева, дм

 • Докторска степен по хигиена на труда
 • Лекар със специалност по трудова медицина

Обучението се разработва и специализира за всеки клиент индивидуално

Обучението може да включва само специализирани части, например нормативно изискуемите „Ръчна работа с тежести“ или „Работа с видеодисплей“, или обхватът да бъде разширен съгласно Вашите корпоративни изисквания с теми като „Рискови фактори за мускулно-скелетни смущения“, „Размери на работните места“, „Ергономични принципи“ и др.

Примерни програми

manual-handling

Ръчна работа с тежести

 1. Рискови фактори за увреждане мускулно-скелетната система.
 2. Как „работи“ гърбът.
 3. Вдигане и пренасяне на тежести.
 4. Бутане и теглене.
 5. Помощни средства при ръчна работа с тежести.
 

manual-task

Ръчна работа

 1. Рискови фактори за увреждане мускулно-скелетната система.
 2. Проблеми, свързани с позата.
 3. Фактори, свързани с болки в раменете, лактите и китките. Неутрална позиция на тялото.
 4. Захвати, изискващи сила. Контактен стрес.
 5. Избор на ръчни инструменти.

computer-ergonomics

Работа с компютър

 1. Рискове за увреждане на зрението и мускулно-скелетната система.
 2. Правилен подбор и използване на осветлението. Характеристики на осветителните тела.
 3. Изисквания към стола. Характеристики, начин на настройка.
 4. Изисквания към работната повърхност – височина и площ. Работни зони.
 5. Правилно използване на „мишката“ и клавиатурата.
 6. Физиологични режими на труд и почивка. Микропаузите.
 7. Упражнения за възстановяване на мускулно-скелетната система и очите.

ergonomics-zoni

Въведение е вргономията

 1. Антропометрия и влиянието й върху размерите на работните места.
 2. Рискови фактори за поява на мускулно-скелетни смущения.
 3. Ръчни манипулации.
 4. Вдигане, пренасяне, бутане и теглене.
 5. Неудобни пози. Работни зони и зони на досегаемост.
 6. Захвати, изискващи сила.
 7. Повтарящи се движения.
 8. Дизайн на работното място, ръчни инструменти и оборудване.

Подайте запитване за обучение