Възрастови промени в сензорните системи и менталните процеси

В тази статия ще Ви запознаем с възрастовите промени, свързани с възприятията като намаляване на слуха и влошаване на зрението и промените в менталните процеси.*

Промени в слуха и зрението

Добре известно е, че с възрастта се увеличава и вероятността за намаляване на слуха и се понижава толерантността към интензивен шум. Елиминирането или ограничаването на експозицията на наднормен или интензивен шум е важно за всички работещи, но особено важно за застаряващите.

Обобщените данни на Silvestertein показват, че при лицата над 50-годишна възраст, без увреждане на слуха намалява различителната способност към високо-честотни звуци. Те могат да имат затруднения в комуникацията, по-трудно да разбират разговор и/ или инструкции във връзка с изпълняваната работа, по-трудно да локализират източника на звука.

Това е от особено значение, когато се използват звукови сигнали за осигуряване безопасността при работа или извършване на трудовата дейност.

Добре известно е също, че зрението се влошава с възрастта, от една страна обичайните промени като пресбиопия, а от друга свързаната с възрастта патология като промени в макулата, стъкловидното тяло, глаукома, катаракта (16).

Като резултат при застаряващите работещи намалява зрителната острота, наблюдава се понижена способност за акомодация към предмети с различно отстояние, намалена разграничителна способност за цветове, стереоскопична зрителна острота и промени в зритерното поле.

Възрастовите промени в сензорните органи могат да влошат качеството на извършваната дейност от една страна, а от друга да повишат риска от инциденти и трудови злополуки, което изиска да се вземат допълнителни мерки за обезопасяване на труда.

Таблица. Възрастови промени в слуха и зрението и влиянието им върху извършването на трудова дейност

Възрастови промени Влияние на възрастовите промени върху извършването на трудова дейност
Слух
• Намалява слуха и възможността да се различават високо-честотни звуци.
• По-трудно се локализира източника на звука.
Намаляването на слуха може да намали способността да се чуе аларма или други, свързани с труда сигнали, както и вербални инструкции.
Зрение
• Променя се гъвкавостта на лещата на окото, в резултат на което се появява пресбиопия след 40-годишна възраст.
• Чувствителността на окото към светлина постепенно се понижава.
• Промени в макулата, които могат да влияят върху зрителните функции, включително зрителна
острота.
• Остротата на зрението по отношение на стационарни предмети не се променя значително до 60-годишна възраст, но способността да се забелязват движещи се обекти, намиращи се в периферното поле предмети и влизащи/ излизащи движения може да се намали много по-рано.
• Промените в зрението могат да се отразят на способността да се чете напечатан материал, циферблат или екран на разстояние.
• Възможни са затруднения или ограничения при извършване на работа с малки детайли при ограничена осветеност.
• Способността за адаптация към променящи се условия на осветеност може да се понижи.
• Движението на очите, включително проследяването на движещи се обекти може да е затруднено.
• Увеличена чувствителност към заслепяваща светлина.
• Намалена способност да се разграничава разликата между синьо и черно.

Ментални процеси

Като цяло промените в интелектуалните функции са минимални при здрави работещи, с добро образование и квалификация и подходящи условия и организация на труда. С възрастта, обаче, намалява възможността да се извършва високоскоростна дейност.

Трябва да се има предвид, че собствената оценка за здравния статус е тясно свързана с когнитивните възможности с напредване на възрастта. Застаряващите работещи могат да са по-чувствителни към стреса при работа.

От особено важно значение са графиците за работа, контролът, взаимоотношенията на работното място, мотивацията на работещите. Данни на Silvestertein показват, че стресът при работа оказва по-изразен ефект на върху кръвното налягане на застаряващи работещи в сравнение с по-младите работещи.

В много страни се дискутират и въвеждат различни мерки за по-плавно преминаване от активна работа към пенсия чрез гъвкаво работно време, работа по съвместителство, телеработа, или предпенсионни схеми с постепенно намаляване на броя работни часове.

Координация и време за възстановяване

С възрастта могат да настъпят промени във възможността за поддържане на определена работна поза и/ или координация на движенията.

Pundkallio провежда изследване относно възможността за поддържане на работната поза – нормална (в право положение на тялото) и функционална (движение в права линия с грешка на отклоненията) при четири професионални групи: строителни работници, пожарникари, медицински сестри и социални работници.

Анализът на резултатите показва значимо понижение на възможността за поддържане на определена работна поза с възрастта, което се повлиява от професията. Понижението е по-малко при изследваните строителни работници и пожарникари, и авторът предполага наличие на тренинг ефект.

Това може да е свързано и с междуполови различия предвид заетостта на повече мъже в тези професии, а също и ефекта на здравия работник. Неоспорим факт е, че с възрастта намалява точността на работните движения, което трябва да се има предвид при високорискови дейности, работа с машини и други поради риска от травми.

Един друг проблем, свързан със застаряването, е възстановяването на работещи след работа, особено при тежък физически труд, високи психологични изисквания на трудовата задача, монотонна работа или работа повече от 42 часа/ седмично.

По-възрастните работещи се нуждаят от по-дълъг период на почивка за възстановяването си, не е ясно дали има междуполови различия, но въпросът за възстановяването на застаряващите работещи е изключително важен.

Възрастови промени Влияние на възрастовите промени върху извършването на трудова дейност
Ментални процеси
• Менталните процеси достигат своя максимум на възраст 30 – 40 г. и се понижават много слабо при достигане на възраст 50 – 60 г. Понижението може да е незначително и при лица на 70-годишна възраст и повече, като междуиндивидуалните вариации са големи.
• По-трудно задържане и разпределение на вниманието.
• В повече случаи промените не засягат извършваната трудова дейност.
• Възрастовите промени, свързани със задържане и разпределение на вниманието могат да повишат риска от трудови злополуки.
Сензорни процеси
• Удължаване на времето на реакция с възрастта.
• С изключение на дейностите, където е необходим бърз отговор, тези промени не засягат
трудовата дейност, но удълженото време на реакция може да увеличи риска от трудови злополуки.

* Това е част от статия с автор Катя Вангелова, Национален център по обществено здраве и анализи, публикувана в бр. 1/2015 г. на електронното списание „Безопасност и здраве при работа“.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.