Йерархия на нормативните актове в България

Държавен вестникПреди година започнах поредица от статии за нормативната база на България и Европейския съюз, в която до този момент ви представих изискванията за оформление на нормативните актове и възможностите за онлайн достъп до правото на Европейския съюз и Официален вестник на ЕС. Темата не е забравена и днес продължаваме по нея с представяне на йерархията на националните нормативни актове. Защо е важно да я знаем? Защото, ако два нормативни акта си противоречат, то в сила е този, който стои по-високо в йерархията.

Йерархичността е най-характерната черта на системата на нормативните актове. Като цяло тя зависи от вида и значимостта на държавния орган, който постановява съответния нормативен акт.  В Република България йерархията на нормативните акрове е определна с с Конституцията от 1991 год. и със Закона за нормативните актове от 1973 год.

В Република България нисходящата йерархия на нормативните актове е както следва:

– основни нормативни актове на Европейския съюз.

– Конституция на Република България от 1991 год.;

– решенията на Конституционния съд на Република България, с които даден закон се обявява за противоконституционен;

– ратифицираните от Република България международни договори;

– законите (вкл. т. нар. кодекси, които имат същия юридически ранг, както и законите), които имат еднакъв юридически ранг, независимо от това дали са приети от Великото народно събрание или от някое от обикновените народни събрания; указите с ранг на закон, издавани от бившите държавни органи, наричани Президиум на Народното събрание и Държавен съвет;

– нормативни подзаконови укази, издавани от бившите държавни органи, наричани Президиум на Народното събрание и Държавен съвет, които укази са с по-малък юридически ранг от законите и от предходните укази, но са с по-голям юридически ранг от нормативните актове на Министерския съвет;

– решенията на Върховния Административен Съд на Република България, с които даден нормативен акт на Министерския съвет или на отделен министър се отменя като противоречащ на законите;

– нормативни актове на Министерския съвет, които на свой ред имат следната своя низходяща йерархия:
– нормативни постановления (има и ненормативни, индивидуални);
– правилници (обикновено са за цялостно приложение на закон, но може и да регулират самостоятелно обществени отношения);
– наредби (обикновено са за частично приложение на закон, но може да регулират и самостоятелно обществени отношения);

– нормативни актове на отделните министри, които на свой ред имат следната своя низходяща йерархия:
– правилници;
– наредби;
– инструкции.

– нормативни актове на общинските съвети – само наредбите им са такива. Правилниците на общинските съвети са устройствени индивидуални актове.

Освен тези нормативни актове, роля на нормативни актове имат и редица други юридически актове, издавани  от Министерския съвет или отделни министри, каквито са: тарифите, нормалите, правилата, уставите и пр.

Тук е мястото да напомня, че Правилниците по безопасност на труда като категория правни актове представляват значителна част от действащо трудово законодателство в България относно здравословните и безопасни условия на труд. От 1967 до 1996 год. са публикувани над 110 правилника по безопасност на труда, издавани от съответните министерства и ведомства на основание Кодекса на труда. Те са остарели и непригодни за днешните реалности в икономиката както по отношение на ней­ната собственост и управление, така и по отношение на новото оборудване и обх­вата на видовете трудови дейности, но продължават да бъдат в сила на основание § 21 от Заключителните разпо­редби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (Обн. ДВ бр. 18/2003 г.) , доколкото не противоречат на Закона за здравос­ловни и безопасни условия на труд.

За статията са използвани материали от legaltheory.org и официалния сайт на Главна инспекция по труда.

3 мнения за “Йерархия на нормативните актове в България”

  1. Здравейте, чудесно написано. Но питам се какво правим, когато два нормативни акта си противоречат помежду си и са на едно ниво в йерархията на българското законодателство? Поздрави

    Отговор
    • Когато два нормативни акта си противоречат е нарушаване на чл. 4, ал. 1 от Конституцията. Кратко, точно и ясно.

      Отговор

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.