Задължително периодично обучение за професионалните шофьори

Съгласно Наредба № 41 от 4 август 2008 г. водачите на моторни превозни средства, за управлението на които се изисква свидетелство за управление на моторно превозно средство от категории и подкатегории C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D или D+E, когато с тези превозни средства се извършват обществени превози или превози за собствена сметка, трябва да притежават карта за квалификация на водача.

Всички професионални водачи, които искат да превозват пътници и товари трябва да са придобили съответната начална квалификация, а тези, придобили начална квалификация подлежат на периодично обучение за усъвършенстване на познанията им на всеки 5 години.

Веднага напомням, че това е едно от обученията (ако са актуални за вашата фирма), които ще трябва да опишете в заповедта за видовете обучения, съгласно изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Наредба 41 е съобразена и въвежда Директива 2003/59/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 15 юли 2003 година относно начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства за превоз на товари или пътници.

Курс на всеки 5 години

С наредбата се въвежда периодично обучение за професионалните шофьори на всеки пет години, като водачите трябва да преминат курс за периодично обучение преди изтичане на срока на валидност на картата за квалификация на водача.

Тези, които по една или друга причина не са упражнявали професията си известно време, също ще трябва да преминават през периодично обучение, преди отново да заработят.

Периодичното обучение е с продължителност 35 часа, от които не по-малко от 5 часа са за управление на автомобил от съответната категория. Допуска се обучението да се провежда на отделни части, които не трябва да са по-малки от 7 часа.

Така, вместо да отделят цяла седмица за ходене на курсове, водачите могат да ходят примерно 5 поредни съботи. В края на обучението, ако успешно положат изпитите, те ще получат удостоверение за професионална компетентност за извършване на превози на товари и пътници.

В какво се състои изпита?

Изпитът за придобиване на начална квалификация се състои от две части.

Първата част на изпита се състои в решаване на тест, включващ 60 въпроса с избор на верен отговор от няколко възможности. Тестовете са индивидуални за всеки кандидат и времето за решаването им е 60 минути.

Втората част на изпита се състои в решаване на тест, съдържащ 20 отворени въпроса с посочване на отговор и решаване на два казуса. Тестовете са индивидуални за всеки кандидат, а казусите са еднакви за всички кандидати, изпитвани през деня. За решаването на теста и на казусите на кандидатите се предоставят общо 120 минути.

За да е положен изпита успешно, кандидатът трябва да е отговорил правилно на повече от 50 въпроса от теста за първата част, на 15 от отворените въпроси от теста на втората част и е получил не по-малко от 60 % от точките, предвидени за правилни отговори на казусите.

Интересно изискване за провеждането на изпита е, че кандидатите нямат право да напускат залата, в която се провежда изпитът, преди да са предали окончателно изпитните си тестове и казуси на комисията.

Кои трябва да се явят на начално обучение:

1. Водачите, придобили правоспособност за управление на моторно превозно средство от подкатегории D1, D1+E и категории D или D+E след 10 септември 2008 г.;
2. за водачите, придобили правоспособност за управление на моторно превозно средство от подкатегории C1, C1+E и категории C или C+E след 10 септември 2009 г.

Срокове за първо периодично обучение

Водачи кат.: Д1,Д1+Е,Д,Д+Е Водачи кат: С1,С1+Е,С,С+Е
Придобита
Правоспособност
oт –  до
I-ви курс
Периодично
обучение
Придобита
Правоспособност
oт –  до
I-ви курс
Периодично
обучение
Преди 31.12.70 До 31.12.09 Преди 31.12.70 До 31.12.10
01.01.71-31.12.80 До 31.12.10 01.01.71-31.12.80 До 31.12.11
01.01.81-31.12.90 До 31.12.11 01.01.81-31.12.90 До 31.12.12
01.01.91-31.12.00 До 31.12.12 01.01.91-31.12.00 До 31.12.13
01.01.01-10.09.08 До 10.09.13 01.01.01-10.09.09 До 10.09.14

Карта за квалификация на водача не се изисква:

 1. при извършване на превози на пътници и товари с превозни средства с конструктивна максимална скорост не по-виска от 45 km/h;
 2. при извършване на превози на пътници и товари, извършвани от Министерството на отбраната, МВР, ДАНС, държавните предприятия „Строителство и възстановяване“, „Транспортно строителство и възстановяване“ и „Съобщително строителство и възстановяване“, свързани с изпълнението на нормативно определените им публични задачи, както и от съюзнически и/или чужди въоръжени сили, преминаващи през територията на Република България и пребиваващи на нея;
 3. при извършване на превози на пътници и товари при бедствия, аварии и други извънредни ситуации;
 4. за управлението на превозни средства, използвани за обучение на кандидати за придобиване на свидетелство за управление на моторно превозно средство или карта за квалификация на водача;
 5. за управлението на превозни средства, преминаващи през пътни изпитания за целите на техническото развитие, ремонт или поддръжка, или нови или възстановени превозни средства, които още не са пуснати на пазара;
 6. за управлението на превозни средства, използвани за лична употреба, с нетърговска цел;
 7. за управлението на превозни средства, превозващи материал или оборудване, необходими на водача за извършване на неговата основна дейност.

Допълнение от 09.12.2012 г.

Съгласно Решение № ……./ 10.02.2012г., град Добрич, за да бъде приложимо изключението по чл.5, т.7 от Наредбата (виж т. 7 от липса на задължение за карта на водача), самият водач, за да има основна дейност следва да има и качеството търговец, а не да е лице, назначено по трудов договор при търговец.“

14 мнения за “Задължително периодично обучение за професионалните шофьори”

 1. Здравейте, за съжаление не мога да Ви отговоря. препоръчвам Ви да се консултирате с представител на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

 2. Ако сега изкарам категория Ц не трябва ли в цената на курса да влиза и Профи компетентност или за него си плащаш отделно

 3. Досега си карах волно некомпетентен и необучен но дойде и моят ред да плащам за тази уникална простотия наречена „Профи компетентност“…. Ако някой е чул за цена под 200 кинта за курса в София нека да ми се обади в близките дни и има неколко бирета от мен ;-)

 4. Здравейте!!!
  Моля да ми отговорите!
  Имам „С“от март 2011г….,трябва ли да ходя на този курс?
  Ако не трябва как ще имам документ?

 5. Здравейте,

  Бих искал да питам следното. Имам категория С от 2008 г., наскоро взех и С+Е. Датата на коя категория ще е валидна в случая, защото според едната трябва да се явя на периодично обучение, а според другата на начално ?

 6. Здравейте,
  обикновено фирмите, които извършват курсове за придобиване на правоспособност, провеждат и периодичните курсове.

 7. Както казах – всички документи, свързани с някаква квалификация са лични и по тази логика и мотокаристите, и водачите с ADR трябва сами да се оправят. Но, слава богу, все още има работодатели, които не мислят „Не ми трябват квалификации, искам пари“, а по отношение на текучеството – наличието на такова никога не е било добър атестат за някоя фирма, освен ако не е поради сезонна дейност или временни обекти.
  Нека припомним и за възможността чрез договор за обучение да се избегне опасността току що обучилия се за ваша сметка работник да реши да напусне. Можете да погледнете статията, която публикувах днес по този повод в Otgovori.Info:

  https://otgovori.info/dogovor-za-obutchenie/

 8. Не съм съгласна , че работодателя трябва да заплаща курса за преквалификация на водачите. Това е личен документ и е неразделна част от свидетелството за управление. Според мен това си е задължение на водача , ако иска да работи като такъв. При това текучество на шофьори в една фирма смятате ли , че работодателя е длъжен да поеме и този ангажимент. Цената на курса за преквалификация на водачите е 400 лв.

 9. По тази логика работодателите трябва да карат и мотокаристите сами да поемат курсовете за поддържане на квалификацията и водачите, които превозват опасни товари, сами да си поемат курсовете за ADR.

  Освен това в Наредба РД-07-2 пише следното:
  Чл. 6. (1) Обучение по безопасност и здраве при работа се провежда на:
  5. работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения, за които се изисква правоспособност за работа;

  (5) Обучението по безопасност и здраве при работа се провежда:
  4. за лицата по чл. 6, т. 5 и 6 – съгласно изискванията на съответните нормативни актове.

  както и в Кодекса на труда
  Задължения на работодателя за поддържане и повишаване професионалната квалификация на работниците и служителите
  Чл. 228а. (Нов, ДВ, бр. 108 от 2008 г.)
  (1) Работодателят е длъжен да осигурява условия за поддържане и повишаване професионалната квалификация на работниците и служителите за ефективно изпълнение на техните задължения по трудовото правоотношение в съответствие с изискванията на изпълняваната работа и бъдещото им професионално развитие.

 10. А няма ли тук противоречие – Наредба 41 е насочена към „водачите“, т.е. самите водачи трябва да се погрижат за обученията и квалификацията си, а Наредба РД-07-2 е насочена към обученията и инструктажите във фирмите. Защото се оказва все едно една фирма да наеме или наема счетоводител, пък той да няма изискваното икономическо образование – аналогично е и с категориите за професионални шофьори. Допускам, че повечето фирми ще търсят професионални водачи, които сами са изкарали курса, или ще карат заварените (работещите вече някъде) водачи, които ги хваща Наредба 41 сами да поемат тези курсове?

Коментарите са изключени.