Кой нормативен документ задължава работодателя да осигури аптечка

Кой нормативен документ задължава работодателя да зареди аптечките в производствените зали с определени медикаменти и ако има такъв, кой е той?

Отговор (18-09-2009):Калина Петкова – н-к отдел „Условия на труд“

Уважаеми/а господине/госпожо,
Законодателството изисква работодателят, в зависимост от големината на предприятието, спецификата на дейността и рисковете за възникване на пожар и други извънредни обстоятелства да осигури организация за действия по ликвидиране на опасността, оказване на първа помощ, противопожарна охрана и условия за евакуация на работещите, както и възможности за контакт със съответните служби за гражданска защита, противопожарна охрана и бърза помощ (чл. 20 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд).

Подобни изисквания са определени и в Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване. Съгласно наредбата и в зависимост от условията в предприятието, работодателят се задължава да осигури стая/и за първа помощ (чл. 242 от наредбата) или лесно достъпни средства за оказване на първа помощ в близост до работните места, които се означават с установените знаци (чл. 244).

Опис на лекарствените, превързочните средства и други материали за окомплектоване на аптечки или аптечни чанти, съобразно рисковите фактори на производствената дейност може да бъде намерен в „Правила за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа” (утвърдени със Заповед № РД 09-410 от 13.10.1994 г. Изд. от министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалните грижи, обн., ДВ, бр. 89 от 28.10.1994 г., в сила от 1.01.1995 г.).

Съгласно т. 2 от преходните и заключителните разпоредби, изменения, допълнения и указания по прилагане на Правилата за оказване на първа долекарска помощ при увреждания на здравето при работа се правят от Министерството на здравеопазването, където можете да се обърнете за повече информация.

Из рубриката „Въпроси и отговори“ на Министерство на труда и социалната политика.

Ако имате нужда от опресняване на знанията по първа долекарска помощ за вашите колеги, то нашият интерактивен онлайн модул може да ви улесни – всеки по всяко време може да премине модула и да си припомни изискванията ↓

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

4 мнения за “Кой нормативен документ задължава работодателя да осигури аптечка”

 1. Здравейте интересувам се от коя институция проверяват за аптечка на работното място и какви са санкциите?

  Отговор
 2. Здравейте,
  както е написано и в статията, Опис на лекарствените, превързочните средства и други материали за окомплектоване на аптечки или аптечни чанти, съобразно рисковите фактори на производствената дейност може да бъде намерен в „Правила за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа” (утвърдени със Заповед № РД 09-410 от 13.10.1994 г. Изд. от министъра на здравеопазването и министъра на труда и социалните грижи, обн., ДВ, бр. 89 от 28.10.1994 г., в сила от 1.01.1995 г.).
  Правилата можете да намерите в секцията „Законодателство“ на Otgovori.Info.
  Тъй като от Правилата са стари, в описа са налични лекарства, които вече не се срещат в търговската мрежа. Освен това списъкът е унифициран и следва да бъде актуализиран и съобразен с рисковете. Поради което е необходимо службата по трудова медицина, която обслужва фирмата, да актуализира актуализира описа.

  Отговор
 3. Служител съм във фирма, която се заминава с търговия на мобилни телефони, аксесоари и мобилни услуги.Интересувам се какво е задължителното и минимално съдържание, което трябва да присъства в аптечките в обектите ни.
  Благодаря за отговора предварително.

  Отговор