Законодателство, свързано със здравословни и безопасни условия на труд

Забележка: В посочените страници ще намерите пълен списък на приложимото законодателство, но само част от документите са достъпни с пълен текст.

Нормативни актове в официалните страници на държавни институции

Внимание: Понякога нормативните актове в тези страници не са с актуална версия (нанесени последни изменения и/или допълнения)

ИА „Главна инспекция по труда“Трудови правоотношения и здравословни и безопасни условия на труд
Държавната агенция за метрологичен и технически надзорНормативна уредба, свързана със съоръжения с повишена опасност
Агенция за ядрено регулиранеНормативна уредба, свързана с радиационна защита
Национален осигурителен институтНормативна уредба, свързана със социално осигуряване
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“Нормативна уредба, свързана с автомобилни превози
Национална агенция за професионално образование и обучениеДържавни образователни изисквания
Министерство на околната среда и водитеЗаконодателство, свързани с химични вещества