Защо са ни нужни антропометричните характеристики?

Знаете ли, че само 5 % от мъжете в Европа са по-високи от 188, 1 см? Или че само един процент от европейските мъже имат стъпало с дължина над 29,5 см?

Антропометричните характеристики на човека имат важна роля при проектирането на ергономичната система. Те включват включват параметри и показатели (размери) на човешкото тяло и неговите части в динамично и статично положение. Например параметрите и размерите на главата, ръцете, тялото (торса), краката.

Данните за антропометричните характеристики се описват като персентили. Персентил се нарича 1/100 (стотна) част от измерената съвкупност за съответния показател. Персентилите са стойностите на измервания показател, които разделят вариационния му вид на сто равни части, така че броят на случаите, които притежават стойности на показателя, включени между два съседни персентила, са 1% от общия брой на наблюдаваните случаи.

Кой е едър мъж?

За да разберете по-добре понятието, ще ви дам примери за показателя височина, като използвам данните от стандарта БДС 15591-82, който съдържа антропометричните показатели и техните стойности, характеризиращи българското население – мъже от 16 до 55 годишна възраст, разпределени в четири възрастови групи: 16-20; 21-30; 31-40; 41-55 г.

Височина пети пресентил (P5)  означава, че само 5% от хората ще бъдат по-ниски от тази стойност. 

Когато говорим за петдесети персентил (P50), то това означава в 50% от случаите хората са с  тази височина.

Деветдесет и пети персентил (P95) е стойност на показателя, при която само  5% от хората ще бъдат по-високи.

Съгласно стандарт БДС 15591-82 мъжете са най-високи във възрастовия период 31-40 г. и само 5 % в тази група са по-ниски от 161, 7 см. (P5) и само 5% са по-високи от 181,2 см.(P95). Нека не забравяме, че стандартът е 1982 г. и съответно към момента тези данни най-вероятно имат нови стойности.

Стандартът, който посочва средните характеристики за Европа с данни от 1996 г., например посочва, че само 5% от мъжете в Европа са по-виоки от 188, 1 см и само 1% са по-високи от 194,4 см (Р99 – деветдесет и девети персентил).

Още някои данни от БДС 15591-82

Само 5 % от мъжете на възраст между 31 и 40 години са по-леки от 60 кг. и само 5 % са по-тежки от 91 кг.

Жените са най-високи във възрастовия период 21-30 години, само 5 % в тази група са по-ниски от 150,2 см и 5% са по-високи от 168,2 см.

Само 5 % от жените на възраст между 21 и 30 години са по-леки от 46 кг. и само 5% са по-тежки от 81 кг.

За какво се използват антропометричните характеристики?

Антропометричните характеристики се за определяне на конструктивните параметри на работното място или изделията (височина, ширина, дълбочина и др.), за ограничаване на диапазона на изменение в случай на тяхната регулировка, а също и за извършване на ергономична оценка на работните мебели и място.

При проектиране на изделия или машини, използвани и от мъже, и от жени, трябва да се обезпечи удобство за всички лица в от пети персентил жени до 95-и персентил мъже. При проектиране на оборудване, работни маси, проходи, рампи, стълби, на практика на всичко, което ни заобикаля, се вземат предвид различни размери на човешкото тяло – различни антропометрични характеристики.

Ако проектираме височина на една врата, ще трябва да се събразим с височината на едрия мъж (Р95), но ако проектираме дълбочина, на която да бръкне, например, ще трябва да се съобразим с дължината на ръката на дребната жена (Р5).

Ако проектираме защитно ограждение около машина, то ще трябва да съобразим височината на ограждението с показателите за едър мъж, но ако използваме мрежа, то гъстотата на тази мрежа ще се съобрази с размерите на дребна жена.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Подарете си спокойствие със
една година
ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА
Получаваш и 3 безплатни обучения