Заявка за обучение „Основи на безопасност и здраве при работа“

ВНИМАНИЕ! ВСИЧКИ МЕСТА ЗА ОБУЧЕНИЕТО СА ЗАЕТИ!

Това обучение е предназначено САМО за представители на Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“.

Дата на провеждане: 17 май 2019 г.
Място на провеждане: Пловдив, ПУ „Паисий Хилендарски“, зала „Компас“, Ректорат.
Продължителност: 10.30 – 15.30 ч. (изтегли подробна програма)

СтудентПреподавателТелефонен номер


Заявките се обработват в рамките на 24 часа. След като получим заявката, ще Ви изпратим потвърждение по имейл.