Какво ни обещава Националната програма по БЗР 2011

Още на 6 април всички медии публикуваха прес съобщението относно приемането от правителството на Национална програма по безопасност и здраве при работа за 2011 година. Тъй като обаче никъде не можеше да се види самата програма, реших да не публикувам общите приказки от съобщението относно мерките и целите, които са еднакви всяка година.

Ето че най-накрая, преди два дни съвсем случайно успях да открия и самата програма – в Портала за обществени консултации на Министерски съвет. Ако се опитвате да намерите същата в сайта на МТСП – то там все още можете да се запознаете с Националната програма по БЗР за 2009 г.

Няма да ви занимавам със статистическите данни във въведението на програмата – накратко трудовите злополуки намаляват, почти всички фирми си имат орган по БЗР, служба по трудова медицина и оценка на риска, че даже и конкретни програми с мерки за ограничаване и намаляване на риска.

През 2010 г. продължава тенденцията за спад в нарушенията на изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и увеличаване на нарушенията на разпоредбите на Кодекса на труда. Дали това не е, защото все по-формално се извършват проверките по ЗБУТ и се набляга на трудовите правоотношения?

Какво е запланувало Правителството по ЗБУТ за тази година?

Има няколко нормативни документа, които са запланувани за актуализиране за трета поредна година:

  • Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и служителите
  • Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за трудоустрояване
  • Правилник по безопасност на труда при разработване на рудни и нерудни находища по подземен начин.
  • Правилник по безопасност на труда при разработване на въглищни находища по подземен начин.

Имам добра новина за всички, които с нетърпение очакват най-накрая нова наредба за медицинските прегледи. Тази година наистина ще има такава. В момента е в процес на съгласуване и обсъждане Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и служителите. Съвсем скоро ще имате възможност и вие да се запознаете с нея. По отношение на Наредбата за трудоустрояване, изпитвам известен песимизъм, но нека да видим.

Какви нови нормативни актове да очакваме?

Ще бъде въведен третия списък с индикиндикативните гранични стойности на професионална експозиция за химични агенти, обнародван с Директива 2009/161/ЕС на Комисията от 17 декември 2009 година. Дикретивата изисква държавите-членки да въведат в сила необходимите законови разпоредби, не по-късно от 18 декември 2011 г.

Ще бъде ратифицирана Конвенция 161 на МОТ /1985 относно трудово-медицинското обслужване. Конвенцията описва функциите на службите по трудова медицина, но всичко описано в нея, на практика вече е въведено в нашето законодателство, свързано със СТМ. Успоредно с това е запланувано разработването на медицински стандарт по трудова медицина., за който ще очакваме новини.

Ще бъде променен Закона за здравословни и безопасни условия на труд или издадена нова наредба, която да определя функциите и задачите на представителите по БЗР на работниците и служителите. Това ми звучи като нещо свързано с Комитетите и Групите по условия на труд, но да си призная, не ми хрумва какво ново би могло да се въведе.

Какво ново в Инспекция по труда?

От Националната програма по БЗР 2011 г. научаваме, че скоро ще има и асистент-инспектори, които ще бъдат подготвяни по Договор (вероятно от външна фирма?) по Проект „Повишаване ефективността на контролната дейност на ИА ГИТ”.

По същия проект очакваме и „Въвеждане на система за управление качеството на контролната дейност“ в ИА „ГИТ“. Ако първите думи ви подлъжат,че става въпрос за въвеждане на стандарт ISO 9001:2008, то моите подозрения са, че става въпрос за нещо съвсем различно, но неясно какво, което трябва да спомогне за усъвършенстване на методологията на инспекционната дейност.

С това приключвам моя обзор на Националната програма по безопасност и здраве при работа за 2011 г.  Интересно за мен беше, че в нея не е включено обнародването на практическо ръководство по прилагането на изискванията на Наредба № 5 от 11 юни 2010 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на изкуствени оптични лъчения, което съгласно § 4 от Заключителните разпоредби на същата наредба трябваше да се разработи в срок до 30 декември 2010 г.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.