Здраве и работоспособност в механизираните горски дейности

Разбира се аз мога да се подобря. Трябва само да се работи по-усърдно. Но все пак аз трябва и да живея все пак.”
(Коментар на оператор на харвестър).

Здравето и работоспособността дълго време са били разглеждани като отделни неща. Осъзнаването на връзката между двете дава надежда, че решението е не да се работи повече, а работата да бъде по-добре организирана. Наръчника, който ви предлагаме, дава упътвания на екипите, предприемачите и мениджърите на първа линия за подобряване и поддържане на здравето, безопасността и благополучието на операторите при механизираните горски дейности.

Ръководството описва процеса за подобряване на работата в пет стъпки:

1. Създай процедури и практики.
Установете политика, свързана с условията на работа и практиките при управление на човешкия фактор. Процедурите, практиките, оценката на риска и плана за действие трябва да бъдат писмени и да позволяват да бъдат управлявани. Резултата от прилагането на тази политика трябва периодично да се дискутират в екипа.

2. Направи оценка на риска.
Ако екипа има проблеми с ниската трудоспособност, влошено здраве, злополуки или тежки инциденти то тези случаи трябва да бъдат проучени. Когато са планирани по-големи промени в дейностите или работата има потенциален риск, трябва да се направи оценка на здравния риск. Резултатите трябва да бъдат дискутирани в екипа.

3. Намери решения.
Екипът трябва да бъде включен в намирането на решения. При този процес вниманието трябва да бъде насочено към това, че мерките за промени и развитие, се приемат различно от различните хора. Мерките трябва да бъдат приоритизирани.

4. Приложи.
Мерките и решенията трябва да са съгласувани в екипа и да се прилагат. Мерките, които не могат да бъдат изпълнени веднага, би трябвало да бъдат включени в план за действие. Планът трябва да има ясен времеви график и да определя приоритетите и отговорните лица. Всяка мярка трябва да е обезпечена с бюджет.

5. Последващи действия.
Резултатите от приложените мерки и изпълнението на плана трябва да бъдат обект на мониторинг. Изпълнението трябва да се потвърди с ключови индикатори и ако е необходимо да се предприемат допълнителни действия, например ревизия на практиките.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.