Увеличение на злополуките и смъртните случаи през 2022

През 2022 г. в Националния осигурителен институт (НОИ) са декларирани общо 2803 трудови инциденти. От тях за трудови злополуки са приети 2582, като 2141 са станали на работното място, а 441 – при отиване или връщане от работа.

Смъртните злополуки са 84, от които 10 са с жени. Загубените календарни дни от трудови злополуки са общо 173 731.

Разпределението на подадените декларации за трудови злополуки по области

Разпределение на трудовите злополуки за 2022 година по области

Разпределението на трудовите злополуки по икономически сектори на Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008) показва, че от общо 21 икономически сектора в двайсет са допуснати трудови злополуки.

Единствено в сектор „Т – дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление” няма допуснати трудови злополуки.

Секторите с най–голям брой трудови злополуки, станали на работното място или при изпълнение на служебни ангажименти, са:

 • „Преработваща промишленост” (599)
 • „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” (307)
 • „Транспорт, складиране и пощи” (305)
 • „Строителство“ (160)
 • „Хуманно здравеопазване и социална работа“ (115)
 • „Добивна промишленост“ (89)
 • „Образование“ (84)
 • „Държавно управление“ (83)

Тези, в които са допуснати най-малко инциденти по време на работа са: „Дейности на екстериториални организации и служби” (1), „Финансови и застрахователни дейности“ (7)
и „Операции с недвижими имоти” (8).

Разпределение на трудовите злополуки по сектори в проценти 

Разпределение на трудовите злополуки по сектори през 2022 година

В икономическите сектори са регистрирани общо 84 смъртни трудови злополуки. Шейсет и девет от тя са регистрирани на работното място и при изпълнение на служебни ангажименти, а другите 15 – при отиване или връщане от работа.

Най-много са смъртните случаи в секторите:

 • „Транспорт, складиране и пощи” (18)
 • „Преработваща промишленост” (16)
 • „Строителство“ (15)
 • „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” (14).

Увеличаване на броя на злополуките спрямо 2021 г.

Сравнителният анализ на годишните оперативни данни за 2022 г. с тези за същия период на 2021 г. показва увеличаване както на броя на подадените декларации за трудови злополуки (с 215), така и на общия брой приети трудови злополуки (със 190).

Злополуките, станали на работното място са се увеличили с 121, а тези при отиване или връщане от работа – с 69.

Смъртните трудови злополуки са се увеличили с 16.

Намаление на инцидентите има в 23 икономически раздела, а увеличение се наблюдава в 44. В 15 не се регистрира изменение.

Най-голямо е увеличението на трудовите злополуки, свързани с работния процес, в секторите:

 • „Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта“ (с 36)
 • „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ (с 34)
 • „Сухопътен транспорт“ (с 21)
 • „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“ (с 20)

Най-голямо е намалението на трудовите злополуки в сектор „Строителство на съоръжения“ (с 20), „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване” (с 19) и „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“ (с 10).

Загубените календарни дни от трудови злополуки през 2022 г. са с 216 дни по-малко от тези през 2021 г. Средната продължителност на временната неработоспособност по повод трудова злополука през 2022 г. е 67,3 календарни дни, което е с 5,4 календарни дни по-малко от тази през 2021 г.

Материалът е публикуван в Информационен бюлетин на НОИ, бр. 1 за 2023 г. (подготвен от Сокол Силянов, държавен експерт по осигуряването, и Жулиета Цанкова, главен експерт по осигуряването, отдел „Експертиза на работоспособността и трудова злополука“ )

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.