Кога и с кого стават злополуките

Актуализация 2021 г.: В сайта на НОИ вече e наличен Статистически годишник „Трудови злополуки“ – 2019 г. Това, което ще намерите в него е доста близко като информация и данни за 2017-а година.

Графиките, свързани с разпределение на трудовите злополуки по общ трудов стаж, по стаж по професията и на стаж в предприятието почти напълно съвпадат с тези от предходната година (както и с няколко по-предходни години). Това означава, че изводите са едни и същи.

Скоро излезе статистическия годишник на Националния осигурителен институт за трудовите злополуки през 2017-а година. Ако се питате защо чак сега, то е защото в този годишник информацията е много подробна и по-бавно се подготвя.

Годишникът съдържа богата статистическа информация за разпределението на трудови злополуки по вид работа, място на злополуката, отклонение и др., както и за възраст, стаж в предприятието и общ трудов стаж и т.н.

Има също и направено сравнение на данни и показатели на трудовите злополуки за периода 2000 – 2017 г., както и графични приложения, някои от които решихме да споделим с читателите на Otgovori.Info.

Разпределение по професии

Таблицата в годишника е подробна и от нея може да се види броя на злополуките за всеки един код от класификацията на професиите и длъжностите. За вас ние сме извадили разпределението по основни групи:

Код Наименование (НКПД) Трудови злополуки (бр.) в т.ч. трудови злополуки
предизвикали:
(бр.)
смърт инвалидност
1 РЪКОВОДИТЕЛИ 61 5 2
2 СПЕЦИАЛИСТИ 219 4 0
3 ТЕХНИЦИ И ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ 192 5 0
4 ПОМОЩЕН АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ 126 1 0
5 ПЕРСОНАЛ, ЗАЕТ С УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО, ТЪРГОВИЯТА И ОХРАНАТА 286 2 5
6 КВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ В СЕЛСКОТО, ГОРСКОТО, ЛОВНОТО И РИБНОТО СТОПАНСТВО 16 1 0
7 КВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ И СРОДНИ НА ТЯХ ЗАНАЯТЧИИ 434 16 15
8 МАШИННИ ОПЕРАТОРИ И МОНТАЖНИЦИ 646 36 13
9 ПРОФЕСИИ, НЕИЗИСКВАЩИ СПЕЦИАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 370 23 13
ОБЩО 2350 93 48

Разпределение по икономически дейности

Разпреедление на трудовите злополуки през 2017 по икономически дейности

Коефициент на честота по възраст на пострадалия

Трудови злополуки по възраст на пострадалия

Разпределение по стаж

Следват две интересни графики – те са свързани с разпределение на трудовите злополуки по стаж по професията и на стаж в предприятието (на втората обърнете специално внимание):

Трудови злополуки по стаж по професията Трудови злополуки по стаж в предприятието

Вижте повече във видеото:

Разпределение по Специфично физическо действие

Най-голям брой трудови злополуки са свързани с движение, т.е. са се случили при ходене, качване, тичане,движение на място.

Втори по честота са злополуките свързани с „боравене с предмети“ – хващане, закрепване, монтиране и др.

Третото място е за злополуките, свързани не само с леки или товарни автомобили, но и самоходни машини и подемно-транспортни средства. В това число влизат пострадалите при управление или пътуване.

На четвърто място са злополуките, счулили се при работа с машина – пускане или спиране, зареждане, контрол и др. под.

На графиките можете да видите разпределението по тези четири действия.

Трудови злополуки 2017 година по физическо действие

Предприети мерки

В годишника има и информация какви мерки се предприемат от работодателите след трудовите злополуки. За съжаление тази статистика не показва сериозен стремеж да се търсят и прилагат начини за предотвратяване на нови трудови злополуки.

В 77 % от случаите са предприети мерки, свързани с човешкия фактор и само в 3 % е обърнато вниманиее на материалния фактор (за 20% няма данни).

Какви са мерките, свързани с човешкия фактор?

В повече от 3/4 от случаите мярката е обучение. За съжаление, в много случаи, особено когато пострадалите са опитни работници, обучението не е мярка.

Само в една девета от случаите работодателят е предприел като мярка извършване на преглед на правилата или контрол на методите на работа. Както се казва „Да обвиниш конкретен човек е емоционално по-удовлетворяващо отколкото да обвиниш организацията“.

Човешкият фактор – грешки и нарушения

За съжаление, обаче, реалността е, че грешките и дори нарушенията обикновено са свързани с проблем в организацията – правилата, дизайна, контрола, комуникацията и т.н.

Обобщена статистика за периода 2000-2017 г.

Накрая ще завършим с общата статистика за периода 2000-2017 г. В годишника ще намерите статистика за този период по следните опказатели:

  • Брой трудови злополуки
  • Смъртни трудови злополуки
  • Загубени календарни дни от трудови злополуки
  • Коефициент на честота Кч (брой трудови злополуки на 1000 наети/осигурени лица)
  • Индекс на честота Ич (брой трудови злополуки на 1 млн. отработени човекочасове)
  • Коефициент на тежест Кт (брой загубени календарни дни на 1 нает/осигурен)
  • Индекс на тежест Ит (брой загубени календарни дни на 1 млн. отработени човекочасове)

Тук ви представяме графиката, която отразява по-реално как се движат злополуките. Тя е по коефициент на честота – брой трудови злополуки на 1000 наети лица.

Трудови злополуки по коефициент на честота

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.