РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ

БУРГАС, 11.09.2017 г.

Място на провеждане: Бургас, Бизнес инкубатор Бургас, ул. „Княз Ал. Батенберг“ № 28

Времетраене: 10.00 – 15.30 ч.

Изтегли покана за обучението

Изтегли подробна програма на обучението

Нашата цел е да осигурим знания. При БЕЗПЛАТНО участие удостоверение не се предоставя!

Ако желаете да получите удостоверение, е необходимо заплащане на сумата от 50 (петдесет) лева без ДДС.

Абонатите на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА получават удостоверения БЕЗПЛАТНО.

Удостоверението отговаря на всички изисквания на Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.

Желаете ли издаване на удостоверение?

Данни за фактура

Фирма:

Лице за контакт:

Телефон за връзка:

Електронна поща (e-mail):

Впишете три имена и длъжност на участниците в обучението (максимум двама от фирма):

Участник 1: Длъжност:
Участник 2: Длъжност:

След като получим заявката, ще Ви уведомим за потвърждаване на участието.