Безплатно обучение

„Безопасност и здраве при работа за начинаещи“

26 юли 2017 г., Варна

Свободни места: 5

 

Участието за знания е БЕЗПЛАТНО!

Ако желаете да получите удостоверение, е необходимо заплащане от 50 лв. без ДДС.

Получавате удостоверение безплатно, ако имате платен абонамент за  ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА.


Тази година продължаваме да създаваме обществото на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА – нашата информационна система по безопасност и здраве при работа.

Всеки абонат на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА не само може да участва безплатно в обученията за начинаещи, но и да получи удостоверение безплатно!

Например:

При двама участника стойността за издаване на удостоверения е 100 лв без ДДС.

Ако имате или направите абонамент за ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА, получавате достъп до над 1000 документа по ЗБУТ за цяла година  за 139 лв. без ДДС,  безплатна книга и безплатни удостоверения при участие във всяко наше обучение за начинаещи !

Ако все още не сте абонат, можете да се възползвате от предложението като при подаване на заявката чекнете „Да, заявявам и абонамент за ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА“.


За кого е обучението?Обучението ще е подходящо за лица, които съвместяват дейностите на „орган по безопасност и здраве при работа“ с други ангажименти или за такива, които са съвсем в началото на своята кариера като длъжностни лица по безопасност и здраве при работа.

Изтегли покана за обучението

КОГА26 юли 2017 г.
КЪДЕгр. Варна, Факултет по дентална  медицина на Медицински университет -Варна – бул. „Цар Освободител“ 150вижте карта
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ6 учебни часа / 10.00 – 15.30 ч.
ОБУЧИТЕЛИobuchiteli-doceo
ТЕМИ1. Нормативна база – общ преглед.

2. Права и задължения – работодател, орган по безопасност и здраве при работа, служба по трудова медицина, Комитет/ Група по условия на труд, работещи.

3. Инструктажи и обучения във фирмата.

4. Изисквания за оценка на риска, измервания на фактори на работната среда и програма от мерки.

5. Изисквания за лични предпазни средства.

Изтегли подробна програма на обучението

Максимален брой участници:40 (максимум двама от фирма)
Какво е осигурено за обучението?
Учебни материали на хартиен носител; кафе-пауза; минерална вода.
УДОСТОВЕРЕНИЕ?Нашата цел е да осигурим знания. При БЕЗПЛАТНО участие удостоверение няма да бъде предоставяно!

Ако желаете да получите удостоверение, е необходимо заплащане на сумата от 50 (петдесет) лева без ДДС.

Абонатите на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА могат да заявят удостоверение, без да е необходимо заплащане.

Удостоверението отговаря на всички изисквания на Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.

Още информация?Ако искате да попитате нещо, свържете се с мен – Деяна Илиева, на тел. 0889 319 568 или e-mail: d.ilieva@otgovori.info

За заявка използвайте формата по-долу.

ПОДАЙТЕ ЗАЯВКА

Фирма:

Адрес по регистрация:

ЕИК:

Регистрация по ДДС:

МОЛ:

Лице за контакт:

Телефон за връзка:

Електронна поща (e-mail):

Впишете три имена и длъжност на участниците в обучението (максимум двама от фирма):

Участник 1: Длъжност:
Участник 2: Длъжност:

Желаете ли да получите удостоверение за обучението?

След като получим заявката, ще Ви уведомим за потвърждаване на участието.