Безплатно обучение по ЗБУТ във Враца - 9 юни 2017 г. ......ЗАПИШИ СЕ

Опасни химикали при ремонт на автомобили

Опасни вещества при ремотн на автомобили

На пръв поглед опасните химикали не са на преден план при авторемонтните работи, особено когато прочетем в информационните листове на маслата, че не се класифицират като опасни. В някои случаи обаче вдишваните химикали могат да бъдат доста опасни. В тази статия ще покажем на какви опасни химични агенти могат да бъдат изложени работещите, които извършват … Прочети повече

Кога стълбата е неизправна?

Ladders

Изискванията за безопасна работа със стълби за описани в Раздел III на Глава шеста на Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване. В раздела има някои правила за обезопасяване на стълби и за безопасната им употреба. По … Прочети повече

Смърт след падане от стълба

Miguel Virkkunen Carvalho Roof Ladder

Roof Ladder (CC BY 2.0) Животът ни разказва най-добрите истории. За съжаление, те невинаги са хубави и с щастлив край. Такава е и историята на Г. И.Н. (когото ще наричаме Георги за по-лесно), който пада от първото стъпало на стълбата и в резултат на това умира. Съдебното дело, свързано с граждански иск за обезщетение, подробно … Прочети повече