Какво казва докладът на Сметната палата за ефективността на контрола върху ЗБУТ

На 8 юни 2017 година бе публикуван доклада* на Сметната палата за резултатите от одита на изпълнението „Контрол върху осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд за работещите“ за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2015 г. В тази статия правим преглед на изводите и препоръките в доклада, както добавяме някои наши коментари от личните … Чети нататък

Международна конференция „От Европейската към Националната здравна политика“

На 9-10 октомври тази година, под патронажа на Ректора на МУ-София, ще се проведе международната конференция „От Европейската към Националната здравна политика“, в която важна роля ще играе и секцията по трудова медицина. Конференцията ще се проведе във връзка със 100 годишнината на Медицински Университет – София и е организирана от Факултета по обществено здраве. … Чети нататък

(Не)научени уроци: Злополуки с електрически ток

Правилниците, свързани с работа по електрообзавеждане поставят високи изисквания за безопасност и строги правила и ред за работа. Злополуките, свързани със смърт или тежки наранявания поради поражение от електрически ток, обаче продължават да се случват редовно поради неглижиране на правилата. Токът не се вижда, не мирише и почти не дава признаци за присъствието си. От … Чети нататък

Трудови злополуки – преглед на съдебната практика

В тази статия ще се запознаете с публикация на адвокат Мария Радева, която разглежда някои аспекти по признаването на злополуката за трудова и имуществената отговорност на работодателя по чл. 200 от Кодекса на труда. Адвокат Радева отново е наш гост-лектор и в следващото ни обучение по ЗБУТ за напреднали, което ще се проведе на 27-28 … Чети нататък