Проект за изменение на Наредбата за заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците

Наредба № 4 от 24.10.2016 г. за определяне заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците

В портала за обществени консултации е публикуван проект на Проект на Наредба за изменение на Наредба № 4 от 24.10.2016 г. за определяне заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците. Обнародването на наредбата преди година … Чети нататък

Как да използваме безопасно преносимите стълби

Безопасна работа със стълби

В тази статия ще научите какви са нормативните изисквания за безопасна употреба на стълби, кога стълбата се счита за неизправна, стъпките за безопасна работа и какви проверки е необходимо да правите. Нормативни изисквания при използване на стълби Основните изисквания за … Чети нататък

Ръководство за правилно документиране на инструктажите

5 често допускани грешки при документиране на инструктажи

В тази статия ще научите какви са нормативните изисквания за документиране на инструктажите, какви са най-чести допусканите грешки и някои добри практики при документиране на инструктажи. Нормативни изисквания за документиране на инструктажите Изискванията за документиране на инструктажите са посочени в … Чети нататък

Всичко за закрилата при уволнение по чл. 333 КТ на трудоустроени и/или боледуващи лица

ТЕЛК

В тази статия ще научите в кои случаи на уволнение на трудоустроен или боледуващ работник е необходимо да се иска разрешение от инспекция по труда, кои са болестите, при които има закрила и какви документи е необходимо да се подготвят … Чети нататък

Всичко, което искате да знаете за Инспекция по труда

Всичко за инспеция по труда

В тази статия ще научите всичко, което ви е необходимо за инспекция по труда и тяхната дейност – какви права и задължения имат, какви проверки се извършват, как се съставя акт за установяване на административно нарушение, какви са най-често изискваните … Чети нататък