Първи вариант на проект на стандарти за службите по трудова медицина

Стандарт

Настоящият текст на стандарти за службите по трудова медицина е първия проект, който достига до нас като цялостен завършен текст. Съгласно писмо от Министерство на здравеопазването, проектът е съгласуван с … Чети нататък

Изисквания за обслужващ персонал на съоръжения с повишена опасност

Обслужващ персонал на съоръжения с повишена опасност

Съгласно чл. 44. на Закона за техническите изисквания към продуктите „Ползвателите на съоръжения с повишена опасност са длъжни да осигурят обслужването им от персонал, който има необходимата квалификация и/или правоспособност.“ … Чети нататък

Безопасна работа на летища

Безопасност при работа на летища

Работата на летища излага работещите на широк диапазон от опасности, много от които са присъщи само за тази област. Съществуват много фактори, които трябва да се вземат предвид, за да … Чети нататък

Обучение по безопасност и здраве при работа за напреднали – Пловдив, 10-11.05.2018

Обучение по безопасност и здраве при работа в Пловдив

Ето че дойде време и за нашето първо обучение по здравословни и безопасни условия на труд за напреднали в топлия Пловдив. Обучението е предназначено за хора с опит, които искат да получат по-задълбочени знания, както и да навлязат в нови теми.

Специално за Пловдив имаме двама гост-лектори с нестандартни теми, които си струва да чуете, защото тези теми обхващат важна част от нашата работа, а често са пренебрегвани.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ОБУЧЕНИЕТО

Какво да правим, ако служител се разболее от туберкулоза

Illus Klein 11.1.51 Kampf der Tuberkulose

Когато разберем, че наш колега се е разболял от туберкулоза, ние му съчувстваме. В същото време започваме да се страхуваме, защото източник на заразяване с туберкулоза е болният, а такъв е … Чети нататък