ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ ПО ЗБУТ

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА С ПОВДИГАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Пуснете видеото, за да видите как изглежда обучението:

Съгласно чл. 58. на Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения ползвателят е длъжен да осигури провеждане и документиране на първоначален и ежегоден инструктаж и проверка на знанията на лицата, които окачват товарите или товарозахващащите приспособления (прикачвачите) и на лицата, които управляват товароподемни кранове и електрически телфери, за:

 • правилното окачване на товарите;
 • спазването на габаритите при подреждане на товарите;
 • спазването на изискванията на наредбата, инструкцията за експлоатация и инструкцията за работа;
 • правилното разполагане на стреловите самоходни кранове.

Това онлайн обучение за безопасна работа с повдигателни съоръжения отговаря на изискванията на наредбата и е предназначено за прикачвачи и лицата, които управляват товароподемни кранове и електрически телфери.

Внимание: обучението НЕ Е предназначено за лицата, които управляват повдвижни работни площадки!

ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УСПЕШНО ПРЕМИНАВАНЕ НА ТЕСТА ЗА ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА.

Програма на обучението:

 • Видове кранове и товарозахващащи приспобления.
 • Най-често срещани инциденти.
 • Задължения преди започване на работа – проверки преди работа.
 • Правилно разполагане на стреловите самоходни кранове.
 • Правилно окачване на товарите. Добри и лоши практики.
 • Специфични изисквания при товарно-разтоварни работи с различни видове товари.
 • Правилен начин на разтоварване.
 • Задължения на кранистите и прикачвачите по време на работа.
 • Сигнали между прикачвачите и лицата, които управляват повдигателни съоръжения.
 • Обучението е интерактивно! Материалът е представен на разбираем език, изисква участието на обучаемия и използва контролни въпроси за междинна проверка за разбирането на материята.

Ако удостоверението ви трябва спешно:

Маркирайте в заявката и веднага след успешно преминаване на теста, ще ви изпратим удостоверението.

ЗАЯВКА за онлайн обучение

  Ако желаете да се включите в обучението индивидуално (а не чрез фирма), попълнете само полетата, маркирани като задължителни.

  Фирма:

  Данни за фактура:

  Лице за контакт (задължително):

  Телефон за връзка (задължително):

  Електронна поща (e-mail) (задължително):

  Три имена на участника в обучението (задължително):

  Длъжност(задължително):

  Ако желаете да включите повече участници, моля впишете техните имена и длъжности тук:

  Желая да получа удостоверението веднага след като тестът бъде успешно преминат:

  Адресът за получаване на удостоверението е същия като адреса за фактуриране:

  Моля, впишете тук адреса, на който да Ви изпратим документа от обучението:

  ПОДАЙТЕ ЗАЯВКА

  Нормативно основание:
  Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения

  Предназначено за:
  Прикачвачи
  Лицата, които управляват товароподемни кранове и електрически телфери

  Достъп
  30 дни

  Удостоверение
  Изпраща се по куриер за наша сметка

  Цена
  25 лв. без ДДС

  Отстъпки
  Да, за по-голям брой участници.
  Попитайте ни.