ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА С ПОВДИГАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
ПРИКАЧВАЧИ И КРАНИСТИ

 

Онлайн обучение за безопасна работа с повдигателни съоръжения в съответствие с изискванията на чл. 58 от Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения  за ежегоден инструктаж с проверка на знанията за прикачвачи и лицата, които управляват товароподемни кранове и електрически телфери.

Обучението НЕ Е предназначено за лицата, които управляват подвижни работни площадки!

ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УСПЕШНО ПРЕМИНАВАНЕ НА ТЕСТА ЗА ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА.

Пуснете видеото, за да видите как изглежда обучението:

Програма на обучението:

 • Видове кранове и товарозахващащи приспобления.
 • Най-често срещани инциденти.
 • Задължения преди започване на работа – проверки преди работа.
 • Правилно разполагане на стреловите самоходни кранове.
 • Правилно окачване на товарите. Добри и лоши практики.
 • Специфични изисквания при товарно-разтоварни работи с различни видове товари.
 • Правилен начин на разтоварване.
 • Задължения на кранистите и прикачвачите по време на работа.
 • Сигнали между прикачвачите и лицата, които управляват повдигателни съоръжения.
 • Обучението е интерактивно! Материалът е представен на разбираем език, изисква участието на обучаемия и използва контролни въпроси за междинна проверка за разбирането на материята.

Удостоверение

 • Издава се електронно удостоверение, подписано с електронен подпис (легитимен документ), което се изпраща по имейл. При желание за получаване на хартия, се изпраща с куриер за сметка на получателя.
 • Ако ви трябва спешно: Маркирайте в заявката и веднага след успешно преминаване на теста, ще ви изпратим удостоверението.

ЗАЯВКА за онлайн обучение

  Ако желаете да се включите в обучението индивидуално (а не чрез фирма), попълнете само полетата, маркирани като задължителни.

  Фирма:

  Данни за фактура:

  Лице за контакт (задължително):

  Телефон за връзка (задължително):

  Електронна поща (e-mail) (задължително):

  Три имена на участника в обучението (задължително):

  Длъжност(задължително):

  Ако желаете да включите повече участници, моля впишете техните имена и длъжности тук:

  Желая да получа удостоверението веднага след като тестът бъде успешно преминат:

  Удостоверението да ми бъде изпратено:

  Ако желаете изпращане на хартия и адресът е различен от този за фактуриране, напишете го тук:

  ПОДАЙТЕ ЗАЯВКА

  Нормативно основание:
  чл. 58 от Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения

  Предназначено за:
  Прикачвачи
  Лицата, които управляват товароподемни кранове и електрически телфери

  Достъп
  30 дни

  Цена
  25 лв. без ДДС

  Отстъпки
  Да, за по-голям брой участници.
  Попитайте ни.