Безплатно обучение по ЗБУТ във Враца - 9 юни 2017 г. ......ЗАПИШИ СЕ

За нас

Ние сме екип, който вярва в смисъла на това да работиш за опазване на здравето на работещите и за осигуряване на тяхната безопасност. Вярваме, че може успешно да се съчетае изпълнението на нормативните изисквания с чисто човешката грижа за своите колеги. Вярваме, че има защо хората да бъдат учени и убеждавани да работят безопасно и да пазят здравето си по време на работа, но и не само.

Проектът ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА  е единствения електронен информационен източник по безопасност и здраве при работа, който създадохме за да помогнем в понякога самотната дейност на колегите, които работят в областта на ЗБУТ – за да имат на разположение помощник, съмишленик и източник на информация, предназначени само за тях – пълна нормативна база по ЗБУТ и помощни материали по организация на дейностите, вкл. процедури и образци на документи по прилагане на нормативните актове, инструкции за безопасна работа, ръководства и др.

Нашата мисия е да осигурим  богата информация по безопасност и здраве при работа заедно с практически решения, които да подпомогнат работодателите и организациите да поддържат и осигурят здраве, безопасност и благополучие на всички работещи.

 Нашите цели:

 • Подпомагане на работодателите в дейностите по обучение, информиране и инструктиране.
 • Подпомагане на работодателите в дейностите по непрекъснато подобрение на системите по безопасност и здраве при работа, за да бъдат те по-ефективни и ефикасни.
 • Разработване на гъвкави и практически решения в съответствие с необходимото за клиента.
 • Гъвкавост в подхода на изпълнение на задачите, за да предложим лично и професионално обслужване.
 • Осигуряване на висок стандарт в консултантските услуги  във връзка с прилагане на законодателството по безопасност и здраве.

Нашият екип

 Д-р инж. Деяна Илиева

инж. Деяна Илиева
 • доктор по „Ергономия и промишлен дизайн“
 • магистър инженер-химик „Безопасност на производствата“
 • магистър „Органична и аналитична химия“
Квалификации и курсове:
 • Обучител: Сертификат №00129 „Обучение на обучители“
 • Безопасна експлоатация на съоръжения с повишена опасност.
 • Измерител на ел. параметри.
 • Ergonomic Work Design and Prevention of Work-Related Musculoskeletal Disorders (MSDs)
 • Стандарти за компетенност на инструкторите и обучителите на ENETOSH
 • Одитор/водещ одитор на системи за управление на здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007
 • Одитор/водещ одитор на системи за управление на качеството 9001:2008
 • Отговорно лице за организация на дейността по техническия надзор и поддръжка над съоръженията с повишена опасност
 • Работа с видеодисплеи – ергономични и здравни проблеми. Насоки за интервенция на работното място и профилактика на здравни риск.
 • Преподавател за обучение по безопасност и здраве на комитети и групи по условия на труд.
 • Координатор по безопасност и здраве в строителството. Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството.
 • Основи на токсикологията
 От 2008 г. член на Технически комитет 59 „Ергономия“ на Български институт за стандартизация – националният орган за стандартизация в Република България

 

Д-р София Евстатиева, дм

Д-р София Евстатиева - специалист по трудова медицина
 • лекар със специалност по трудова медицина (от 2002 г.)
 • докторска степен по хигиена на труда
Квалификации и курсове:
 • Експерт по здравословни и безопасни условия на труд („ТЮФ Рейнланд България” ЕООД)
 • Преподавател за обучение по безопасност и здраве на комитети и групи по условия на труд
 • Ergonomic Work Design and Prevention of Work-Related Musculoskeletal Disorders (MSDs)
 • Технически надзор на съоръжения с повишена опасност

От 2011 г. член на Технически комитет 59 „Ергономия“ на Български институт за стандартизация

Започва професионалния си път като научен сътрудник в „Прахова лаборатория“ при Национален център по хигиена, медицинска екология и хранене (сега „Национален център по обществено здраве и анализи”).

В периода 2008-2015 е последователно асистент и главен асистентв катедра по трудова медицина към Факултет по обществено здраве на МУ – София и преподава по дисциплината „Хигиена и безопасност на лабораторния труд“ в Медицински колеж „Й. Филаретова“.