ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. работодателят е длъжен да организира провеждането на периодично обучение на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

С нашите онлайн (дистанционни) обучения по ЗБУТ можете да изпълните изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. и специализираните нормативни актове, изискващи обучение на работници и служители, заети в дейности, които създават опасност за тяхното или на други лица здраве и живот.

След успешно преминаване на обучението по ЗБУТ всеки участник получава удостоверение, което може да бъде представено пред Главна инспекция по труда или друг контролен орган.

За всяко от обученията по ЗБУТ имаме утвърдени програми в съответствие с нормативните изисквания.

Всеки годишен абонат на ЗБУТ Норми и Практика има право на едно безплатно онлайн обучение за едно лице с издаване на удостоверение.