Онлайн обучение по първа долекарска помощ

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ ПО ЗБУТ

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ПО ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ

Пуснете видеото, за да видите как изглежда обучението:

Съгласно чл. 20 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд работодателят трябва да определи работещи, които ще изпълняват мерките по първа помощ и да им осигури обучение.

Съгласно чл. 16, т. 10 от Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи строителят определя отговорни лица за прилагане на мерки за оказване на първа помощ и им осигурява адекватно обучение.

Съгласно утвърдените със Заповед № РД 09-410 от 1994 г. правила за оказване на първа долекарска помощ обучението на работниците и служителите по правилата се прави в рамките на прилаганите форми за инструктаж и обучение.

Обучението е подготвено в съответствие с най-съвременните правила за поведение и реакция за оказване на първа помощ. То е подходящо за затвърждаване и/или припомняне на придобити в практическо обучение знания за оказване на първа помощ.

Програма на обучението:

 • Какво е долекарска помощ и спасителна верига.
 • Как се прави оценка на ситуацията.
 • Как се прави оценка на състоянието на пострадал.
 • Състояния, при които са необходими незабавни мерки и какви действия да предприемем.
 • Първа помощ при силно кръвотечение.
 • Първа помощ при рани.
 • Първа помощ при термични изгаряния.
 • Първа помощ при травматични увреждания.
 • Обучението е интерактивно! Материалът е представен на разбираем език и изисква участието на обучаемия.
 • ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УСПЕШНО ПРЕМИНАВАНЕ НА ТЕСТА ЗА ПРОВЕРКА НА ЗНАНИЯТА.

Удостоверение

 • Издава се електронно удостоверение, подписано с електронен подпис (легитимен документ), което се изпраща по имейл. При желание за получаване на хартия, се изпраща с куриер за сметка на получателя.
 • Ако ви трябва спешно: Маркирайте в заявката и веднага след успешно преминаване на теста, ще ви изпратим удостоверението.

ЗАЯВКА за онлайн обучение

  Ако желаете да се включите в обучението индивидуално (а не чрез фирма), попълнете само полетата, маркирани като задължителни.

  Фирма:

  Данни за фактура:

  Лице за контакт (задължително):

  Телефон за връзка (задължително):

  Електронна поща (e-mail) (задължително):

  Три имена на участника в обучението (задължително):

  Длъжност(задължително):

  Ако желаете да включите повече участници, моля впишете техните имена и длъжности тук:

  Желая да получа удостоверението веднага след като тестът бъде успешно преминат:

  Удостоверението да ми бъде изпратено:

  Ако желаете изпращане на хартия и адресът е различен от този за фактуриране, напишете го тук:

  ПОДАЙТЕ ЗАЯВКА

  Нормативно основание:
  Закон за здравословни и безопасни условия на труд
  Заповед № РД 09-410 от 1994 г.
  Наредба 2/2004 г.

  Предназначено за:
  Работещи

  Достъп
  30 дни

  Удостоверение
  Да

  Цена
  25 лв. без ДДС

  Отстъпки
  Да, за по-голям брой участници.
  Попитайте ни.