Онлайн ежегодно обучение на прикачвачи и кранисти

Ежегодно обучение за прикачвачи и кранисти

Получавате удостоверение за изпълнение на изискванията на чл. 58 от Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения.
35 минути
35 лв без ДДС
Годишните абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА ползват 10% отстъпка
ПОДАЙ ЗАЯВКА

👌 С този онлайн курс за прикачвачи и кранисти ще изпълните лесно и бързо изискванията на чл. 58 от Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения за ежегоден инструктаж с проверка на знанията за прикачвачи и лицата, които управляват товароподемни кранове и електрически телфери. 

Обучението е задължително за:

 • Лица, които окачват товарите или сменяемите товарозахващащи приспособления (приквачвачите)
 • Лица, които управляват повдигателните съоръжения (кранове и телфери)

На завършилите ежегодното онлайн обучение за прикачвачи и кранисти се издава удостоверение, което може да бъде представено при проверка от Главна инспекция по труда, Технически надзор и други контролни органи.

Оферта за отстъпки при обучение на повече от 10 участника

Ако желаете да обучите повече от 🔟 участника, то можете да се възползвате от нашата корпоративна оферта за обучения на кранисти и прикачвачи, при която ползвате отстъпки за брой обучаеми:

ИЗТЕГЛИ ОФЕРТА ЗА 10+ УЧАСТНИКА

Преминаването на това обучение позволява да изпълнявате задачите на прикачвач и да продължите да извършвате дейности по управление на кранове и телфери.  

Удостоверение за преминато ежегодно обучение

📃 Издава се електронно удостоверение, подписано с електронен подпис, което се изпраща по имейл. При желание за получаване на хартия, се изпраща с куриер за сметка на получателя.

🕛 Ако удостоверението за ежегодно обучение за работа с повдигателни съоръжения Ви трябва спешно: Маркирайте в заявката и след успешно преминаване на теста, ще изпратим удостоверението.

Имате 30 дни на разположение за да преминете обучението по ЗБУТ. Разбира се, можете да го преминете още в първия ден и ако сте заявили спешно получаване на удостоверение за обучение, ние ще го изготвим в същия ден и ще ви го изпратим по имейл.  Ние получаваме автоматично информация относно Вашия напредък в курса по ЗБУТ.

🔊 Това обучение е озвучено!

Провежда се чрез интерактивни модули, достъпни по всяко време от всяко устройство с интернет връзка.

За завършване на обучението по ЗБУТ задължително се преминава електронен тест. Можете да преминавате теста неограничен брой пъти. При всяко завършване на теста, ще получавате незабавна обратна връзка дали опитът е успешен.

В удостоверението за преминато обучение се вписва програмата, която отговаря на изискванията на Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения за съдържанието на ежегодния инструктаж с проверка на знанията за прикачвачи и лицата, които управляват товароподемни кранове и електрически телфери.

Програма на обучението за кранисти и прикачвачи

 1. Видове кранове и товарозахващащи приспособления.
 2. Най-често срещани инциденти.
 3. Задължения за проверки преди започване на работа.
 4. Най-често срещани неизправности при сапани.
 5. Правилно разполагане на стреловите самоходни кранове.
 6. Правилно окачване на товарите. Добри и лоши практики.
 7. Специфични изисквания при товарно-разтоварни работи с различни видове товари. Правилен начин на разтоварване.
 8. Задължения на кранистите и прикачвачите по време на работа.
 9. Сигнали между прикачвачите и лицата, които управляват повдигателни съоръжения.
 10. Ремонт, преустройство и поддръжка. Технически прегледи.

Нормативни изисквания за обучението

Чл. 58. (1) (Изм. – ДВ, бр. 10 от 2021 г., в сила от 05.02.2021 г.) Ползвателят е длъжен да осигури провеждане и документиране на първоначален и ежегоден инструктаж и проверка на знанията на лицата, които окачват товарите или сменяемите товарозахващащи приспособления, наричани по-нататък „прикачвачи“, и на лицата, които управляват повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4 и 7, за:

1. правилното окачване на товарите;
2. спазването на габаритите при подреждане на товарите;
3. спазването на изискванията на наредбата, инструкцията за експлоатация и инструкцията за работа по чл. 46, ал. 1, т. 2 от ЗТИП;
4. правилното разполагане на стреловите самоходни кранове.

(2) Ползвателят на повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4 не трябва да допуска лица, които не са инструктирани и знанията им не са проверени съгласно ал. 1, да окачват товари на куките на съоръженията.

ЗАЯВКА ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА КРАНИСТИ И ПРИКАЧВАЧИ

  Ако желаете да се включите в обучението индивидуално (а не чрез фирма), попълнете само полетата, маркирани като задължителни.

  Фирма:

  Данни за фактура:

  Лице за контакт (задължително):

  Телефон за връзка (задължително):

  Електронна поща (e-mail) (задължително):

  Три имена на участника в обучението (задължително):

  Длъжност(задължително):

  Ако желаете да включите повече участници, моля впишете техните имена и длъжности тук:

  Желая да получа удостоверението веднага след като тестът бъде успешно преминат:

  Удостоверението да ми бъде изпратено:

  Ако желаете изпращане на хартия и адресът е различен от този за фактуриране, напишете го тук:

  Други онлайн обучения по ЗБУТ

  Онлайн обучение, съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 на Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г.
  Онлайн обучение на отговорни лица и обслужващ персонал на съоръжения под налягане
  Онлайн обучение за безопасна експлоатация на газови съоръжения, инсталации и уреди на природен газ