ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИКАЧВАЧИ И КРАНИСТИ

Онлайн обучение за кранисти и прикачвачи

Oзвучен интерактивен модул, достъпен по всяко време от всяко устройство с интернет / 35 мин

35 лв. без ДДС

Това обучение може да бъде бъде преминато безплатно от годишен абонат на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА или да се ползва отстъпка от 10%

Подай заявка

Отстъпки за групи над 10 човека

Цени от 23 до 33 лева без ДДС. Допълнителна отстъпка от 10 % за абонати на Zbut.Eu

Удостоверение

С това обучение ще изпълните лесно и бързо изискванията на чл. 58 от Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения за ежегоден инструктаж с проверка на знанията за прикачвачи и лицата, които управляват товароподемни кранове и електрически телфери.

Издава се електронно удостоверение, подписано с електронен подпис, което се изпраща по имейл. При желание за получаване на хартия, се изпраща с куриер за сметка на получателя.

Обучението завършва с ТЕСТ.

Ако удостоверението ви трябва спешно: Маркирайте в заявката и веднага след успешно преминаване на теста, ще ви го изпратим.

ПРОГРАМА

Видове кранове и товарозахващащи приспособления.

Най-често срещани инциденти.

Задължения за проверки преди започване на работа.

Най-често срещани неизправности при сапани.

Правилно разполагане на стреловите самоходни кранове.

Правилно окачване на товарите. Добри и лоши практики.

Специфични изисквания при товарно-разтоварни работи с различни видове товари. Правилен начин на разтоварване.

Задължения на кранистите и прикачвачите по време на работа.

Сигнали между прикачвачите и лицата, които управляват повдигателни съоръжения.

Ремонт, преустройство и поддръжка. Технически прегледи.

ОПИТАЙТЕ НАШЕТО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ЗА ПОВДИГАТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, КЛИКНЕТЕ НА БУТОНА „НАПРЕД“ 🙂

Нормативни изисквания за обучението

Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения

Чл. 58. (1) (Изм. – ДВ, бр. 10 от 2021 г., в сила от 05.02.2021 г.) Ползвателят е длъжен да осигури провеждане и документиране на първоначален и ежегоден инструктаж и проверка на знанията на лицата, които окачват товарите или сменяемите товарозахващащи приспособления, наричани по-нататък „прикачвачи“, и на лицата, които управляват повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4 и 7, за:
1. правилното окачване на товарите;
2. спазването на габаритите при подреждане на товарите;
3. спазването на изискванията на наредбата, инструкцията за експлоатация и инструкцията за работа по чл. 46, ал. 1, т. 2 от ЗТИП;
4. правилното разполагане на стреловите самоходни кранове.
(2) Ползвателят на повдигателните съоръжения по чл. 2, ал. 1, т. 1 – 4 не трябва да допуска лица, които не са инструктирани и знанията им не са проверени съгласно ал. 1, да окачват товари на куките на съоръженията.

Отстъпки за групи над 10 човека

Цени от 23 до 33 лева без ДДС. Допълнителна отстъпка от 10 % за абонати на Zbut.Eu

Начин на провеждане на онлайн обучението за прикачвачи и кранисти

Платформата за обучение регистрира влизания, преглед, завършване на теми и други дейности и запазва информацията в база данни с оглед наличие на доказателства за провеждане на обучението.

 • За всеки участник в онлайн обучението заприкачвачи и кранисти а се създава индивидуален профил.
 • Всеки участник получава индивидуално потребителско име и парола за достъп до онлайн обучението за 30 дни (с опция за +30 дни без необходимост от доплащане).
 • Достъп до онлайн обучението има от всеки компютър/мобилно устройство с интернет по всяко време.
 • От наша страна се извършва администриране на обучението – проследяване на участието на всеки обучаем (влизане и завършване на теми). На всеки 10 дни се изпраща справка за напредъка на участниците в обучението.
 • Обучението се документира съгласно нормативните изисквания и изискванията на Клиента, след като системата е регистрирала преминаване през всички избрани теми и успешно преминаване на теста от съответния участник.

ЗАЯВКА ЗА ОБУЧЕНИЕ

  Ако желаете да се включите в обучението индивидуално (а не чрез фирма), попълнете само полетата, маркирани като задължителни.

  Фирма:

  Данни за фактура:

  Лице за контакт (задължително):

  Телефон за връзка (задължително):

  Електронна поща (e-mail) (задължително):

  Три имена на участника в обучението (задължително):

  Длъжност(задължително):

  Ако желаете да включите повече участници, моля впишете техните имена и длъжности тук:

  Желая да получа удостоверението веднага след като тестът бъде успешно преминат:

  Удостоверението да ми бъде изпратено:

  Ако желаете изпращане на хартия и адресът е различен от този за фактуриране, напишете го тук: