БЕЗПЛАТНО обучение по ЗБУТ
„Основи на безопасността и здравето при работа“

30.01.2018, София

Вижте кога и къде са предстоящите ни обучения

И през 2018-а година продължаваме с нашите безплатни обучения по ЗБУТ. Първото ни обучение е на 30 януари 2018 година в град София.

Безплатно обучение по ЗБУТ 2018
Програмата е актуализирана, като отново темите ще бъдат на базово ниво и систематизираме в строен вид основни изисквания.

Тук е мястото да вметна, че много опитни колеги откриват по нещичко и за тях, което им помага в по-спокойната подготовка на документацията по ЗБУТ.

Обучението се осигурява организационно и финансово само от екипа на Otgovori.Info!

Дата на провеждане:30.01.2018 г.
Място на провеждане:гр. София, бул. Кн. Мария Луиза 92, етаж 5
Продължителност:10.00 – 15.30 ч. (6 учебни часа)
Лектори:д-р инж. Деяна Илиева; д-р София Евстатиева, дм
Програма1. Основни понятия в безопасност и здраве при работа.
2. Функции, задължения, административна и наказателна отговорност на ОБЗР и ръководители. Примери от практиката.
3. Учредяване на Комитет/ Група по условия на труд.
4. Какво прави службата по трудова медицина.
5. Инструктажи във фирмата.
6. Основни дейности и документация по ЗБУТ, които подлежат на проверка от Инспекция по труда.
Ограничение в броя участници от фирмаМаксимум 2 участника за фирми, които НЕ СА абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА.

Без ограничение в броя участници за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА.