Длъжностни характеристики

Длъжнoстните хaрактеристики по-долу са само примерни и е възможно да има промени в кодовете. Събрала съм ги за вас, но не са изготвени от мен, поради което не мога да гарантирам за качеството им.Използвайте ги, за да си помогнете, но преди това ги прочетете внимателно!

Длъжностна характеристика на арматурист
Длъжностна характеристика на бетонджия
Длъжностна характеристика на кофражист
Длъжностна характеристика на кранист
Длъжностна характеристика на шофьор на товарен автомобил
Длъжностна характеристика на работник изолации
Длъжностна характеристика на паркетчия
Длъжностна характеристика на общ работник в строителството
Длъжностна характеристика на механик
Длъжностна характеристика на инженер-конструктор в строителството
Длъжностна характеристика на технически ръководител
Длъжностна характеристика на зидаро-мазач
Длъжностна характеристика на оператор на опаковъчни машини
Длъжностна характеристика на полевъд
Длъжностна характеристика на залесител
Длъжностна характеристика на козметик/a>
Длъжностна характеристика на ръководител рецепция

* * *

Длъжностна характеристика на директор на държавно училище
Длъжностна характеристика на директор на общинско училище
Длъжностна характеристика на учител-методик по професионално обучение
Длъжностна характеристика на учител детска градина
Длъжностна характеристика на начален учител
Длъжностна характеристика на учител
Длъжностна характеристика на възпитател

* * *

Длъжнoстни характеристики от http://www.bgstuff.net/

Управител на хотел
Управител на склад
Технически секретар
Технически сътрудник
Системен администратор на ЕИМ
Шофьор на товарен автомобил
Салонен управител
Ревизор – Вътрешен контрол
Регионален мениджър
Работник в кухня
Програмист
Продавач-фактурист
Пиколо
Оператор на компютър
Общ работник
Механик на МПС
Механик
Счетоводител– касиер
Камериер
Помощник готвач
Главен готвач
Готвач
Електромонтьор по силни токове
Eкскурзовод
Домакин
Бранд мениджър
Бюфетчик
Барман
Специалист администриране на приложен софтуер
Механик
Технолог
Специалист администриране на приложен софтуер
Търговски представител
Преводач
Специалист по маркетинг и търговия
Главен счетоводител
Управител на обект

Длъжнoстни характеристики от MSoft

Управител на хотел
Управител на обект
Главен счетоводител
Специалист маркетинг
Преводач
Търговски представител
Администратор приложен софтуер
Технолог
Механик
Касиер-счетоводител
Технически секретар
Оператор на компютър
Управител на склад
Барман
Сервитьор
Бюфетчик
Готвач
Камериер
Пиколо
Екскурзовод
Продавач
Електромонтьор
Шофьор на товарен автомобил
Пазач
Общ работник
Работник в кухня

Длъжнoстни характеристики от account-bg.info

Управител, търговско дружество
Търговски директор
Началник цех
Технически ръководител
Ръководител, отдел в строителството
Началник, строителен обект
Главен архитект
Регионален мениджър
Ръководител, отдел по продажбите
Ръководител, отдел компютърно обслужване
Управител, магазин
Управител, хотел
Управител
Инженер, електрообзавеждане
Геодезист
Инженер-конструктор
Инженер-проектант на електрически инсталации
Еколог
Стоматолог
Главен счетоводител
Ревизор
Счетоводител
Експерт, здраве и безопасност при работа
Главен юрисконсулт
Преводач – говорител
Ръководител екип
Техник, строителство и архитектура
Техник, асансьорни уредби I-ва степен
Техник, асансьорни уредби II-ра степен
Техник, асансьорни уредби III-та степен
Техник, механик
Технолог
Техник, компютърни системи
Програмист
Оператор, компютърен (периферни съоръжения)
Системен оператор
Контрольор, качество на производствените процеси
Инструктор, диетично хранене
Медицинска сестра
Агент – недвижими имоти
Брокер – недвижими имоти
Търговски представител
Специалист, маркетинг и реклама
Специалист, качество
Дизайнер-график
Оператор, компютър
Секретар
Технически секретар
Касиер, счетоводство
Отчетник, счетоводство
Експедитор, стоки и товари
Организатор експедиция, товаро-разтоварна и спедиторска дейност
Помощник-управител
Склададжия
Стоковед
Управител, склад
Завеждащ административно-техническа служба в учебно заведение
Технически сътрудник (офис)
Касиер
Крупие
Управител, зала игрални автомати
Администратор, хотел
Зидаромазач
Арматурист
Бетонджия
Кофражист
Строител, жилища
Работник, облицовки и настилки
Шпакловчик
Работник, изолация
Водопроводчик (вътрешно водоснабдяване и канализация)
Електромонтьор, поддръжка на сгради
Електромонтьор, строителен
Бояджия, сгради
Бояджия, превозни средства
Електрозаварчик
Шлосер
Автомонтьор
Автомеханик
Монтьор, ремонт на машини и оборудване
Електромонтьор
Транжор
Майстор, производство на тестени изделия
Пекар
Шивач, мъжко/дамско облекло
Тапицер

Още длъжностни характеристики.